Kategorier
2015 Nyhetsbrev 21/2015

Effektivare bruk av frekvenser ger mer trådlös kommunikation – liten betydelse för landsbygden menar ”datadoktorn”

Nätdemokrati - bärbara datorerVid horisonten kan vi se en ny generation av mobiltelefoner, 5G, och framåt förväntar vi oss också mycket mer, vilket kommer att kräva ännu mer utrymme för trådlös kommunikation. Forskarna söker nu sätt att göra detta möjligt. En ny teknologi kallad ”Internet of Things”, där allt är anslutet till allt, kommer även  att vara verklighet inom en nära framtid. Det handlar här om ett nätverk av fysiska objekt eller ”saker” inbäddade med elektronik, sensorer och anslutningar som gör det möjligt att uppnå högre service, t.ex. kommer det att bli standard att gå till Internet och kontrollera värmesystemet i din lägenhet, sköta din tvätt, handla och mycket mer. ”Allt kommer att anslutas till allt”, säger Mohamed Hamid, forskare vid Högskolan i Gävle.

Systemet som vi använder för att transportera information idag, är hårt reglerat och man får betala mycket för att använda frekvenserna, och det är här Mohamed Hamids forskning kommer in.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 21/2015

Nätverket för kommunal demokrati höll sitt första möte

Innobyn - logoNätverket för kommunal demokrati höll sitt första möte på Kommunernas hus den 7 maj med en agenda som upptog nätverkets vision, uppgifter, verksamhet och kommunikation. Nätverket utvecklar och stärker den kommunala demokratin, samt är en kanal för utbyte av erfarenheter mellan olika aktörer. Verksamheten utgår från medlemmarna, medan Kommunförbundet stöder och skapar möjligheter för nätverksarbetet. Huvudprinciper är en öppen kommunikation och avsikten att utnyttja informationskanalerna på ett mångsidigt sätt. På utvecklingsplattformen Innobyn är det möjligt att läsa mer (på finska) om seminariediskussionen om nätverkets arbete, samt att vidareutveckla nätverket. Nätverket för kommunal demokrati är öppet för alla och välkomnar alla aktörer inom det kommunala, statsförvaltningen och medborgarsamhället som vill medverka till en starkare och utvecklad kommunal demokrati.

Uppgifterna är från (12.5) webbplatsen Kommunerna.net med länk för anmälan till nätverket.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 21/2015

Webbdiskussionen om bättre förvaltningspraxis i föreningarna

Utredning Selvitys hyvistä yhdistyskäytännöistä. Yhteenveto kevään 2015 verkkokeskustelustaVåren 2015 arrangerade justitieministeriet tillsammans med vissa frivilligorganisationer en nätdiskussion om god förvaltningssed i föreningar, vilken ordnades på justitieministeriets webbtjänst Dinasikt.fi. Projektsidorna besöktes av totalt 753 personer under de sex veckor som diskussionen pågick. Nu har ett sammandrag av diskussionen publicerats, Selvitys hyvistä yhdistyskäytännöistä. Yhteenveto kevään 2015 verkkokeskustelusta (Utredning om god föreningspraxis. Sammandrag av nätdiskussionen våren 2015), och enligt detta skulle föreningsverksamheten och föreningsmedlemmarnas möjligheter att delta i verksamheten kunna underlättas betydligt genom tydliga anvisningar. Både med tanke på föreningarnas verksamhet och det civila samhället finns det behov av en enhetlig, tydlig och praktisk rekommendation om god förvaltningssed för hela föreningsfältet, där man genom tydliga anvisningar skulle kunna underlätta föreningarnas vardag, skapa en enhetligare praxis och klargöra spelreglerna.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 21/2015

Tävling för nya närservicemodeller lockade 51 bidrag

GlödlampaInom projektet Fungerande närservice inleddes en närservicetävling den 12 februari. Tävlingen efterlyste nya närservicemodeller som särskilt ska underlätta barnfamiljernas vardag. Närservice är inget entydigt begrepp, för den betyder olika saker för olika människor, samtidigt som den är en viktig del av varje människas liv. Det var orsaken till att projektet öppet ville få fram nya idéer om närservice och hur den kan produceras, så vem som helst fick delta i tävlingen. Bidragen skulle lämnas in senast på valborgsmässoafton och då hade allt som allt 51 närservicemodeller lämnats in till tävlingens två serier – 36 närservicemodeller i produktserien och 15 i idéserien. Bland deltagarna fanns företag, föreningar, kommuner, läroanstalter och privatpersoner, vilkas tävlingsbidrag varierade stort. Där fanns allt från små utvecklingsidéer och åtgärder till modeller och produkter som redan används.

Följande steg är att juryn bland deltagarna väljer vilka som går vidare i de båda serierna, för att sedan kallas till en gemensam sammankomst, där en sakkunniggrupp ger utvecklingsförslag och råd till de tävlande. Efter det får bidragen mogna, och de bearbetade modellerna presenteras på nytt vid följande sammankomst, då sakkunniggruppen tar sitt beslut om vilka modeller som ska belönas. Vinnarna offentliggörs sedan vid ett gemensamt evenemang hösten 2015.

