Fjärde europeiska Landsbygdsriksdagen kör igång i spanska Asturias

European Rural Parliament (ERP) – den europeiska Landsbygdsriksdagen – arrangeras 6-9.11 i spanska Asturias i byn Candás och sammanför över 350 landsbygdsutvecklare och invånare från ca 40 länder. Gräsrotsnätverket ERP ordnar samlingen vart annat år, och detta år är Finlands Byar rf med i arrangemanget.

För de deltagande ger ERP en möjlighet till nätverksbildande och att lära sig av andra god praxis i landsbygdsutveckling, samt olika sätt att påverka. Deltagarna har över 20 olika arbetsverkstäder och sex utfärder att välja mellan. Genom utfärderna kan man bekanta sig med den lokala landsbygdens styrkor och kultur. Läs mer

Publicerat i 2019, Nyhetsbrev 18/2019 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Landsbygden konkurrerar om duktig arbetskraft

Svårigheterna med att få arbetskraft gör att arbetsgivarna på landsbygden får fundera på imagen och dess betydelse i konkurrensen om arbetstagarna. Konkurrensen gäller även utländsk arbetskraft. Arbetstagarna har nu möjlighet att välja.

”Unga yrkesverksamma i dag väljer en arbetsgivare som behandlar sina anställda väl och erbjuder en meningsfull arbetsmiljö och -kultur,” säger Stefan Heinrichs från Academic Work. Exempelvis har IT-branschen redan länge satsat på att förbättra arbetsgivarimagen, arbetsgivarens varumärke, eftersom konkurrensen om kunnig arbetskraft är hård. Exemplen kan tyckas avlägsna, men landsbygden står inför samma problem.

Läs vidare (på finska) på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Publicerat i 2019, Nyhetsbrev 18/2019 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Fortsatt post fem dagar i veckan till de mest trafikerade öarna i skärgården

Om det finns minst två färjförbindelser vardagar enligt tidtabell till öar, så är det inte sådana svårtillgängliga områden som avses i postlagen. Transport- och kommunikationsverket Traficom förutsätter sålunda att Posti även i framtiden ska dela ut brev inom ramen för samhällsomfattande tjänster till dessa öar fem dagar i veckan.

Läs mer på webbplatsen traficom.fi.

Publicerat i 2019, Nyhetsbrev 18/2019 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Senaste nyhetsbrevet från Nylands Byar

Nylands Byar har gett ut sitt sjätte nyhetsbrev, i vilket det bl.a. ingår info om första workshopen inom projektet Utveckling av föreningshusen, utbildning i kommunikation för föreningar, tävlingen Årets landskapsverk och bya-assistentens service.

Det tvåspråkiga nyhetsbrevet (6/2019) finns att läsas på webbplatsen mailchi.mp.

Publicerat i 2019, Nyhetsbrev 18/2019 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Korsnäs kyrkby Månades by i Österbotten

Sportplanen Korsnäs arena
Bildkälla: Aktion Österbottens hemsida

Månadens by i november är Korsnäs kyrkby som är en av fem byar i Korsnäs kommun sedan 1973. De övriga är Molpe, Harrström, Taklax och Korsbäck. Kommunens invånare uppgår till ca 2 200, varav svenskspråkiga är 85,79 %. Korsnäs idag är ett livskraftigt småföretagarsamhälle, där ca hälften av kommunens invånare får sin utkomst i det egna familjeföretaget. Pälsdjursfarmning och växthus har varit de mest dominerande näringarna, men därutöver finns 200-250 småföretag i de mest varierande branscher Men här finns också välkända nätbutiken Dermoshop. Små skolor och daghem är bl.a. något man satsar på i kommunen.

Mer info finns på webbplatsen aktion.fi.

Publicerat i 2019, Nyhetsbrev 18/2019 | Märkt , | Lämna en kommentar

Hur innovationsbenägna är företag på landsbygden? – lyssna på podden Landet

Vår förmåga till innovation är avgörande för att klara framtidens utmaningar, men politiska beslut bygger ofta på kunskap om innovationer i större företag som ligger i städerna. Så hur innovationsbenägna är företag på landsbygden och vad behövs för att de ska fortsätta leverera? I detta avsnitt av podden Landet, som är inspelat inför publik på Landsbygdskonferensen och arrangerad av SKL och Tillväxtverket i oktober, medverkar Lina Bjerke, doktor i nationalekonomi vid Internationella handelshögskolan, Jönköping University och utredare på Jordbruksverket, samt Magnus Börjesson, styrelseordförande i AgroÖst.

Nittiosjätte avsnittet, Lägre trösklar, fler dörrar – om att främja innovationer bland företag i landsbygder, finns att lyssnas på webbplatsen landsbygdsnatverket.se.

Publicerat i 2019, Nyhetsbrev 17/2019 | Märkt , | Lämna en kommentar

Vad får människor att stanna på landsbygden? – tre fallstudier från Österbotten

Flygbild över en del av Sundom by – stadsdel i Vasa

Åbo Akademis forskningsprojekt Landsbygdssäkring i landskaps- och vårdreformen höll slutseminarium på Bock´s Corner Brewery i Vasa den 28 oktober. I studien har forskaren Kenneth Nordberg bl.a. frågat invånarna på tre orter i Österbotten, Bergö, Maxmo och Sideby, vad som får dem att stanna på landsbygden.

Bergö, som ligger i skärgården och klassificeras som skärgård, har inte så många lokala arbetsplatser, 21 % år 2016, eftersom 79 % jobbar på fastlandet och pendlar. De invånare som Nordberg intervjuade lyfte dock fram två saker som fått dem att stanna – naturen och sammanhållningen inom byn. Befolkningsutvecklingen har även så gott som varit oförändrad under perioden 2013-2017. Läs mer

Publicerat i 2019, Nyhetsbrev 17/2019 | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar