Kategorier
2022 Nyhetsbrev 06/2022

Anmälan till kursen i storytelling kan ännu göras i dag!

Webbinariet Storytelling för föreningar 7.4.2022Torsdagen den 7 april kl. 18.00-19.30 ordnas en gratis kurs i storytelling! Kursen är riktad till alla intresserade och främst till de som är föreningsaktiva. I kursen ser vi på hur storytelling kan användas för att på ett intressant sätt berätta om er förening och den verksamhet som ni ordnar. Föreläsare är inspiratören Ann-Sofi Backgren och kursarrangör Svenskfinlands Byar.

Sista anmälningsdag är 5 april kl. 23.59. Kursen ordnas online med Microsoft Teams. En länk till kursen skickas till alla anmälda deltagare dagen innan kursen. Anmäl er på: https://www.bya.net/sv/storytelling/. Här finns även lite mer info om kursen. Det är fritt fram för alla att sprida information om kursen i era föreningar och nätverk.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 06/2022

Workshop om Smarta kustbyar hålls i Pellinge

SILMU - nyhetsbrev april 2022Hur ser framtiden i kustbyarna ut? Finns det ännu jobb i framtidens kustbyar? Håller de på att bli efter i den digitala utvecklingen? Det här är de ämnen som Leader SILMU tillsammans med aktörer inom fiskerinäringen, representanter för föreningar, samt företagare i området diskuterar och kommer med idéer kring vid utvecklingstillfället Smarta kustbyar den 28 april i Pellinge på Pellinge kursgård.

Uppgifterna ingår i Utvecklingsföreningen SILMU:s nyhetsbrev för april månad, i vilket även ingår uppgifter om ett infotillfälle 6.4 inför Öppna Byarnas dag, en kurs i storytelling 7.4, info om utbildningsstöd från Landsbygdens bildningsförbund och förslag på Årets byabedrift.

SILMU rf:s nyhetsbrev April 2022 finns att läsas på webbplatsen silmu.creamailer.fi.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 05/2022

Välkommen att delta i Svenskfinlands Byars kurs i storytelling!

Webbinariet Storytelling för föreningar 7.4.2022Torsdagen den 7 april kl. 18.00-19.30 ordnas en gratis kurs i storytelling! Kursen är riktad till alla intresserade och främst till de som är föreningsaktiva. I kursen ser vi på hur storytelling kan användas för att på ett intressant sätt berätta om er förening och den verksamhet som ni ordnar. Föreläsare är inspiratören Ann-Sofi Backgren och kursarrangör Svenskfinlands Byar.

Sista anmälningsdag är 5 april kl. 23.59. Kursen ordnas online med Microsoft Teams. En länk till kursen skickas till alla anmälda deltagare dagen innan kursen. Anmäl er på: https://www.bya.net/sv/storytelling/. Här finns även lite mer info om kursen. Det är fritt fram för alla att sprida information om kursen i era föreningar och nätverk.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 16/2018

Vill du bli biosfärambassadör för Skärgårdshavet?

Skärgårdshavets biosfärområde utlyser tillsammans med Centret för livslångt lärande en utbildning för biosfärambassadörer. Resultatet är att öka biosfärområdets synlighet, samtidigt som deltagarna får verktyg som kan vara till nytta i den egna verksamheten. Ledorden är en hållbar skärgård och en positiv skärgårdsutveckling.

Under vintern och våren 2018-2019 ordnas en utbildning med fem träffar där man bland annat lär sig om biosfärområdet, hållbarhet, det unika Skärgårdshavet och storytelling. Utbildningen till biosfärambassadör är avgiftsfri och riktar sig till lokala företagare, guider, föreningsaktiva eller andra intresserade.

Mer info och länk till anmälan (anmäl senast 23.11) finns på webbplatsen abo.fi. Uppgifterna är från Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novias nyhetsbrev CLLsius nr 3/2018 som även bl.a. innehåller info om Baltic University Programme som har funnits i närmare 30 år och är ett av de största universitetsnätverken globalt sett.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 03/2017

Ann-Sofi Backgren – 50-åring med fötterna stadigt i den österbottniska myllan

ann-sofi-backgren-50-ar
Foto: Martina Uthardt

Backgren beskriver sig som en upptäcksresande och äventyrare, men var hon än varit kommer hon alltid till hemmet i Molpe, Korsnäs för att ladda batterierna. Det går bra att bo i Molpe och jobba nästan var som helst, platsen behöver inte vara begränsande.