Uppgifterna är från (7.5) webbplatsen Kommunerna.net.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 21/2015

Dags att ansöka om EU-pengar för skärgårdsutveckling i Åbo skärgård

I samma båt - Leader-logoEfter en paus på ett år kan man igen söka EU-pengar från landsbygdsprogrammet för projekt som stöder en levande skärgård. Projektmedlen söker man via aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä rf, som verkar för att stöda invånare, föreningar och företagare att utveckla sin lokalomgivning i bl.a. Gustavs, Kimitoöns och Pargas kommuner. Föreningen bistår, förutom finansiering, även med stöd för de som söker projektmedel från idéstadiet till slutrapportering. Har man en god idé, så lönar det sig att ta kontakt för att diskutera olika möjligheter i förverkligandet av idén, säger verksamhetsledaren för föreningen I samma båt Emil Oljemark. Pengarna, som ska uttryckligen gå till något slags projekt och inte till ordinarie verksamhet, kan sökas av byaföreningar, kommunernas utvecklingsavdelningar, enskilda föreningar eller företag.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 21/2015

Österbottnisk inforunda om landsbygdsprogrammets stöd

Inforunda om landsbygdsprogrammets stöd i ÖsterbottenAktion Österbotten rf och NTM-centralen i Österbotten ordnar en inforunda om den nya programperiodens stöd för landsbygdens utvecklingsprojekt och företag. Infotillfällena ordnas i maj och juni, varav det i en del kommuner ordnas två tillfällen samma dag, så man kan välja det som passar bättre. Tillfällena är närmast riktade till föreningar, samfund och sällskap på landsbygden, samt mikro-, små- och jordbruksföretagare.

Tidpunkter för infotillfällena, anmälningsuppgifter (anmälan senast 3 dagar före), samt kontaktpersoner för mer info finns på webbplatsen aktion.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 21/2015

Info om finansieringsmöjligheter för landsbygdsprojekt i Nyland

Info om finansieringsmöjligheter för landsbygdsprojekt i Nyland 29.5.2015Fredagen den 29 maj kl. 9.30-13.30 (15.30) hålls info om finansieringsmöjligheter för landsbygdsprojekt i Nyland på Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs. Målgruppen är aktörer som ämnar söka finansieringsstöd från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Bland föreläsarna återfinns verksamhetsledaren för Pomoväst rf Gunilla Wasström, vars föreläsningsrubrik är Leader-finansieringens särdrag och finansiering av allmännyttiga investeringar.

Program och anmälningsuppgifter (anmälan senast 27.5) finns på webbplatsen silmu.info. Man ska även anmäla om man vill stanna och delta i temagruppsdiskussioner och vilket tema som intresserar.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 21/2015

Vattnet tema på ”Forum för skärgårdsforskning” i Korpo

VattendroppeFredagen den 5 juni, på FN:s världsmiljödag, ordnas ”Forum för skärgårdsforskning” i Skärgårdscentrum Korpoström och på ön Björkö med temat Livselixiret i skärgården – vattnet. Det blir en fascinerande resa i vattnets värld, denna gång med betoning på sött vatten i skärgården. För många är bristen på rent och gott dricksvatten ett konkret problem. Det är inte alldeles lätt att veta hur man tolkar de vattenanalyser som görs, och olika diskussionsforum är särskilt sommartid fyllda av inlägg om alger och andra vattenproblem.

Under förmiddagen beskrivs på Skärgårdscentrum Korpoström bl.a. tillgången till dricksvatten i skärgården, olika fenomen som gäller alger och algproblem. Efter lunch gör man en utfärd till skärgårdens kändaste och naturskönaste insjö på Björkö söder om Korpo. Där vandras det längs naturstigen runt den djupa sjön och man får information om de spännande resultaten från dykningar som gjorts där nyligen. Busstransport till Korpoström ordnas från Åbo med start kl. 8.00 och tillbaka efter utfärden till Björkö (i Åbo ca kl. 19). Deltagaravgiften är 40 euro/person. Arrangörer är Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och Skärgårdshavets biosfärområde.

Informationen och anmälningsuppgifter (anmälan senast 1.6) finns på webbplatsen cll.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 21/2015

Aktion Österbotten söker Leader- och fiske-Leader-rådgivare

Som Leader-grupp i det österbottniska kustområdet från Karleby i norr till Kristinestad i söder, arbetar Aktion Österbotten rf för landsbygdsutveckling. Personalen ska ge råd åt bidragssökande ur Europeiska landsbygdsprogrammets Leader-strategi eller Europeiska havs- och fiskerifondens Leader-strategi (EHFF). Till sitt energiska team söker man nu en Leader-rådgivare (Jakobstadsregionen) och en rådgivare inom landsbygds- och fiske-Leader, båda på heltid och tidsbundna. Placeringsorten för Leader-rådgivaren är kansliet i norr (Pedersöre) och för  rådgivaren inom landsbygds- och fiske-Leader kansliet i Vasa. Sista ansökningsdag är 31.5.

Annonserna finns bl.a. på Aktions hemsida www.aktion.fi.

Aktion - jobbannons 2015 Aktion - jobbannons 2 2015