Kategorier
2017 Nyhetsbrev 01/2017

Gamla landsbygdspolitiska nätverk ersätts med nya – ansökan om finansiering öppnad

landsbygd-5Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat ansökningen om finansiering för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden. Projekten finansieras från anslaget för utvecklande av landsbygden (mom. 30.10.63), samt från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera). För finansieringen har reserverats sammanlagt ca 900 000 euro.

Från anslaget för utvecklande av landsbygden finansieras nya landsbygdspolitiska nätverk, och till projektfinansiering för år 2017 finns ca 400 000 euro till förfogande. Nätverksprojekten söks för, och beslut görs gällande dem, för tre år på budgetvillkor, vilket innebär att eventuella ändringar i anslaget inverkar på projektfinansieringen.

Nätverksprojekt kan ansökas enligt följande tyngdpunkter: glesbygder, kompetens och sysselsättning, medborgaraktivitet och välbefinnande, livskraftig verksamhetsmiljö samt svenskspråkig verksamhet. Mer information om nätverksprojektens teman i anvisningsbrevet.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 01/2017

Naturturismen växer snabbt

Svenska Landsbygdsnätverket - logo podden Landet (1)Sedan år 2010 har turismnäringen i Sverige vuxit med 25 miljoner kronor varje dag och skapat 358 nya jobb varje månad. Internationellt sett är naturturismen den gren som växer allra snabbast. Så är turismen Sveriges nya basnäring, och vad betyder det här för den svenska landsbygden? I svenska Landsbygdsnätverkets podcast Landet får vi höra Leif Öster, styrelseledamot i Ekoturismföreningen och Daniel Melin, fiskerienheten Jordbruksverket, berätta mer om ett fenomen som bara växer.

Tjugoförsta avsnittet, Naturturism – Sveriges nya basnäring?, finns att lyssnas på webbplatsen landsbygdsnatverket.se.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 01/2017

Min naturgåva till hundraåringen Finland – markägare uppmuntras inrätta naturskyddsområden

meiko-naturskyddsomrade
Meiko naturskyddsområde som ligger i kommunen Kyrkslätt i landskapet Nyland.

Med tanke på 100-årsjubileet för Finlands självständighet inleds kampanjen Min naturgåva till hundraåringen, där markägare uppmuntras att inrätta naturskyddsområden på sina marker. Staten går med i kampanjen med en motsvarande skyddsinsats. Skyddet genomförs på frivillig basis och utan ersättning genom att man inrättar ett privat naturskyddsområde enligt naturvårdslagen. Kampanjen gäller alla privata markägare, även företag och stiftelser. Kampanjen genomförs en enda gång, och det sker under 2017. Målet med kampanjen är att varje landskap ska få minst 100 hektar nya permanenta skyddsområden som fortfarande ägs av markägaren.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 01/2017

SOME-dag för fria bildningen ordnas i Korsholm

sociala-medier-1Hur jobbar vi strategiskt och strukturerat med sociala medier? Johanna Hurmerinta, expert på social business och sociala medier, drar kursen SOME-dag för fria bildningen vid Korsholms vuxeninstitut den 20 januari kl. 9-13. Målgruppen är personal vid regionens medborgarinstitut.

Strategi för sociala medier

 • Varför lönar det sig att göra en SOME-strategi?
 • Hur gör man en SOME-strategi – vad innehåller strategin?
 • Exempel på en SOME-strategi.
 • Diskussion och tips.
 • Deltagarna bearbetar på sin SOME-strategi för året 2017.

Årsklocka/årsplanering för sociala medier

 • Varför lönar det sig att göra en SOME-årsplanering?
 • Exempel på en SOME-årsplanering.
 • Diskussion och tips.

Anmälan (Non-stop) görs via länk på webbplatsen vuxeninstitut.korsholm.fi.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 01/2017

Kompetensfrågor inom organisationerna tas upp på seminarium i Helsingfors

kompetensakademin-haschtag-1Är du intresserad av kompetensfrågor inom organisationerna? Under seminariet, som hålls 25.1 kl. 9.30-15.30 i SFV-huset G18 i Helsingfors, får du konkreta exempel på hur man inom andra förbund jobbar med bland annat validering, Open Badges och formell utbildning för att sätta ord på den kompetens man får inom organisationer. Målgruppen är personer som jobbar med kurs- och utbildningsverksamhet och/eller personalutveckling inom de finlandssvenska organisationerna.

Kompetensakademin 2017 ordnas av Svenska studieförbundet, Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska 4H, Bildningsalliansen och Svenska folkskolans vänner. Därför ska du gå på #kompetensakademin:

 • Du får konkreta exempel på hur man inom andra organisationer jobbar framgångsrikt.
 • Du blir inspirerad att jobba vidare inom din organisation.
 • Du nätverkar och skapar värdefulla kontakter med andra som jobbar med utbildning i organisationer.

