Etikettarkiv: EU-stöd

Vad händer med stöden för landsbygdsutveckling med en mindre pott EU-pengar? – lyssna på podden Landet

Sedan år 2007 har det funnits EU-pengar från flera olika fonder som kan användas för att jobba med landsbygdsutveckling. Men inför nästa programperiod blir det troligen en mindre pott pengar och mer fokus på fondernas kärnuppgifter. Vad kan det komma … Läs mer

Publicerat i 2019, Nyhetsbrev 19/2019 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Dags att ansöka om EU-pengar för skärgårdsutveckling i Åbo skärgård

Efter en paus på ett år kan man igen söka EU-pengar från landsbygdsprogrammet för projekt som stöder en levande skärgård. Projektmedlen söker man via aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä rf, som verkar för att stöda invånare, föreningar och … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 21/2015 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

För få invånare ger inga Leader-pengar för glesbefolkade kommuner i Sverige

I det tänkta Leader-området Sommenbygd-Vätterstrand, som utgörs av kommunerna Boxholm, Kinda, Ydre, Ödeshög, Tranås, Aneby och norra delarna av Jönköping, är det bara Tranås som har en tätort med mer än 4 000 invånare. Det är således landsbygd vi pratar … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 20/2015 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Ansökan om företags- och projektstöd för landsbygden öppnas den 11 maj

Företags- och projektstöd för landsbygden kan nu för första gången sökas elektroniskt. Största delen av ansökningar om stöd öppnas den 11 maj, då man kan ansöka om företagsstöd för landsbygden, en del av de allmännyttiga investerings- och utvecklingsprojekten, informationsförmedlingsprojekt, riksomfattande … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 19/2015 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Aktionsgruppen I samma båt håller Leader-infotillfälle i Korpo

I samma båt – samassa veneessä rf håller Leader-infotillfälle 23.3 kl. 18-20 i Korpo om projekt- och företagsstöden 2014-2020. Har du i tankarna att planera projekt eller söka företagsstöd, lönar det sig att komma och höra på det nyaste om … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 13/2015 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Vilka är möjligheterna att få EU-finansiering i Österbotten? – infodag i Vasa

För att man ska kunna skapa sig en bild av vilka EU-program det finns i Österbotten, ordnas en gemensam informationsdag av Österbottens förbund, NTM-centralen, Leader-grupperna och Botnia-Atlantica på Yrkesakademin i Vasa (auditoriet i andra vån.), Kungsgårdsvägen 30 A, 4.11 kl. … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 34/2014 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Organiserad och yrkesmässig verksamhet i byarna

”I vår by hade verksamheten avtagit under många år, tills Tavastlands byaombud Elina Leppänen tog kontakt och vi tillsammans började göra upp en byaplan. Med hjälp av planen fick vi igång projektverksamheten och nu kan vi dra nytta av EU-pengar … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 27/2014 | Märkt , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Leadervecka och Byavecka hela nästa vecka i hela landet

I hela Finland arrangeras en Leadervecka och Byavecka med Öppet hus den 9-15.6, där också Leader-grupperna och byaverksamheten i bl.a. Österbotten är med. Gå in på Facebook eller på deras hemsidor (www.aktion.fi, http://www.pirityiset.fi, http://www.yhyres.fi), så får du se hurudana evenemang … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 23/2014 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

EU hjälper till att förverkliga projekt – ”ta till vara de projektkunnigas kunskap vid ansökan”

Klättergrottan i lokalen i Lappfjärd, vinterbadsbastun och projektet Jul i Kristinestad är bara några av de exempel på projekt som EU hjälpt till att förverkliga i Kristinestad. ”Många gånger ser man i media vilka nya projekt som förverkligats, men sällan … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 22/2014 | Märkt , | Lämna en kommentar

Lurviga och långhorniga kor håller landskapet öppet på Finlands sydligaste udde

Då böndernas antal minskar, gror landskapet igen och arterna, vilka tidigare trivts i ett öppet landskap, försvinner, så för att bibehålla mångfalden, satsar man på landskapsvård. På Finlands sydligaste udde Uddskatan, som öppnades för allmänheten i måndags (19.5) betar också … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 21/2014 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Finländarna vill se en livskraftig och välskött landsbygd visar undersökning

Majoriteten av finländarna anser att en välmående landsbygd är till nytta för hela landet. Man vill att landsbygden fortsätt-ningsvis skall vara livskraftig och livsduglig, och att landskapet bevaras i gott skick. Finländarna vill äta inhemskt även i fortsättningen, i synnerhet … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 43/2013 | Märkt , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Glesbygden kunde bli Finlands trumf

Enligt Europaparlamentariker Tarja Cronberg borde Finland göra glesbygden till en konkurrensfördel. ”Finland behöver en nationell glesbygdsstrategi”, säger Cronberg. En grund för glesbygdens varumärke är pengar. ”EU-finansiering kommer även i fortsättningen vara beroende av glesbygd”, hävdar Cronberg. På de enorma arktiska … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 41/2013 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Bästa EU-projekten i Österbotten

NTM-centralen i Österbotten, samt LAG-grupperna Aktion Österbotten och utvecklingsföreningen YHYRES rf har var och en utsett tre vinnande projekt bland dem som de under de senaste sju åren (2007-2013) gett EU-stöd till. Kategorierna var tre: investerings-, utvecklings- och företagsprojekt. De … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 38/2013 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar