Kategorier
2022 Nyhetsbrev 02/2022

Informationsbrev från Nylands Byar

Nylands Byars informationsbrev 1-2022Nylands Byar har utkommit med sitt första informationsbrev för i år med info om vinnaren av Årets Nyländska By 2022, fortsättningen för projektet Föreningshus i utveckling, Hållbarhetsveckan, digitala tidningen Nylands Byar, projektbidragsansökningar från Leader-grupper, distansutbildning och webbinarier, kampanjen Stolt över Byn, samt Öppna Byarnas dag.

Det tvåspråkiga informationsbrevet (1/2022) finns att läsas på webbplatsen mailchi.mp.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 01/2022

Kampanjen Stolt över byn lyfter fram finländarnas kärlek till byar

Saimi Hoyer
Saimi Hoyer – modell, TV-personlighet och beskyddare av kampanjen Stolt över byn                                                                                                                                Bildkälla: Finlands Byar

Genom kampanjen Stolt över byn (Ylpeydellä kylästä) utmanas finländarna att berätta vad som får dem att uppleva stolthet över en plats som är betydelsefull för dem.  Finlands Byar rf:s kampanj syftar till att skapa en positiv diskussion om byarna och fästa uppmärksamhet på den onödiga motsättningen mellan landsbygd och stad. Enligt Finlands Byars slogan ”Alla bor i byar” (”Kaikki asuvat kylissä”) ställs även städernas kvarter och andra bostadssamhällen bredvid traditionella landsbygdsbyar. Mången finländare har både stads- som landsbygdsidentitet, exempelvis via multilokalitet eller härkomst.

Läs hela pressmeddelandet (på finska) från Finlands Byar.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 01/2022

”Tillräckligt att lära och stövlarna är stora” – Aleksi Koivisto i Finlands Byars Uutiskirje

Finlands Byars nyhetsbrev januari 2022Det är en glädje att komma med i de lokala utvecklarnas gäng! Jag fick äran att börja mitt drömjobb som er verksamhetsledare. Det finns tillräckligt att lära och stövlarna är stora. Misstag kommer garanterat att ske. Allt vet jag inte ännu, men mycket har jag redan lärt mig utav er. Feedback, gratulationer och hejarop från er på fältet gör en ödmjuk. Dessa uppmuntringar har kommit från Leader-grupper, stadsdelsaktiva, byahövdingar, landskapsdirektörer, projektdragare, från andra, samt från våra partners. Det här visar på mångfalden inom vårt utvecklarfält. Du är en viktig del av detta.

Kategorier
2013 2021 Nyhetsbrev 20/2021

Stolt över byn – en kampanj för landsbygdens goda liv och välmående

Ylpeydellä_kylästä_kampanjainfo - bild 5 svensk textFinlands Byar har satt i gång kampanjen Stolt över byn (Ylpeydellä kylästä) och utmanar alla att i sociala medier berätta om vad som får dem att uppleva stolthet över en plats som är betydelsefull för dem. Var finns ditt självlandskap? Vad är det bästa med din by? Här nere följer texten i sin helhet (finsk text på webbplatsen suomenkylat.fi):

Kampanjen Stolt över byn

Kampanjen vill berätta om landsbygden och dess byar som plats för ett gott liv och källa till välmående. Vi vill också framhålla att den som bor i staden kan känna sig som en bybo, till exempel genom multilokalitet eller genom sina rötter. Också stadens kvarter kan utgöra en by med samhörighet.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 11/2019

Kampanj lyfter fram en hållbar och klimatvänlig inhemsk turism

Tänker du resa till Koli eller Bali i sommar? Valet är av stor betydelse när det gäller klimatet. Om du beslutar resa i Finland, kan du välja bland mängder av aktiviteter och upplevelser som överraskar och lockar med sin egenart.

I sommar är finländarna intresserade av att resa i hemlandet. Enligt Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys Suomas undersökning är klimatet orsaken till den ökade inhemska turismen. Största delen av klimatutsläppen kommer från trafiken och en semester på nära håll ger minst utsläpp.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 05/2018

Finlands Byar mottog den första ”tackstafettpinnen”

Siskot ja Simots verksamhetsledare Eero Väisänen överräcker tackstafettpinnen till Finlands Byars ordförande Petri Rinne.
Bildkälla: kylatoiminta.fi

Kampanjen Hela Finland tackar, som ordnades under jubileumsåret för Finlands självständighet 2017, fick sin fortsättning då sammanslutningen Siskot ja Simot överräckte en tackstafettpinne till Finlands Byar rf. Med stafettpinnen vill man få igång en rotering på temat tack, som alltså fick sin början under jubileumsårets kampanj.

