Kategorier
2021 Nyhetsbrev 12/2021

Leader firar jubileum och förenklar inför framtiden

Bildkälla: landsbygdsnatverket.se

Leader är en lokal utvecklingsmetod som har använts under 30 år. Metoden engagerar lokala aktörer i utformningen och genomförandet av strategier, beslutsfattande och resurstilldelning för utvecklingen av hela EU:s landsbygdsområden. Se filmen där elva länder delar sina berättelser om vad Leader har bidragit till under åren.

Leader genomförs idag av ca 2 800 lokala aktionsgrupper (LAG), som täcker 61procent av landsbygdernas befolkning i EU. Aktionsgrupperna samlar offentliga, privata och civila samhällets intressenter i ett visst område. Bara i Sverige finns 53 Leader-områden där det jobbas med lokalt ledd utveckling (Finland har 54 Leader-grupper, red. anm.).

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 16/2019

Ny hemsida för Leader Åland

Lokalkraft Leader Åland rf har förnyat sin hemsida. Bekanta er med den fräscha layouten!

Leader Åland är en ideell förening som grundades 2007 (2006) med syfte att verka för landsbygdens utveckling. Styrelsen ansvarar för administrationen av de två lokala aktionsgrupperna – Den lokala aktionsgruppen (LAG) och Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG).

I EU-sammanhang räknas hela Åland som landsbygd, inklusive Mariehamn, eftersom invånarantalet understiger 20 000 invånare. Leader Åland huserar numera vid Landsbygdscentrum i Jomala.

Webbplatsen finns på adressen leader.ax.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 06/2017

Hur kan Aktion Österbotten bäst utveckla sina tjänster för byarna? – Ge din åsikt!

Den lokala aktionsgruppen Aktion Österbotten rf är, förutom förvaltare av EU:s Leader-program, en av 19 regionala byasammanslutningar i Finland.  Byaverksamheten har nationellt som mål att befrämja byautveckling och lokal landsbygdsutveckling. Dessa mål grundar sig på en överenskommelse som Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf gör med staten om att främja frågor som är viktiga för landsbygden.

På Aktion Österbotten vill man därför kartlägga behovet i byarna av Aktion Österbotten som regional aktör och man är intresserade av vilka tjänster byarna och föreningarna behöver. Aktion Österbotten står till tjänst med en portal för hemsidor, hjälper till med byaplanering, fungerar som intressebevakare i regionala arbetsgrupper, utser Årets by, ordnar utbildningar, kurser och temaresor. Vilka av dessa tjänster anser ni som viktiga och vilka övriga slag av tjänster har ni behov av? Genom att svara på den elektroniska enkäten, hjälper ni Aktion Österbotten att anpassa sin verksamhet enligt era behov. Allas åsikter är viktiga.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 09/2016

”Människor har lätt att engagera sig i Leader-arbetet” – minister Tiilikainen

leader-logo-20-ar-2
Bildkälla: ©maaseutuverkosto

Finländarna har utvecklat sina boendemiljöer genom Leader-arbetet i 20 års tid. Leader-finansieringen inleddes år 1996 när Finland anslöt sig till EU, och under dessa 20 år har det etablerats ett arbetssätt som har gett landsbygdsinvånare verktyg, för att göra ändringar som förbättrar livskvaliteten.

”Leader-arbetet är just sådan verksamhet med låg tröskel som dagens människor har lätt att engagera sig för”, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen som även varit med i Leader-arbetet. Att Leader-arbetssättet sprider sig till stadsområden, visar också hur användbart det är. Vid reformen av regional- och lokalförvaltningen kommer kommunutvecklingen att omorganiseras, och här förutspår Tiilikainen att de nätverk och det sociala kapital som man skapat under de här 20 åren, är hård valuta i framtiden.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 31/2015

SILMU ändrade namnet och uppdaterade stadgar

SILMU - infobrev september 2015Landsbygdens utvecklingsförening SILMU rf:s namn har ändrats till Utvecklingsförening SILMU rf. I samband med namnändringen uppdaterades föreningens stadgar. Största förändringarna var att föreningen nu årligen har två ordinarie möten och att en byasektion grundades, samt att Östra Nylands Byar rf:s verksamhet togs över av SILMU, så byaombud Li-Maria Santala hör nu till SILMU:s personal.

Uppgifterna ingår i SILMU:s Infobrev September 2015 som har dessa rubriker: Info om företagstöd, Info om projektstöd, SILMU rf:s namn- och stadgeändring, Delta i världens största talko i september, Var finns Nylands bästa by?, samt Erasmus+ ansökan.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 21/2015

Dags att ansöka om EU-pengar för skärgårdsutveckling i Åbo skärgård

I samma båt - Leader-logoEfter en paus på ett år kan man igen söka EU-pengar från landsbygdsprogrammet för projekt som stöder en levande skärgård. Projektmedlen söker man via aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä rf, som verkar för att stöda invånare, föreningar och företagare att utveckla sin lokalomgivning i bl.a. Gustavs, Kimitoöns och Pargas kommuner. Föreningen bistår, förutom finansiering, även med stöd för de som söker projektmedel från idéstadiet till slutrapportering. Har man en god idé, så lönar det sig att ta kontakt för att diskutera olika möjligheter i förverkligandet av idén, säger verksamhetsledaren för föreningen I samma båt Emil Oljemark. Pengarna, som ska uttryckligen gå till något slags projekt och inte till ordinarie verksamhet, kan sökas av byaföreningar, kommunernas utvecklingsavdelningar, enskilda föreningar eller företag.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 17/2015

SILMU tar hand om ÖNB – grundar en byasektion

SILMUs ordförande Tuula Salo och ÖNBs ordförande Tora Markkula
SILMU:s ordförande Tuula Salo och ÖNB:s ordförande Tora Markkula undertecknar kontraktet angående överföringen av byaverksamheten.

Under Landsbygdens utvecklingsförening SILMU rf:s årsmöte 9.4 beslöts det att man grundar en byasektion, vilken förbinder sej att fortsätta och utveckla den byaverksamhet som Östra Nylands Byar rf (ÖNB) har bedrivit. ÖNB uppgår således i SILMU. Det nya namnet på byaverksamheten blir SILMU-byar, SILMU-kylät. Till byasektionen valdes Tora Markkula, Veijo Peltola, Ilkka Ceder, Sirpa Holvilehto och Laura Karén. Till SILMU rf:s nya ordförande valdes fil.mag. Tuula Salo och som viceordförande utvecklingschef Tiina Whiley.

Uppgifterna är från SILMU:s pressmeddelande (från 15.4) som inom kort kommer upp på deras hemsida.

I Österbotten skedde år 2008 en liknande sammanslagning, då den lokala aktionsgruppen Studiefrämjandet i Österbotten rf och den regionala byaorganisationen Svenska Österbottens Byar rf (SÖB) slogs ihop i en ny förening – Aktion Österbotten.