Kategorier
2014 Nyhetsbrev 41/2014

När verkligheten inte stämmer med kartan – bok om svensk glesbygd och dess befolkning med attityder och önskningar

Bok - När verkligheten inte stämmer med kartanVarför fungerar inte modellerna för hållbar utveckling av Sveriges landsbygd? Är brukssamhällen, omstrukturerade industriorter och norrländsk glesbygd den globala ekonomins hopplösa förlorare, eller kan vi kanske vända på perspektiven och i stället utgå från de lokala förutsättningarna för ett uthålligt samhällsbygge? Frågorna står i fokus för boken När verkligheten inte stämmer med kartan. Författarna har mött invånare på några mindre orter som trots motgångar rymmer oväntade möjligheter, som i småstaden Söderhamn där en grupp unga vuxna ifrågasätter de urbana idealen och talar om downshifting, medan ”bruksandan” i Ljusne kommer till uttryck i en ny typ av kollektiv mobilisering. När landsbygdens eldsjälar sedan tar fram en konkret plan för lokalsamhällets omställning, omformuleras synen på ekonomi och demokrati till en radikal vision om en framtid som vilar i invånarnas egna händer.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 41/2014

Brandt Årets landsbygdsaktör, Norrback Byaverksamhetens vägvisare, Larsmo Årets byavänligaste kommun

Årets landsbygdsaktör i svenska Österbotten 2014 - Mats Brandt
Mats Brandt
Foto: Malin Hulkki

Malax kommundirektör Mats Brandt fick han ta emot priset för Årets landsbygdsaktör i svenska Österbotten 2014 i samband med Aktion Österbottens rf:s höstmöte 20.11 i Korsholms Ämbetshus. Brandt har under en lång tid arbetat med frågor i anslutning till utveckling av landsbygden. Han har under sin verksamhet arbetat med behovskartläggningar, förebyggande av marginalisering och med breddning av den offentliga näringsstrukturen. Brandt valdes även till ny ordförande för Aktion.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 41/2014

Landsbygdens Bästa 2009-2013 samlar alla Ullbaggevinnare

Landsbygdens Bästa 2009-2013 - Ullbaggevinnare vid svenska LandsbygdsgalanVarje år mellan 2009 till 2013 arrangerade svenska Landsbygdsnätverket Landsbygdsgalan där Ullbaggar delades ut för årets bästa satsningar inom olika kategorier. De som slutnominerades i varje kategori samlades i boken Landsbygdens Bästa som gavs ut årligen, och nu har alla vinnare samlats i en och samma bok, Landsbygdens Bästa 2009-2013, där projekt och företag håller mycket hög kvalitet. Samtliga har genomgått en nomineringsprocess där stödhandläggande myndigheter, länsstyrelserna, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Sametinget, samt alla LAG-grupper varit involverade. Vinnarna har sedan utsetts av Landsbygdsnätverkets och Formas gemensamma vetenskapliga råd tillsammans med representanter från länsstyrelserna, LAG-grupperna, Jordbruksverket och nätverkskansliet. Hela 36 vinnande projekt och företag presenteras tillsammans med deras bästa tips för lyckade landsbygdssatsningar, vilka finns här under:

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 41/2014

Energi och miljömässan på Åland denna vecka

EMIL programPåminner om Energi- och miljömässan 28-29.11 på Åland på Alandica som vi arrangerar via Energi och miljötekniska föreningen i landskapet Åland rf (EMIL rf). Vi kallar oss EMIL kort och gott. Mässan är helt gratis att delta i och man kan vara med och vinna en 3 300 euros värmepump om man har tur. Det är kostnadsfritt att delta i lotteriet om den. Tack vare att Ålandsbanken och LR gett ca 7000 och 6000 euro var, kan vi bjuda på inträde och föreläsningarna. Föreningen, som ni kan kika mera på via www.emil.ax, vill nu på bred front sprida budskapet och informera om ny teknologi som alla kan använda sig av.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 41/2014

Hur främjar man närmat i EU och Finland? – närmatens tillgänglighet och utbud diskuteras på seminarium i Vasa

Närmat-seminarium i Vasa 1.12.2014Hur lätt är det för konsumenter att gå tag på närmat? Hur bedömer man att utbudet av närmat kommer att öka? Utrikesministeriets Europainformation samt jord- och skogsbruksministeriet ordnar fyra seminarier om EU:s jordbrukspolitik. Måndagen den 1 december ska det pratas om närmat i Vasa i Dramasalen på Vasa stadsbibliotek (Biblioteksgatan 13) kl. 15-17. I seminariet deltar både sakkunniga vid jord- och skogsbruksministeriet som producenter från Österbotten. De österbottniska språkrören är riksdagsledamot Mats Nylund och Eko Nu!-projektets projektkoordinator Thomas Snellman.

Infot med anmälningsuppgifter (anmälan senast 27.11) och länk till programmet är från Österbottens förbunds Nyhetsposten – Uutisposti nr 11-2014, samt från Europainformationens och jord- och skogsbruksministeriets annons i Vasabladet (23.11).

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 41/2014

Hur kan vi skapa och stöda näringsklusters i skärgården? – företagarsamarbete i skärgården tas upp på seminarium i Åbo

Seminariet Företagarsamarbete i skärgården 12.12.2014Seminariet Företagarsamarbete i skärgården hålls 12.12 i Åbo, Auragatan 1, Gallerisalen, Gillesgården (andra våningen). På seminariet diskuteras behov av samarbete mellan företag i skärgården på aktuella områden som byggnads- och båtbranscherna, kulturturism och mathantverk. Den kartläggning av samarbetet inom byggnadsbranschen i Åbolands skärgård som gjorts inom projektet Företagarsamarbete i skärgården presenteras också. Under seminariet finns möjlighet att vara med och påverka innehållet för kommande utvecklingsprojekt. Målgruppen är företagare och skärgårdsutvecklare.

Info, anmälningsuppgifter (anmälan senast 8.12) och länk till programmet finns på den förnyade webbplatsen för Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS).

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 41/2014

Regionavdelningen vid ANM håller forskningsseminarium i Helsingfors

Forskningsseminarium - regionavdelningen vid arbets- och näringsministeriet 16.12.2014Den 16 december kl. 13-16 håller regionavdelningen vid arbets- och näringsministeriet (ANM) ett forskningsseminarium i Statistikcentralens auditorium i Helsingfors. Man kommer att offentliggöra undersökningar som finansieras av regionavdelningen och så diskuteras utsikterna för regionutveckling i en fortsatt konjunkturnedgång.

Anmälningar görs (senast 11.12) på e-mailadressen eija.huotari@tem.fi.