Kompetent arbetskraft en bristvara på landsbygdsområden – läs MANE:s ställningstagande

Landsbygdspolitiska rådet (Maaseutupolitiikan neuvosto MANE) tar ställning i frågan om bristen på kompetent arbetskraft i landsbygdsområden. Rådet förutsätter omfattande åtgärder på alla politiska plan och efterlyser förändringar i handlingssätt både inom förvaltningen och i det sektoröverskridande samarbetet.

”Landsbygdens roll i det finländska samhällets övergång till bio- och cirkulär ekonomi samt i implementering av klimatpolitiken är obestridlig, men bristerna i tillgången på kompetent arbetskraft hotar att bli ett hinder för en smidig övergång”, konstaterar rådets ordförande, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, som är nöjd med att rådet tar enhälligt ställning i frågan och framför konkreta målsättningar och åtgärder, med vilka man kan verka för att lösa den akuta situationen. Läs mer

Annonser
Publicerat i 2018, Nyhetsbrev 17/2018 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Töjby – september Månadens by i Österbotten

Bildkälla: Aktion Österbottens hemsida

Kustbyn Töjby i Närpes kommun ligger ca 25 km från Närpes centrum. I byn, som har ca 350 invånare, finns bl.a. bank, bybutik, bykyrka, dagis, ungdomslokal och paviljong. Töjby ungdomsförening håller verksamhet i ungdomslokalen, samt i paviljongen. I lokalen ordnas främst vår- och höstloppis varje år. Sommartid håller förening till vid sin paviljong och ordnar bl.a. bilträff, dans, allsång.

En byskola finns också i byn, men den stängde våren 2007, så skolan används nu istället för olika tillställningar, möten, kurser, etc. Det finns även flertalet företag i byn, som växthusföretagare, verkstad för småmaskiner, företag för jordbyggnadstjänster, pälsfarmer, frisörer, byggare o.s.v. Läs mer

Publicerat i 2018, Nyhetsbrev 17/2018 | Märkt , | Lämna en kommentar

Vilken färg ska cirkeln i Suomen Kylät-logon ha?

Suomen Kylät ry (SYTY) – Finlands Byar rf är byarnas, stadsdelarnas och Leader-gruppernas intressebevakare – men hur ska den nya logon se ut? Den nya logotypen har valts ut som en kombination av ursprunget, utvecklingen och byahuset.

”Byahusets rötter är fast förankrat i samhällets historia. Ränderna formar utvecklingen som en uppåtriktad pil. Det är byborna som gör byahusets till vad det är. Den stora helheten har sitt ursprung i de små delarna.”

Viken färg ska cirkeln fyllas med? Svara och kommentera ditt favoritalternativ. Om du vill, kan du även motivera. Omröstningen pågår till 24.10.

Uppgifterna är från SYTY:s nyhetsbrev (9/2018), i vilket man även bl.a. kan läsa om SYTY-ordförande Petri Rinnes text som tar upp det lokala, ett byainformationskoncept, ett SmartPost experiment, byn Eskolas servicemodell, en enfilig byaväg som charmar i Sattula, samt aktuellt från det finlandssvenska landsbygdsutvecklingsfältet. SYTY:s hemsida finns på webbplatsen kylatoiminta.fi.

Publicerat i 2018, Nyhetsbrev 17/2018 | Märkt , | Lämna en kommentar

Snart dags att söka anslag för landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt

Projektansökningar för landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt 2019 kan göras från 24.10. Ansökningsrundans tema är ”sociala innovationer i utvecklingen av landsbygdens livskraft”, samt ett fritt ”jokertema”. Sammanlagt finns 510 000 euro till förfogande från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) för riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som berör landsbygden, under förutsättning att finansieringen tas med i Makeras dispositionsplan för år 2019 och om denna godkänns i början av 2019.

Mer info (på finska) finns på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Publicerat i 2018, Nyhetsbrev 17/2018 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Infokvällar i Östnyland om finansiering för föreningar, kulturmänniskor och anställda inom utbildning

I november tar Svenska kulturfonden emot ansökningar från privatpersoner, arbetsgrupper och samfund. Men innan du ansöker kan du träffa SILMU och dess samarbetspartners. I Östnyland ordnas tre infokvällar (Borgå 30.10, Lovisa 31.10 och Sibbo 1.11) där du får inspiration och information om finansiering för föreningar, kultur- och konstutövare, samt anställda inom utbildning och vid bibliotek. Infokvällarna ordnas som samarbete mellan Aktiastiftelsen i Sibbo, Centret för konstfrämjande (Taike), SILMU och Svenska folkskolans vänner. Du behöver inte anmäla dig till träffarna.

Uppgifterna är från webbplatsen silmu.creamailer.fi. Läs mer om Svenska kulturfondens stipendier och bidrag.

Publicerat i 2018, Nyhetsbrev 17/2018 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Befolkningsutvecklingen och sysselsättningsgraden i Närpes intresserar nordiska forskare

Kyrkstallar i Närpes
Bildkälla: Wikimedia Commons

Ett forskningsprojekt, som Nordiska ministerrådet finansierar, pågår som bäst om vilka faktorerna är bakom vissa nordiska landsbygdsorters attraktivitet. Allt som allt är fjorton orter med i projektet, varav det i Finland är fråga om Jomala på Åland, Enare och Närpes. Forskaren Michael Kull på Nordregio säger att det i många nordiska landsbygdsorter är en utmaning då människor flyttar bort, men Närpes är en av de kommuner där man ser en positiv flyttrend och också befolkningsutvecklingen i staden är positiv. En tredje faktor som påverkade att man valde Närpes är sysselsättningsgraden, men det är statistik. Man vill veta vad som ligger bakom de här siffrorna. Läs mer

Publicerat i 2018, Nyhetsbrev 16/2018 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Kontraurbanisering – tillbaks till naturen

Kommunerna vill styra byggandet till städerna och bygga tätt, eftersom det blir mer kostnadseffektivt. Men det finns en grupp människor som väljer flytta avsides, trots all bekvämlighet i en tätort. Det forskas en del i det här ämnet och fenomenet som kallas kontraurbanisering.

Kenneth Nordberg, landsbygdsforskare vid Åbo Akademi, säger att det under en lång tid funnits en romantisering av landsbygden och vad den representerar. Den här första stora gröna vågen kom ju på 70-talet i många västländer, och det har nog att göra med att man vill tillbaka till naturen. Antalet höghus växer, men främst blir också bostadsområdena med småhus och radhus fler och större, vilket kan tolkas som att man möter ett behov. Människor vill ha en egen gård, och de blir då mellantinget mellan landet och staden. Läs mer

Publicerat i 2018, Nyhetsbrev 16/2018 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar