Cirkulär ekonomi för fortsatt ekonomisk tillväxt – Finland i framkanten

Även om förbrukningen av material och energi minskar, så kan den ekonomiska tillväxten fortsätta, välfärden ökas och fattigdomen utrotas. Trollformeln kallas cirkulär ekonomi, som är ett uttryck för ekonomiska modeller som lyfter fram affärsmöjligheter där kretslopp dominerar snarare än linjära processer, detta enligt Achim Steiner som är ordförande för FN:s utvecklingsprogram UNDP.

I dagens etablerade ekonomiska system produceras, används och slängs varor, vilket utgör en linjär ekonomi, medan en cirkulär ekonomi fungerar helt annorlunda. Produkter och tjänster designas så att de blir värdefulla att återanvända i antingen biologiska eller tekniska kretslopp. Produkterna tillverkas på ett sätt så att de går att plocka isär och materialen ska antingen kunna brytas ner av naturen eller återföras till produktionen. Läs mer

Publicerat i 2017, Nyhetsbrev 08/2017 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

På Landsbygdsparlamentet 2017 formas framtiden – inbjudan från arrangörerna

Arrangörerna av Landsbygdsparlamentet önskar alla hjärtligt välkomna att delta i evenemanget i Leppävirta 1-3.9.

På webbplatsen maaseutuparlamentti.fi finns inbjudan med anmälningsförfarandet (OBS! lägre pris före 25.6, sista anmälningsdag 13.8).

Publicerat i 2017, Nyhetsbrev 08/2017 | Märkt , | Lämna en kommentar

Jämställdhet tema i senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket

Tyvärr är det inte lika villkor på landsbygden konstaterar svenska Landsbygdsnätverkets verksamhetsledare Maria Gustafsson i nätverkets senaste nyhetsbrev på temat jämställdhet. Gustafsson menar att felaktiga föreställningar om kvinnors företagande gör att kvinnor har svårare att komma åt stöd och lån än deras manliga företagarkollegor. Med artiklarna i detta nummer av nyhetsbrevet och med deras senaste avsnitt i podcasten Landet vill man bidra till ökad kunskap och inspiration för att skapa möjligheter för fler att kunna delta.

Nyhetsbrevet (nr 24/2017) finns som länk på webbplatsen landsbygdsnatverket.se.

Publicerat i 2017, Nyhetsbrev 08/2017 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Omställningsråd bildades i Sverige

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) och Omställningsnätverket har bildat ett nationellt omställningsråd för att stärka omställningsarbetet i Sverige. Syftet är att samordna omställningsarbetet i Sverige och bli ett ”ansikte utåt” gentemot myndigheter och andra organisationer. Tanken är att fler omställningsaktörer bjuds in efterhand, och rådet blir också en så kallad omställningshubb, alltså en nationell nod inom den internationella omställningsrörelsen Transition network.

Uppgifterna är från HSSL:s webbplats helasverige.se.

Publicerat i 2017, Nyhetsbrev 08/2017 | Märkt , , | Lämna en kommentar

SILMU firade sin 10-årsdag

Utvecklingsförening SILMU rf grundades i januari 2007 och föreningen fortsätter den utvecklingsverksamhet som inleddes på området 1996. Föreningen är en av de 54 Leader-grupper som är verksamma i Finland och samtidigt en av de cirka 2 500 Leader-grupperna i Europa. SILMU rf:s styrelse har under sin verksamhetstid behandlat sammanlagt 279 projektansökningar, varav 215 har beviljats finansiering. Projekten har beviljats sammanlagt 7 663 000 euro offentlig finansiering (EU, stat och kommun) och utöver det har den privata finansieringen uppgått till 4 932 000 euro. Totalt har finansieringen alltså uppgått till 12 595 000 euro. Läs mer

Publicerat i 2017, Nyhetsbrev 08/2017 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Anmäl er till ett historiskt Landsbygdsparlament!

Under Landsbygdsparlamentet 2017 skrivs historia och det byggs för framtiden. Händelsen ordnas för första gången i denna stora omfattning i Finland. Evenemanget, som hålls i Leppävirta 1-3.9, bjuder under temat Omöjligheter blir möjligheter in alla landsbygdsaktörer, de som är intresserade av landsbygden och dess utveckling och de aktörer som stöder den. Landsbygdsparlamentet ingår även i programmet för Finlands 100-årsjubileum.

I programmet ingår 19 temautflykter, 36 workshoppar, fyra huvuddebatter, kvällsprogram (inkl. Galamiddag), Partnerskapstorg och Skördetorg. På Landsbygdsparlamentet förverkligas även ett s.k. finlandssvenskt rum, med svenskspråkigt program. Läs mer

Publicerat i 2017, Nyhetsbrev 08/2017 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Naturnära integrering en möjlighet för landsbygden

En ökad invandring och mängden asylsökanden kräver verksamma lösningar för att främja integreringen. Naturnära lösningar ger här integreringen en ny möjlighet i nyttjandet av naturens mångahanda hälsonytta och grundstenen i vår nationella identitet blir sålunda känd. Både Finland och andra nordiska länder har möjlighet att bli föregångare för en global naturnära integrering. I en gemensam nordisk publikation, Nature-based integration – Nordic experiences and examples, granskas den naturnära integreringen i Norden. I publikationen rapporteras det om experters syn på invandrararbetets möjligheter och hinder för en naturnära integrering. Man får även konkreta exempel på hur man drar nytta av naturen invandrararbetet i Finland, Sverige, Norge och Danmark.

Läs mer i blogginlägget (på finska) på Landsbygdspolitikens blogg, skrivet av Kati Pitkänen som arbetar som specialforskare på Finlands miljöcentral.

Publicerat i 2017, Nyhetsbrev 08/2017 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar