Podden Landet reder ut begreppet landsbygdssäkring

Vad står begreppet landsbygdssäkring för? Lyssna på podcast Landet när man reder ut vad begreppet landsbygdssäkring innebär. Nytt för i år i Sverige är att det nationella landsbygdspolitiska målet ska genomsyra alla politiska beslut, vilket är en grund för landsbygdssäkring. Men varifrån kommer underlagen och informationen till beslutsfattarna, och hur mycket kan man påverka själva?

Att landsbygdssäkra, innebär att på ett medvetet och systematiskt sätt beakta landsbygdernas särskilda förutsättningar, och vad det innebär pratar Anna Ryttberg från Näringsdepartementet, Marcus Söderlind som är aktiv i Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp och ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse, samt Maria Gustafsson, verksamhetsledare för Landsbygdsnätverket om.

”Ju mer argumentation och ju mer underbyggt det är desto lättare är det för politikerna att ta till sig informationen och använda den i sina prioriteringar”, säger Anna Ryttberg.

Sextionde avsnittet, Med fokus på stad OCH land – om Landsbygdssäkring, finns att lyssnas på webbplatsen soundcloud.com.

Annonser
Publicerat i 2018, Nyhetsbrev 12/2018 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Skördefesten och Mathantverksutbildningen har stor lokal betydelse på Åland

Då landsbygdsutvecklaren på Åland, Lena Brenner lyfter fram två projekt med stor lokal betydelse, är Skördefesten på Åland det självklara förstavalet. Festen som ordnas i september varje år, är axeln som det åländska nätverket av producenter, förädlare, mathantverkare och konsumenter snurrar runt. Just nu pågår även en Mathantverksutbildning på Åland, som förstås ökar både utbud och kvalitet på Skördefesten.

”Skördefesten har på 20 år växt från 2000 till 15 000 besökare, från en liten marknad till Ålands största evenemang”, säger Lena Brenner, landsbygdsutvecklare vid Ålands Landskapsregering sedan 22 år.

En analys från år 2017 visar att de ekonomiska kringeffekterna av Skördefesthelgen är 1,2 miljoner euro. Det kan jämföras med att försäljarna under festen omsätter cirka 600 000 euro.

Uppgifterna är från Aitojamakuja.fi/Äktasmak.fi:s nyhetsbrev för juni 2018, som även innehåller info om Köp av bonden!-dagen som hålls 15.9, samt upplysning om att Finland är huvudsamarbetspart under Grüne Woche-matmässan 2019.

Publicerat i 2018, Nyhetsbrev 12/2018 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Landsbygdsriksdagen för hela slanten i HSSL:s senaste nyhetsblad

Nummer två av Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) nyhetsblad utgår helt från Landsbygdsriksdagen 2018 i Västernorrland. Här finns intervjuer med Teo Härén och Tomas ”Håkki” Eriksson. Här finns en översiktlig artikel om vad som sades på stora scenen och här finns bilder av glada deltagare.

Allt som sades på stora scenen filmades och ligger på HSSL:s Youtubesida. Enklast googlar du ”Landsbygdsriksdag 2018” på Youtube. Här finns hela dialogen mellan riksdagspartiernas ledare och inte minst, samtalet i söndagsstudion med Po Tidholm, Josefina Syssner och Malin Rönnblom där de reflekterade över dialogen. Många intressanta iakttagelser och funderingar!

Uppgifterna om HSSL:s senaste nyhetsblad (2/2018) är från webbplatsen helasverige.se.

Publicerat i 2018, Nyhetsbrev 12/2018 | Märkt | Lämna en kommentar

Inspirationsresor under svenska Landsbygdsriksdagen 2018 dokumenterade

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) har sammanställt en skrift med text och bilder från alla inspirationsresor runt Västernorrland som Landsbygdsriksdagens deltagare åkte på i maj. De har skickats ut via mejl, men här kan man också ladda ner dokumentationen. Läs och njut av de fina resorna!

Inspirationsresor är ett återkommande tema på landsbygdsriksdagarna i Sverige. Länet bjuder Landsbygdsriksdagens besökare på intressanta lokala projekt, lokalt entreprenörskap och inspiration för det egna arbetet. Det är lokala krafter, d.v.s. föreningar och lokala företag, som valt ut de besöksmål som är mest givande för besökarna, och bakom varje resa ligger månader av planering och arbete. Men så är också inspirationsresorna mycket uppskattade. Många deltagare anger sin inspirationsresa som en av höjdpunkterna under Landsbygdsriksdagen. Den här dokumentationen av inspirationsresorna skrevs av studenter vid SLU.

Uppgifterna är från webbplatsen helasverige.se.

Publicerat i 2018, Nyhetsbrev 12/2018 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Landsbygdsriksdagen – en röst för byarna, organisationerna och människorna på landsbygden

Liz Mattsson och Anita Lundin
Tema Skördefesten och Åland Grönskar

Den femtonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen ordnas den 6-7 oktober 2018 på Åland. Landsbygdsriksdagen är en konferens som arrangeras vartannat år och samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland. Evenemanget är en röst för byarna, organisationerna och människorna på landsbygden. Även gräsrotsrörelserna i städerna är välkomna med, för problemen är ofta de samma, fast omgivningen varierar.

Lokalkraft Leader Åland välkomnar er till Landsbygdsriksdagen 2018 och erbjuder ett digert program, tid för mingel och nätverkande, intressanta föreläsningar och workshops. Man smygstartar programmet redan på fredagskvällen den 5 oktober med Nordisk afton som firas med middag på Smakbyn, där Micke Björklund välkomnar deltagarna tillsammans med föreningen Hela Norden ska leva, som firar tio år. Programmet fortsätter på lördagen med flera inspirerande föreläsningar och en workshop, lunch och middag med dans. På söndagen fortsätter programmet fram till lunch.

Mer info, bl.a. om program, boende och anmälan (rabatterat pris senast 17.8), finns på webbplatsen landsbygdsriksdagen.fi.

Publicerat i 2018, Nyhetsbrev 12/2018 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Bussresa från Österbotten till Landsbygdsriksdagen på Åland

Projektet Kursgården 2018 ordnar subventionerad buss- och båtresa för österbottningar (från Karleby i norr till Kristinestad i söder) på väg till Landsbygdsriksdagen på Åland.

Publicerat i 2018, Nyhetsbrev 12/2018 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Nordregio Forum 2018 – utmaningar och möjligheter i regional landsbygdsutveckling

Vad gör vissa regioner mer attraktiva än andra? Vad gör att unga människor vill stanna eller återvända till vissa regioner, medan andra regioner lider av utflyttning av speciellt unga kvinnor? Vad gör en region attraktiv för företag att investera i? Vad är potentialen för turism i nordiska regioner? Evenemanget Nordregio Forum 2018 sätter fokus på landsbygds- och regional utveckling.

Nordregio Forum är en årlig sammankomst för professionella och beslutsfattare som arbetar med regional utveckling i de nordiska länderna. Det är ett forum för utbyte av idéer och trender för att utbyta ny kunskap, exempel och erfarenheter, och för att driva nationell och regional politisk agenda genom att lära av andra och ifrågasätta normen.

Anmälningar tas emot i augusti, men för mer info finns på webbplatsen nordregio.org.

Publicerat i 2018, Nyhetsbrev 12/2018 | Märkt , , , | 1 kommentar