Kategoriarkiv: 2014

Nyhetsbloggen går på sparlåga under jul

Under julen varvar Nyhetsbloggen ner, men vi kör i gång igen i början på januari. Svensk Byaservice och IDNET (Identitetsbaserat nätverk) önskar Nyhetsbloggens läsare en riktigt God Jul och ett Framgångsrikt Gott Nytt År 2015!

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Lämna en kommentar

Följande europeiska landsbygdsriksdag förbereds

Förberedelserna för nästa europeiska landsbygdsriksdag pågår, och aktuellt just nu är hur insamlingen ska genomföras av de idéer och förslag som europeiska lokala grupper bedömer som viktiga. Dessa är grunden för landsbygdsriksdagen och det som ska debatteras och röstas om. … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Hur påverkas den svenska landsbygden av en ökande internationell migration?

Forskningsprojektet When the World Goes Rural har studerat närmare hur en ökande internationell migration påverkar landsbygden. Vad händer i de kommuner som tar emot personer med utländsk bakgrund och hur upplever migranterna detta? ”Vi har tidigare studerat landsbygdens omvandling utifrån … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Lyckligaste människorna finns på landsbygden och bästa arbetsförmågan i huvudstadsregionen visar undersökning

Det finns tydliga skillnader i hälsa och välmående mellan städer och landsbygd, visar en ny regional undersökning som gjorts av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vad beträffar arbetsförmåga, övervikt och tillräckligt kulturutbud, ser situationen sämre ut för landsbygdens del … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Förlängd tid för att fixa avloppet i glesbygden

Övergångsperioden för förordningen om avloppshanteringen i glesbygden förlängs med två år till år 2018, meddelar miljöminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml), som även vill att lagstiftningen gällande förordningen ses över; ministern vill ha lindringar i den. En utredning som miljöministern beställt av … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Nya kommunallagen ger kommuninvånarna fler möjligheter att delta

Kommuninvånarnas behov och vilja att delta, även på andra sätt än genom att ställa upp vid val och att rösta, har ökat stadigt under de senaste årtiondena. Man vill ha möjligheter att påverka direkt, och den nya kommunallagen uppmuntrar kommunerna … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

YTR vill att även landsbygden debatteras i vårens valdiskussioner – lanserade 7 landsbygdspolitiska punkter

Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) vill att vårens valdiskussioner också debatterar landsbygden. För detta ändamål har man berett sju landsbygdspolitiska punkter, vilka är: Även i framtiden ska det vara möjligt att bo och bygga i hela Finland. Utökat lokalt samarbete och lokal … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Målet en stark landsbygdspolitik – YTR:s ordförande Husu-Kallio

Jaana Husu-Kallio, kanslichef på jord- och skogsbruksministeriet samt ordförande för Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR), skriver i Landsbygdspolitikens blogg om att Finland behöver en livskraftig landsbygd. Landsbygdens resurser, inklusive den kompetenta arbetskraften, påverkar landets konkurrenskraft under kommande år. Men landsbygden behöver också … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

I Tenala betyder byaplan närdemokrati

Den 15 december presenterades olika västnyländska byars framtidsplaner i Lojo. Det här har att göra med föreningen Lohjan kylät som ansvarat för ett tvåårigt projekt som heter Läntistä lähidemokratiaa – Närdemokrati i väst. Ett mål med projektet har varit att … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Glesbygdsbibban kämpar för sin överlevnad

Närbiblioteken på landsbygden kämpar för sin överlevnad när kommunerna sparar. För ett år sedan räddades det lilla biblioteket i Bromarv från nedläggning. Man fick tre år till, men framtiden är ändå osäker för Bromarv och många andra glesbygdsbibliotek. Läs mer … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Godkänt landsbygdsprogram för med sig tillväxtmöjligheter i Finland

Europeiska kommissionen godkände 12.12 landsbygdsutvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland för åren 2014-2020. Landsbygdsprogrammet finansierar förnyelse av lantbruksnäringar och landsbygdsnäringar, miljöskyddet, samt främjandet av välfärden på landsbygden. Den offentliga finansieringen är på 8,265 euro, varav en del är nationell och en del från … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Bioekonomin den glest bebodda landsbygdens möjlighet – nättidningen Korvesta ja Valtateiltä

Bioekonomin kunde vara hela Finlands lokomotiv som ger arbete och utkomst för glest bebodda områden. De glest bebodda områdena är inte bara upplag för råvaror i den bioekonomiska kedjan, utan områden där man förädlar, utvecklar och drar nytta av bioekonomins … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Många små byar blir en stor by – läs senaste nyhetsbrevet från Aktion Österbotten

Aktion Österbotten rf har utkommit med ett färskt nyhetsbrev, där man bl.a. ger info om Öppna byarnas dag den 6 juni 2015. Det är Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf som arrangerar evenemanget i samarbete med de … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Nyhetsbrev från Äktasmak.fi

Senaste nyhetsbrev från Äktasmak.fi har följande rubriker: Närmatsbutiken uppkom i jultorgets fotspår Ekologisk mat utan mellanhänder Lamm direkt från betesmarken till bordet Infotillfällena angående direktförsäljning intresserar, kom med! Skörd av enkät om närmat Äktasmak.fi nyhetsbrev (december 2014) kan läsas på … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Guiden Yhtälö – Yhdistyksen talous ja verotus har uppdaterats

Föreningarnas ekonomi- och skatteguide, Yhtälö – Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata?, är en handbok för var och en som är med i föreningsverksamheten. Guiden ger råd i den lilla föreningens vardag i ekonomi- och skatteärenden. Guiden … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 44/2014 | Märkt , , , | Lämna en kommentar