Genom kampanjen Hela Finland tackar ville man tacka den generation som byggde vårt samhälle. Man fick till stånd 165 tackevenemang på olika håll i Finland, vilka samlade sammanlagt över 20 000 åldringar.

Läs mer (på finska) på webbplatsen kylatoiminta.fi.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 11/2017

Delta i kampanjen Hela Finland tackar!

Tack är ett viktigt ord, men som ofta blir osagt. Lyckligtvis kan man även visa tacksamhet med gärningar. Hela Finland tackar är ett officiellt projekt i Finlands 100-års jubileumsprogram. Alla inbjuds till kampanjen – kommuner, byar, sammanslutningar, enskilda personer – för att visa tacksamhet för tidigare generationer

Mer info finns (på finska) på webbplatsen kylatoiminta.fi. Se även svensk info på webbplatsen kokosuomikiittaa.fi.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 01/2017

Min naturgåva till hundraåringen Finland – markägare uppmuntras inrätta naturskyddsområden

meiko-naturskyddsomrade
Meiko naturskyddsområde som ligger i kommunen Kyrkslätt i landskapet Nyland.

Med tanke på 100-årsjubileet för Finlands självständighet inleds kampanjen Min naturgåva till hundraåringen, där markägare uppmuntras att inrätta naturskyddsområden på sina marker. Staten går med i kampanjen med en motsvarande skyddsinsats. Skyddet genomförs på frivillig basis och utan ersättning genom att man inrättar ett privat naturskyddsområde enligt naturvårdslagen. Kampanjen gäller alla privata markägare, även företag och stiftelser. Kampanjen genomförs en enda gång, och det sker under 2017. Målet med kampanjen är att varje landskap ska få minst 100 hektar nya permanenta skyddsområden som fortfarande ägs av markägaren.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 02/2016

Gröna året – ett temaår för trivsammare livsmiljö

Landskapsvård i Skärgårdshavets nationalpark
Landskapsvård i Skärgårdshavets nationalpark. Foto: © Tapio Heikkilä

Miljöministeriet har utlyst ett temaår, Gröna året, i syfte att inspirera enskilda människor, sammanslutningar, organisationer och företag att verka för en bättre och trivsammare livsmiljö. Året kan uppmärksammas på många sätt, exempelvis genom talkon, planteringsjippon, pop up-parker, stadsodlingar eller parkvandringar. Evenemangen ordnas i parker och trädgårdar, på torg, i seminariesalar och i andra kulturmiljöer.

”Underhållet av landsbygdslandskap förutsätter framför allt ett lönsamt jordbruk och aktivt landsbygdsföretagande. En lyckad planläggning är viktig med tanke på kulturmiljön och de urbana landskapen. Stadsplaneringen bör ta hänsyn till att det finns tillräcklig rymd och grönområden som är viktiga för invånarna”, uppmanade jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen när han (10.2) öppnade det riksomfattande Gröna året 2016 i Jyväskylä. Huvudtemat för året är Hållbart finländskt landskap, och underteman bl.a. stadsodling och närproducerad mat.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 39/2015

Världens Största Talko – flest talkotimmar i Leader-gruppen Pirityisets område

Världens Största Talko - logoI området för Leader-gruppen Pirityiset ry gjordes flest talkotimmar under Världens Största Talko-vecka 14-20.9. Totalt 3448 talkotimmar registrerades, och för förstaplatsen belönas Pirityiset med Jontti och Shakas rap-konsert och en workshop med rap-tema, som regionens unga kan delta i. Leader-gruppen Pirityiset är verksamma i Halso, Kaustby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetil, samt i Kelviå, Lochteå och Ullava i Karleby stad.

Flest talkoarbetare i ett talko samlades ihop i området för Leader-gruppen Joutsenten reitti ry, där det ordnades ett talko på Mouhijärvis frisbeegolfbana. Evenemanget ordnades av LC Mouhijärvi och utmaningen antogs av enhetsskolan Mouhijärven yhtenäiskoulu. Med renoveringen av frisbeegolfbanan knegade 348 talkoarbetare, och som pris får talkogruppen bussresor vart som helst till ett värde av högst 3000 euro.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 35/2015

Hur kan din organisation stöda integrationen av invandrare?

Integration av invandrare - logoArbets- och näringsministeriet har inlett en samarbetskampanj för att främja integrationen av invandrare. Man kan lämna ett löfte eller ett konkret nytt initiativ på senast den 16 november. Exempelvis organisationer, företag, kommuner, myndigheter, religiösa samfund och läroanstalter kan lämna ett löfte och ett initiativ, ensam eller tillsammans med andra organisationer. Ett löfte fungerar som ett exempel och en utmaning för andra. Ett initiativ är en konkret idé om någon ny slags integrationsfrämjande verksamhet, som helst ska genomföras i samarbete mellan olika aktörer.

Genom ett löfte och ett initiativ kan man t.ex. stöda nyanlända invandrare att integreras i Finland, underlätta för invandrare att komma in i arbetslivet eller främja en positiv atmosfär. Invandrare behöver rådgivning t.ex. i vardagliga ärenden eller information om hur och var det lönar sig att söka jobb.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 28/2015

Jakten på en miljon goda timmar i Världens Största Talko

Världens Största Talko - logoVärldens Största Talko ordnas 14-20.9 på olika håll i Finland med målet är att under en veckas tid göra en miljon goda timmar med unga och till förmån för unga. Det är enkelt att komma med i talkot då bara en timmes talko per person räcker. Men man får förstås göra hundra om man så vill. I jakten på en miljon talkotimmar kan vem som helst delta och bli utmanad. Man kan själv ordna ett talko, delta i andras talkon eller bara göra talko ensam eller tillsammans med en kompis. Webbsidan maailmansuurimmattalkoot.fi (världensstörstatalko.fi) fungerar som en plattform där man kan meddela om talkon och anmäla sig till dem, utmana andra till talkon och samla talkotimmar.

Världens Största Talko är också en nationell tävling, där man tävlar om vem som har 1) absolut sett flest talkotimmar inom sin region (Leader-föreningarnas serie), 2) flest talkoarbetare i ett talko, 3) det originellaste och intressantaste talkot, och dessutom 4) en fototävling på Instagram. Världens Största Talko är en kampanj organiserad av Finlands Leader-grupper och Landsbygdsnätverket. Genom kampanjen vill man, förutom att göra goda saker, även lyfta fram talkoandan och vikten av att göra talkoarbete.

Uppgifterna är från webbplatsen maaseutu.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 26/2015

Dagens landsbygd en resurs för hela Finland – landsbygdsutvecklingsprogrammet lanseras genom kampanj

Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 1-2015Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 är ett utvecklingsprogram för hela Finland som Landsbygdsnätverket lanserar genom en riksomfattande kampanj, vilken startar i juni och fortgår resten av året. Man delta i kampanjen och dra sitt eget strå till stacken när det gäller att visa upp dagens landsbygd i offentligheten. Med kampanjen ges information om landsbygdsprogrammets finansieringsmöjligheter och hurdan landsbygden är i dag, samt vad landsbygdsprogrammen har åstadkommit. Målgruppen är alltså inte bara de som ansöker om stöd, utan även alla andra medborgare.

Mer om kampanjen finns att läsas i Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev (1/2015).

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 43/2014

HSSL i ett kvarts sekel

HSSL 25 år - bild från Skansen 1988
I augusti 1988 samlades över 30 000 personer på Skansen i Stockholm och lade fram 6 000 förslag till politikerna, insamlade från människor från 23 län och 197 kommuner. Bilden är från Skansen. Bildkälla: Hela Sverige ska leva

År 1989 bildades Folkrörelserådet hela Sverige ska leva, numera är namnet Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL), i spåren av den europeiska kampanjen för landsbygdens utveckling. Hela Sverige ska leva-kampanjen var bl.a. en budkavle som färdades från by till by och som avslutades med en manifestation på Skansen i Stockholm, där 6 000 politiska krav och förslag presenterades. ”Det gick ju väldigt knackigt för glesbygden då i mitten av 1980-talet och vi kände att nu måste vi göra en kraftsamling”, säger Staffan Bond, verksamhetsansvarig på HSSL. Bond minns den tiden som fylld med känslan av jävlar anamma och att nu skulle verkligen landsbygdsfrågorna upp på dagordningen.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 16/2013

SLC:s kommunkampanj Lokalt är smart vill påminna om de lokala resurserna

SLC - infobildTa till vara de lokala möjligheter som landsbygden erbjuder och stärk den lokala ekonomin! Det är Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds (SLC:s) uppmaning till kommunernas beslutsfattare i och med kampanjen Lokalt är smart. Landsbygden och dess binäringar erbjuder många utvecklingsmöjligheter för kommunerna, bl.a. med tanke på sysselsättning, lokala energilösningar, närproducerad mat, vilket i sig kan stöda den lokala ekonomin. Därför vill SLC genom kampanjen Lokalt är smart påminna kommuner om att ta vara på de lokala resurser som finns och utveckla dem genom rätta beslut. Som en uppföljning av organisationens ställningstagande inför kommunalvalet, kommer SLC via sina lokalavdelningar under våren, att inom sitt verksamhetsområde aktivt lyfta fram landsbygden och dess näringar i kommunerna och påminna kommunala beslutsfattare om vikten av att trygga närområdets arbetsplatser, investeringar och service, vilka gagnar ekonomin i det egna området.