Kategorier
2019 Nyhetsbrev 10/2019

Goda resultat för landsbygdens projekt- och företagsstöd i västra Finland

NTM-centralerna i västra Finland har låtit utvärdera sina planer för utveckling av landsbygden – Länsi-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmien väliarviointi. Arbetet har omfattat företags- och projektstöd som NTM-centralerna har finansierat under denna programperiod. Enligt en enkät till projektaktörerna har man inom projekten lyckats höja kompetensen hos målgruppen, ta fram material som målgruppen har nytta av och förbättrat kunnandet hos den genomförande organisationen, samt att uppkomsten av samarbetsnätverk även har främjats. Däremot har projektverksamheten inte haft så stor direkt inverkan på uppkomsten av ny företagsverksamhet, nya jobb eller investeringar.

Mer info finns på webbplatsen leaderpohjanmaa.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 10/2019

Fokus på Leader-projektens resultat och effekter i podden Landet

Runt om i Sverige pågår många projekt genom lokalt ledd utveckling enligt Leader-metoden. I det här avsnittet av podden Landet fokuseras det på Leader-projektens resultat och effekter. Vad är skillnaden mellan effekt och resultat, och är det rätt delar som mäts? Får man misslyckas i ett projekt? Medverkande är Madielene Wetterskog, utvärderingssekretariatet Jordbruksverket, Lovisa Carneland, ordförande för LUS (Lokal utveckling Sverige) och Jan Owe-Larsson, ordförande för Leader Folkungaland och vice ordförande i LUS.

Åttiotredje avsnittet, Lokalt ledd utveckling med leadermetoden – om effekt och resultat, finns att lyssnas på webbplatsen landsbygdsnatverket.se.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 10/2019

St Olav Waterway och nya ambassadörer för Skärgårdshavets biosfärområde – läs nyhetsbrevet CLLsius

Projektet St Olav Waterway, som Centret för livslångt lärande (CLL) koordinerar, hör till kategorin ”universitetets samverkan med samhället”. Att via ett dylikt stort projekt kunna bidra till att skärgården och glesbygden i Åboland, på Åland och längs svenska östkusten får en ekonomisk och andlig vitamininjektion med ökad hållbar turism, även utanför högsäsong och bli mera kända långt utanför det egna landets gränser, är väl just det varje universitet och högskola drömmer om, att kunskap kommer till konkret användning.

Utbildningen till biosfärambassadör, vilken ordnades under vintern och våren 2018-2019 med 35 deltagare, arrangerades av Skärgårdshavets biosfärområde tillsammans med CLL. Den riktade sig till

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 10/2019

Nytt från Nylands Byar

Nylands Byar har gett ut sitt tredje nyhetsbrev, i vilket man bl.a. kan läsa om Byarallyt som är en lekfull tävling, Öppna Byarnas dag, ett projekt för utveckling av föreningshusen, en tävling om Årets lanskapsgärning och ett Skjuts åt alla-samarbete.

Det tvåspråkiga nyhetsbrevet (3/2019) finns att läsas på webbplatsen mailchi.mp.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 10/2019

Nya Omställningshandboken ger dig allt du behöver för att komma igång

Publikationen Omställningshandboken – Guide till att skapa blomstrande lokala gemenskaper ger dig allt du behöver för att komma igång med omställning i ditt lokalsamhälle. Handboken innehåller bl.a. olika ingredienser och principer för hållbar omställning och hur man skapar välmående och inkluderande grupper. Den ger också inspiration från omställningsarbete runt om i hela världen, inklusive Sverige. Särskild vikt läggs vid hur man kan skapa partnerskap med fler än givna vänner, hur man startar ett omställningsinitiativ och går vidare från att driva enskilda projekt till att bli en långsiktig omställningsgrupp – samt hur man har kul medan man håller på.

Mer info finns på webbplatsen helasverige.se.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 10/2019

Vad är byaverksamhet i praktiken? – läs Finlands Byars nya infoblad

Suomen Kylät ry – Finlands Byar rf publicerade 8.5 sitt nya infoblad om byaverksamhetens många sidor som bilaga i Maaseudun Tulevaisuus. I Finland finns 4 300 byar som utför lokalt arbete för livskraften och där man kommer på lösningar som passar för just den platsen.

