Kategorier
2017 Nyhetsbrev 01/2017

Min naturgåva till hundraåringen Finland – markägare uppmuntras inrätta naturskyddsområden

meiko-naturskyddsomrade
Meiko naturskyddsområde som ligger i kommunen Kyrkslätt i landskapet Nyland.

Med tanke på 100-årsjubileet för Finlands självständighet inleds kampanjen Min naturgåva till hundraåringen, där markägare uppmuntras att inrätta naturskyddsområden på sina marker. Staten går med i kampanjen med en motsvarande skyddsinsats. Skyddet genomförs på frivillig basis och utan ersättning genom att man inrättar ett privat naturskyddsområde enligt naturvårdslagen. Kampanjen gäller alla privata markägare, även företag och stiftelser. Kampanjen genomförs en enda gång, och det sker under 2017. Målet med kampanjen är att varje landskap ska få minst 100 hektar nya permanenta skyddsområden som fortfarande ägs av markägaren.