Kategorier
2020 Nyhetsbrev 07/2020

Åbolands Skärgårdsstiftelse söker en projektledare för Biosfärakademin

Som en del av Skärgårdshavets Unesco biosfärområdes verksamhet driver Åbolands Skärgårdsstiftelse ett projekt för pedagogisk verksamhet riktad till barn inom småbarnspedagogiken upp till unga vuxna. Inom projektet förverkligas och utvecklas redan etablerad verksamhet, såsom Knattelabbet i Skärgårdscentrum Korpoström, Biosfärområdet i skolan för högstadierna, samt Gäddan och gänget inom småbarnspedagogiken.

Ny verksamhet om klimat och välmående riktad till ungdomar kommer att skapas. Projektledaren är anställd av Åbolands Skärgårdsstiftelse och kommer att arbeta som en del av biosfärområdets administration. Projektet Biosfärakademin (1.5.2020-31.12.2020 med en sannolik fortsättning till 31.12.2022) är i sin helhet finansierat med medel från stiftelser och fonder.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 13/2019

Nytt skärgårdsprogram högt på agendan för ny skärgårdsdelegation

Gullkrona i Skärgårdshavet
Bildkälla: Wikimedia Commons

Enligt lagen om främjande av skärgårdens utveckling tillsätter statsrådet en skärgårdsdelegation för att bereda åtgärder som rör främjandet av skärgårdens utveckling, samt för att följa åtgärdernas verkningar. Delegationen har en central roll i utvecklingen av skärgårdsområdena.

I delegationen sitter företrädare för alla riksdagspartier. Ordförande är Sandra Bergqvist (Sfp).  Hon bor i Nagu och känner utmärkt till skärgårdsförhållandena.  ”Ordförandeskapet ger mig en ypperlig möjlighet att lyfta fram frågor som jag vet är viktiga för skärgårdsbor”, säger Bergqvist.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 10/2019

St Olav Waterway och nya ambassadörer för Skärgårdshavets biosfärområde – läs nyhetsbrevet CLLsius

Projektet St Olav Waterway, som Centret för livslångt lärande (CLL) koordinerar, hör till kategorin ”universitetets samverkan med samhället”. Att via ett dylikt stort projekt kunna bidra till att skärgården och glesbygden i Åboland, på Åland och längs svenska östkusten får en ekonomisk och andlig vitamininjektion med ökad hållbar turism, även utanför högsäsong och bli mera kända långt utanför det egna landets gränser, är väl just det varje universitet och högskola drömmer om, att kunskap kommer till konkret användning.

Utbildningen till biosfärambassadör, vilken ordnades under vintern och våren 2018-2019 med 35 deltagare, arrangerades av Skärgårdshavets biosfärområde tillsammans med CLL. Den riktade sig till

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 01/2019

Enastående studie om europeisk skärgårdspolitik – Finlands skärgårdspolitik alldeles speciell

I Europa är det bara Kroatien som har en strategi för utveckling av skärgården som liknar Finlands skärgårdspolitik. När man har en strategisk syn på utveckling av skärgården och när de olika finansieringskällornas åtgärder stödjer varandra, får man bästa resultat. Även lokalt ledd verksamhet och skärgårdsbornas delaktighet är viktiga när man vill utveckla skärgården visar den färska slutrapporten Saaristo- ja vesistöaluepolitiikat Euroopassa – selvitys (Utredning om policyerna för skärgårds- och insjöområden i Europa).

Målet med studien var att skapa en bild av skärgårdsområdena i Europa (särskilt av de fast bosatta öar som saknar fast vägförbindelse), vattenområdena, samt hur dessa områden beaktas i regionalpolitiken. Studien är enastående eftersom den europeiska skärgårdspolitiken inte tidigare har studerats och jämförts på ett så omfattande sätt. Den information om de olika europeiska ländernas skärgårds- och vattenområden som studien har producerat, har inte heller tidigare funnits i sammanställd form.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 16/2018

Vill du bli biosfärambassadör för Skärgårdshavet?

Skärgårdshavets biosfärområde utlyser tillsammans med Centret för livslångt lärande en utbildning för biosfärambassadörer. Resultatet är att öka biosfärområdets synlighet, samtidigt som deltagarna får verktyg som kan vara till nytta i den egna verksamheten. Ledorden är en hållbar skärgård och en positiv skärgårdsutveckling.

Under vintern och våren 2018-2019 ordnas en utbildning med fem träffar där man bland annat lär sig om biosfärområdet, hållbarhet, det unika Skärgårdshavet och storytelling. Utbildningen till biosfärambassadör är avgiftsfri och riktar sig till lokala företagare, guider, föreningsaktiva eller andra intresserade.

Mer info och länk till anmälan (anmäl senast 23.11) finns på webbplatsen abo.fi. Uppgifterna är från Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novias nyhetsbrev CLLsius nr 3/2018 som även bl.a. innehåller info om Baltic University Programme som har funnits i närmare 30 år och är ett av de största universitetsnätverken globalt sett.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 21/2015

Dags att ansöka om EU-pengar för skärgårdsutveckling i Åbo skärgård

I samma båt - Leader-logoEfter en paus på ett år kan man igen söka EU-pengar från landsbygdsprogrammet för projekt som stöder en levande skärgård. Projektmedlen söker man via aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä rf, som verkar för att stöda invånare, föreningar och företagare att utveckla sin lokalomgivning i bl.a. Gustavs, Kimitoöns och Pargas kommuner. Föreningen bistår, förutom finansiering, även med stöd för de som söker projektmedel från idéstadiet till slutrapportering. Har man en god idé, så lönar det sig att ta kontakt för att diskutera olika möjligheter i förverkligandet av idén, säger verksamhetsledaren för föreningen I samma båt Emil Oljemark. Pengarna, som ska uttryckligen gå till något slags projekt och inte till ordinarie verksamhet, kan sökas av byaföreningar, kommunernas utvecklingsavdelningar, enskilda föreningar eller företag.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 41/2014

Hur kan vi skapa och stöda näringsklusters i skärgården? – företagarsamarbete i skärgården tas upp på seminarium i Åbo

Seminariet Företagarsamarbete i skärgården 12.12.2014Seminariet Företagarsamarbete i skärgården hålls 12.12 i Åbo, Auragatan 1, Gallerisalen, Gillesgården (andra våningen). På seminariet diskuteras behov av samarbete mellan företag i skärgården på aktuella områden som byggnads- och båtbranscherna, kulturturism och mathantverk. Den kartläggning av samarbetet inom byggnadsbranschen i Åbolands skärgård som gjorts inom projektet Företagarsamarbete i skärgården presenteras också. Under seminariet finns möjlighet att vara med och påverka innehållet för kommande utvecklingsprojekt. Målgruppen är företagare och skärgårdsutvecklare.

Info, anmälningsuppgifter (anmälan senast 8.12) och länk till programmet finns på den förnyade webbplatsen för Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS).

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 06/2014

Skärgårdshavets biosfärsområde jubilerar

Skärgårdshavets biosfärområde - logoFredagen den 28 februari ordnas Skärgårdshavets biosfärområdes 20-års jubileum på Skärgårdscentret Korpoström i Korpo. På dagen hålls seminariet Skärgårdshavets vinterträff 2014 kl. 9-16 och på kvällen jubileumsfesten kl. 17-21. Seminariet tar bl.a. upp skärgårdsutveckling under 20 år, en livskraftig skärgård som hittar nya modeller och presentation av jubileumsårets program.

Mer information, program och anmälningsuppgifter (anmälan senast 21.2) finns via länk på webbplatsen skargardshavetsbiosfaromrade.fi.