Kategorier
2018 Nyhetsbrev 05/2018

Po Tidholm turnerar med projektet Lokalsamtal

Po Tidholm
Bildkälla: Wikimedia Commons

Vad valen i USA och Storbritannien, som slutade med seger för Trump och Brexit, visade är att det finns en överraskande stor grupp människor utanför städerna som inte känner sig delaktiga i det stora moderna, urbana samhällsprojektet. Befolkningstäthet är en viktig faktor, vilket visade sig även i de franska och tyska valen. Givetvis har det betydelse också i Sverige. När SOM-institutet i Göteborg undersöker tilliten i samhället visar det sig att landsbygdens befolkning inte riktigt litar på demokratin, på EU, på institutionerna, eller ens på storstadsbefolkningen.

Missnöjet måste tas på allvar, utan att uttrycken med nödvändighet bekräftas. Folk måste få prata, bli hörda och sedda – bli tagna på allvar. Politikerna måste tala om den regionala obalansen, formulera sig kring orättvisorna. Hur ser behoven ut, vilka frågor är viktiga? Det vet bara de som bor på platsen.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 05/2018

Finlands Byar mottog den första ”tackstafettpinnen”

Siskot ja Simots verksamhetsledare Eero Väisänen överräcker tackstafettpinnen till Finlands Byars ordförande Petri Rinne.
Bildkälla: kylatoiminta.fi

Kampanjen Hela Finland tackar, som ordnades under jubileumsåret för Finlands självständighet 2017, fick sin fortsättning då sammanslutningen Siskot ja Simot överräckte en tackstafettpinne till Finlands Byar rf. Med stafettpinnen vill man få igång en rotering på temat tack, som alltså fick sin början under jubileumsårets kampanj.

Genom kampanjen Hela Finland tackar ville man tacka den generation som byggde vårt samhälle. Man fick till stånd 165 tackevenemang på olika håll i Finland, vilka samlade sammanlagt över 20 000 åldringar.

Läs mer (på finska) på webbplatsen kylatoiminta.fi.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 05/2018

Landsbygdsriksdagen – största mötesplatsen för landsbygdsintresserade i Sverige

Den svenska Landsbygdsriksdagen är den största mötesplatsen för landsbygdsintresserade i Sverige, och detta kommer troligen bli det största landsbygdspolitiska samtalet med många partiledare innan det rikssvenska valet. Det övergripande temat är ”ett land i balans”, med särskilt fokus på infrastruktur, kultur, service och utveckling i hela landet.

Landsbygdsriksdagen, som ordnas i Västernorrland den18-20 maj, bjuder på ett fantastiskt program med några av de viktigaste och mest kända landsbygdsrösterna. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer, liksom statsrådet Peter Eriksson som ska tala om digital infrastruktur. Dessutom deltar Po Tidholm, Josefina Syssner, Malin Rönnblom, Anders Källström, Teo Härén, Håkki, samt Hela Sverige ska levas verksamhetschef Terese Bengard.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 05/2018

Möjligt för mindre städer att mäta sig med metropolerna – brytpunkt för landsbygden

Vy från Kristinestad
Bildkälla: Wikimedia Commons

Trots att många aspekter i metropolerna är långt ifrån optimala, lockar ändå städerna unga, högutbildade. Författaren och PR- och kommunikationskonsult Per Schlingmann, som höll ett framtidsseminarium om regionutveckling 8.3 i Vasa, trodde tidigare att digitaliseringen och globaliseringen skulle leda till att städernas geografiska läge blev mindre viktigt, men där hade han 100 procent fel. Platsen är numera viktigare än tidigare och urbaniseringen drivs på av digitaliseringen. Orsaker är bl.a. att ekonomiska kretslopp är starkare i stora städer, samt de sociala möjligheter städerna erbjuder.

För att mäta sig med metropolerna, måste de mindre städerna locka innovatörer och arbetskraft genom att ha en tydlig identitet och idé över vad staden eller orten ska vara, ju mindre ort desto tydligare identitet.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 05/2018

Bybornas proaktivitet och deras svb-bolag säkrade Röstångas framtid

Tätorten Röstångas läge i Skåne län
Bildkälla: Wikimedia Commons

När varken marknad, ideella krafter eller det offentliga kunde lösa byns framtidsproblem, då hittade Röstångaborna en hybridlösning. Med Röstånga Utvecklings AB (svb), ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, som motor har byn fått en konsthall, en restaurang, nya lägenheter och inte minst en tro på framtiden. För att få in pengar har byborna kunnat köpa andelar i bolaget, men föreningen Röstånga Tillsammans är och kommer att förbli majoritetsägare.

Det var det vikande elevunderlaget i skolan som blev väckarklockan, och likt många andra svenska småsamhällen hade skånska Röstånga hamnat i en nedåtgående spiral av utflyttning och försämrad service. Nils Phillips, styrelseordförande i Röstånga Utvecklings AB, tror att en av deras framgångsfaktorer är att de lyckades vara proaktiva. Istället för att vänta tills skolan var under kniven, så agerade de fem år tidigare. De mobiliserade sig och började fundera över hur de skulle göra för att vända trenden.

Läs mer på webbplatsen landsbygdsnatverket.se.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 05/2018

Landsbygdsutveckling genom transnationella samarbeten

När landsbygdsentusiaster från ett europeiskt land möter likasinnade från ett annat land, uppstår något som kan leda till spännande samarbeten över landsgränserna, som när två personer möttes i en förskola i Katalonien, vilket ledde till vingårdar på Öland. Hör fler häftiga saker i svenska Landsbygdsnätverkets podd Landet och lär om landsbygdsutveckling genom transnationella samarbeten. Medverkande är Marion Eckardt, verksamhetsledare Lokalt ledd utveckling Halland och Landsbygdsnätverkets TNC-coach, Lasse Wellin, projektsamordnare på SydostLeader, samt Hans-Olof Stålgren, internationell kontaktperson på Landsbygdsnätverkets kansli.

Femtioförsta avsnittet, Gå över gränsen – om nyttan med transnationella samarbeten, finns att lyssnas på webbplatsen soundcloud.com. Möt även journalisten Ida Lindhagen – kvinnan bakom rösten i podden Landet.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 05/2018

Investerings- och utvecklingsunderstöd för cirkulär ekonomi

Ansökan om investerings- och utvecklingsunderstöd för cirkulär ekonomi har öppnats. Arbets- och näringsministeriet tilldelar i år och nästa år sammanlagt fyra miljoner euro för projekt som sätter fart på utvecklingen av kommersiella ekosystem inom cirkulär ekonomi, företags förnyelse och hållbar tillväxt.

Genom stödfinansieringen uppmuntras företag och andra aktörer att starta utmanande samprojekt och integrera kretsloppsekonomiskt tänkande i sin affärsstrategi. Understöd kan beviljas finländska bolag, andra sammanslutningar, föreningar, andelslag, stiftelser eller självständiga yrkesutövare.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 05/2018

Avfall och cirkulär ekonomi diskuteras på seminarium i Åbo

Återanvändningen och tillvaratagandet av näringsämnen och energi är en målsättning för hållbar utveckling. Fortfarande har speciellt glesbygden och skärgårdarna långa transporter, ojämnt flöde av volymer och andra kostsamma utmaningar att lösa. Seminariets syfte är att presentera vad cirkulär ekonomi kan innebära i praktiken genom modeller och lösningar. Tillfället hålls 14.3 kl. 9-16 på Forum Marinum i Åbo med Nordiska skärgårdssamarbetet som arrangör.

För mer info och anmälan (görs senast 7.3) se webbplatsen skargardssamarbetet.org. Seminariet kommer att live streamas.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 05/2018

EnergyWeek i Vasa lockar fler besökare varje år

Evenemangshelheten EnergyWeek har lockat fler besökare varje år. Förra året kom dryga 4100 besökare för att delta i evenemangen och i år väntas en fortsatt ökning. Till evenemanget förväntar man deltagare med gedigen kompetens inom energisektorn, både från Finland och utanför gränserna. Energilagring och dess betydelse för hela energiområdet går som en röd tråd genom hela veckan, bl.a. förnybara och nya former av energiproduktion är ständigt i fokus under olika seminarier och utställningsevenemang under veckan.

Mer info finns på webbplatsen vasek.fi.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 05/2018

Kurs för byaverksamma hålls i Askola

Den 14 april kl. 9-16 hålls en kurs för byafolk vid Korttian monitoimitalo i Askola, Nyland. Målet är att öka beredskapen, kunnandet och framtidsplaneringen för nya förtroendemän och anställda inom byaföreningarna. Under dagens lopp funderar man på hur man kan öka förmågan att hjälpa sin byaförening. Man kommer att ge info om Utvecklingsföreningen SILMU:s byar och Leader SILMU:s tjänster, samt den riksomfattande organisationen Finlands Byars verksamhet och verksamheten för Svensk Byaservice. Vidare finns på agendan den lokala utvecklingen (Varför behövs det byaföreningar?), förbättrandet av teamarbete i din förening (lyckas som ledare och flexibla möten), medlemsanskaffning och rekrytering av talkoarbetare (belöning), föreningskommunikation (kriskommunikation), samt att orka i förenings- och frivilligarbetet. Kursen går på finska men man kan delta i diskussioner och ställa frågor på svenska.

Anmälan kan göras till SILMU-byars webbplats.