Men vad är byaverksamhet i praktiken? I tidningsbilagan svarar man på detta genom att presentera exempel runt om i Finland. Man berättar bl.a. om varför byarnas framtid finns i unga företagare, hur en obehövlig byggnad blev byns hjärta och varför utökad förskoleundervisning förutsätter satsning i närskolnätverket.

Det finskspråkiga infobladet finns att läsas på webbplatsen suomenkylat.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 10/2019

Gruppering, landsbygdsutveckling och resiliens – del 3

I de två föregående delarna i Landsbygdspolitikens blogg (del 1 och del 2, se även första och andra inlägget i denna blogg) granskades problematiken med gruppering, dels motsättningen landsbygd-stad och dels det vardagliga utvecklingsarbetet för landsbygdssamhällen. Om och när olika ”vi mot de andra”-indelningar ser ut att lätt bli en utmaning för landsbygdens utveckling på gräsrotsnivå och byggandet av resiliensen, så är självfallet den kritiska frågan hur och i vilken utsträckning sådana här tillspetsade indelningar kan tyglas.

Inom socialpsykologin har man grubblat mycket över hur negativa följder av gruppbaserad diskriminering, som stärkandet av den egna gruppen på bekostnad av externa grupper, skulle kunna stävjas eller förhindras. Ibland kan skillnaden mellan att måna om den egna gruppen och osunt stödjande i praktiken vara svår och tvetydig, och givetvis även avvägande enligt situation och fall.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 10/2019

Kärklax Månadens by i Österbotten

Klemetsgårdarna
Bildkälla: Aktion Österbottens hemsida

I byn Kärklax, som ligger i Maxmo och hör till Vörå kommun, bor ca 200 personer. Byn har mycket gamla anor – mer än 1000 år gammal. En stavkyrka uppfördes troligen av norska vikingar. Kyrkomuren finns kvar än idag. Klemetsgårdarna är det landmärke som Kärklax är känt för, och gårdarna ligger nära riksväg 8. Klemetsgårdarna består av tre hus, Mittigården, Östra gården och Västra gården med tillhörande bodar, lador och rior. Det äldsta huset är Mittigården, från 1730-tal och byggd i västerbottnisk stil.

Läs mer på webbplatsen aktion.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 10/2019

Öppna Byarnas dag på SILMU-området

Den landsomfattande begivenheten Öppna Byarnas dag arrangeras 8.6 då byar runt om i Finland bjuder in besökare att bekanta sig med deras verksamhet och arrangerar olika slag av evenemang. På SILMU-byars område bjuds det på fantastiska evenemang via 30 byar i åtta kommuner. Exempelvis arrangeras det Brodans i Askola, medan man i Lovisa kan delta i Valkom Talent 2019-tävlingen. Vidare bjuder Illby byadag på fem intressanta resmål. Uppgifterna ingår i Utvecklingsföreningen SILMU:s nyhetsbrev för maj månad, i vilket man även informerar on en utfärd till Vuolenkoski.

SILMU rf:s nyhetsbrev Maj 2019 finns att läsas på webbplatsen silmu.creamailer.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 10/2019

Social innovation tas upp på seminarium i Helsingfors

Seminariet gästas av Fredrik Björk, lärare och forskare vid institutionen för Urbana Studier vid Malmö universitet. Björk har varit aktiv inom området social innovation och samhällsentreprenörskap i drygt 10 år, som forskare och lärare, men också exempelvis som styrelseledamot i det sociala företaget Yalla Trappan samt i Centrum för Publikt Entreprenörskap. För några år sedan var han med i den arbetsgrupp som på uppdrag av VINNOVA tog fram ’An agenda for an ecosystem for social innovation in Sweden´.

Under seminariet kommer Björk att öppna upp social innovation med fokus på landsbygdsutveckling genom att bl.a. diskutera strategier och satsningar inom området ifrån olika aktörer. Därtill kommer Björk att tala om aktuella frågor och utmaningar, samt illustrera ämnet med exempel. Evenemanget, som riktar sig till aktörer inom tredje sektorn och landsbygdsutveckling, hålls den 20 maj kl. 11-13 i festsalen i SFV-huset G18 i Helsingfors. Det bjuds på kaffe och tilltugg från kl. 10.30. Arrangemanget ordnas av Svensk Byaservice/SLF och IDNET i samarbete med Svenska studieförbundet.

Anmälan görs (senast 14.5) på webbplatsen lyyti.in.