För program och anmälan (anmäl senast 18.1) se webbplatsen studieforbundet.fi.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 01/2017

Fungerande persontrafik på landsbygden diskuteras på seminarium i Karleby

bussarTillställningarna om landsbygdens kollektivtrafik fortsätter – den här gången i Karleby och via nätet den 25 januari kl. 10-15. Saken granskas ur den enskildes och förvaltningens synvinkel. Hur kan man påverka efterfrågan på persontrafik eller valet av färdmedel? Hur bygger man en fungerande service för persontrafik på landsbygdsområden i framtidens kommuner, landskap och SOTE-förvaltning? Det här diskuteras och varvas med aktuella exempel, samt forskningsrön. Programmet lämpar sig särskilt för de som arbetar med kollektivtrafik inom kommuner, landskap och SOTE-förvaltningen, samt för alla som är intresserade av ämnet. Tillställningen ordnas av Trafikverket och MANE/nätverket för Markanvändning och infra.

För program och länk till anmälan (anmälan görs senast 20.1) se webbplatsen maaseutupolitiikka.fi. Anmäl er även om ni följer med nätsändningen. Adressen till nätsändningen meddelas senare.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 01/2017

Behöver du uppdatera dina föreningskunskaper? – grundkurs ordnas i Vasa

SFV-logoÄr du ny i din förening eller i behov av att uppdatera dina föreningskunskaper? Svenska folkskolans vänners (SFV:s) föreningsexpert och verksamhetsombud i Helsingfors Sebastian Gripenberg föreläser om bland annat mötestekink och styrelsens roll och ansvar vid SFV:s kansli i Vasa, Handelsesplanaden 23 B, den 11 februari kl. 10-15.

Mer info om kursen och anmälan (som görs senast 3.2) finns på webbplatsen sfv.fi. Se även infotillfället verktyg för föreningsutveckling, workshopsserien utveckla din förening, samt idéworkshoppen Österbotten-Västerbotten

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 01/2017

Stärkandet av fiskerinäringen kring Bottniska viken behandlas på seminarium i Vasa

gaddaUnder seminariet Hur kan vi stärka fiskerinäringen kring Bottniska viken? samlas olika aktörer kring Bottniska viken för att fundera på hur man genom att samarbeta och dela med sig av kunskap kan stärka fiskerinäringen och blå tillväxt vid Bottniska viken. Vilka nya möjligheter finns det för att växa? Deltagande i seminariet, samt kaffeservering är avgiftsfritt. Seminariet hålls 6-8.2 på Rantasipi i Vasa med Kustaktionsgruppen vid Aktion Österbotten rf som arrangör. Ämnen som behandlas är bl.a. hållbarhet, smartfisk, samarbete och nätverk kring Bottniska viken, projektfinansiering, vildfisk, redskapsutveckling, lakodling, samt även workshops och diskussioner. OBS! Åbo Akademi arrangerar ett seminarium om skarvens socioekonomiska effekter 8.2 kl. 14.

Hela programmet och anmälningsuppgifter (anmälan senast 13.1) finns som länk på webbplatsen kag.aktion.fi.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 01/2017

Lokalekonomidagar i Sigtuna om mikrofonder, mångfald och sociala ekonomins entreprenörskap

Lokalekonomidagarna - logoDen 23-24 februari hålls Lokalekonomidagarna i Sigtuna med kunniga föreläsare som ger dig kunskap om mikrofonder, mångfald och den sociala ekonomin s entreprenörskap. Lokalekonomidagarna är en arena och mötesplats för kunskap och nätverkande kring hur man kan stärka lokala ekonomier i vårt västra grannland. Med goda exempel och forskning visar Lokalekonomidagarna hur hållbar, lokal utveckling kan organiseras och finansieras. Konferenserna syftar till att lösa problem genom att tillgängliggöra information och inspirera till handling.

Mer info, program och anmälan (senast 23.1) finns på webbplatsen lokalekonomi.helasverige.se.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 01/2017

Konferens om crowdsourcing hålls i Norrbotten

crowdsourcingDen 15-19 mars arrangeras konferensen The Crowdsourcing Week Summit Arctic Circle i Luleå och Vuollerim. Konferensen, som hålls på engelska, kommer att fokusera på grön teknik, energi, crowdfunding och entreprenörskap, framtida arbete, landsbygdsutveckling och lärande. Vuollerim framhålls som ett lysande exempel på crowdsourcing där man delar med sig och arbetar tillsammans med idéer för utveckling, oavsett om det gäller företagande, demokrati, utbildning eller något annat. Crowdsourcing har också kallats för det enklare ”kunskapsknytis”. När konferensen nu återvänder till Norrbotten och Vuollerim, där den även hölls 2015, är det som en del av en större satsning på utveckling i regionen. Till konferensen kommer även internationella deltagare med bidrag till knytiset.

För mer info och anmälan (senast 15.2) se länkar på webbplatsen helasverige.se.