Hon är en person med ett stort samhällsintresse och som har en genuin hembygdskänsla. Hela sitt liv har hon varit aktiv och verksam på många olika nivåer inom byautveckling, landsbygdsutveckling, regionutveckling och med finlandssvenska utbildnings- och kulturfrågor, samt inom livslångt lärande. Numera lär hon också ut storytelling både i hemma och utomlands.

Backgren är även aktiv inom Europas gränsregioners förbund AEBR (Association of European Border Regions) genom det förtroendeuppdrag hon innehar via Österbottens förbund.  Hon har där verkat som den nordiska viceordföranden sedan år 2001. Backgren jobbar nu som specialsakkunnig inom landsbygdspolitikens identitetsbaserade nätverk IDNET och är projektsakkunnig inom SFV.

Uppgifterna är delvis från en artikel, skriven av Kerstin Nordman, i Vasabladet (24.2). Vänner och bekanta kunde fira Backgren på restaurang Strand-Mölle i Molpe 24.2.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 12/2016

Storytelling och landsbygdsutveckling

storytellingAtt jobba med berättelser och se styrkan i berättelser, har allt mer blivit en ny metod för landsbygdsutveckling. Även företagsvärlden har insett styrkan i berättelser – storytelling Trenden går från att vara en verkställande direktör till att bli en verkställande berättare, för det gäller inte bara att driva företaget, det gäller också att kunna presentera företaget på ett nytt, intressant men trovärdigt sätt. Även produkterna har således fått en själ.

Inom storytellingen finns flera tillvägagångssätt som lämpar sig bra för landsbygdsutveckling, där en del metoder tar fasta på utvecklingsprocesser (t.ex. OPERA-metoden) för att söka lösningar och projektåtgärder på lokala problem, medan andra metoder tar fasta på att mer inventera vilka styrkor som finns i ett lokalsamhälle, och som sen utgör en bas för fortsatt utvecklingsarbete (t.ex. Community Mapping).

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 09/2016

Storytelling som utvecklingsmetod i olika delar av Europa presenteras på seminarium i Helsingfors

Raising Strong and Resilient Communities - logoÄr du intresserad av att höra om hur man på olika håll i Europa jobbat med storytelling som utvecklingsmetod i lokala samhällen, organisationer och företag? En handbok för olika metoder av storytelling presenteras också vid det internationella seminariet (Erasmus+) i Helsingfors, tisdagen den 20 september kl. 10-14 på SFV-huset G18, Georgsgatan 18. Seminariet hålls på engelska.

Mera info och anmälan (senast 19.9) till ann-sofi.backgren@sfv.fi. Se även programmet på PDF-filen (engelsk text).

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 09/2016

Den danske bonden gästar Landsbygdsriksdagen på Lärkkulla

Landsbygdsriksdagen i Raseborg 22-23.10.2016 - bildDen fjortonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen går av stapeln den 22-23 oktober på Lärkkulla i Karis (Raseborg). Bland programpunkterna kan nämnas dansken Frank Erichsen, känd från TV-serien Den danske bonden. Erichsen lever sin dröm som självförsörjande bonde på en gammal gård. Vidare blir det talkshow om att våga sticka ut, Porkala parentesen – lokal utveckling baserad på vår närhistoria, workshops om tredje sektorns roll vid integration och storytelling som metod inom landsbygdsutveckling, samt musik med Winestones Trio. Det blir även en resolution från Landsbygdsriksdagen.

Allt om Landsbygdsriksdagen med anmälningsproceduren (anmälan senast 30.9), info och program finns på dess hemsida. Se även Facebook. Kom även ihåg att lämna in motioner! Motioner och idéer kan lämnas in på förhand till LeaderPomovast@gmail.com. Arrangörer för Landsbygdsriksdagen är SFV/Svensk Byaservice och Pomoväst rf.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 36/2015

Berättelser som skapar gemenskap och utvecklar – seminarium om storytelling hålls i Vasa

Storytelling - framtids- och utvecklingsworkshopen på Bergö i augusti
Leadpartnern Ann-Sofi Backgren under framtids- och utvecklingsworkshopen på Bergö i augusti 2015
Foto: Jasmine Nedergård

Erasmus+ -projektet Raising Strong & Resilient Communities, där Svenska folkskolans vänner är projektägare, framskrider och leder nu till ett seminarium på Loftet i Vasa 26.10. Du får höra om det finländska pilotområdet skärgårdsön Bergö och om Västerbotten – Berättarnas län och hur man här arbetat med berättandets många möjligheter. Temat för seminariet är berättande (storytelling). Hur kan vi med hjälp av berättelser skapa både gemenskap och varumärken, och hur kan detta leda till nytänkande och till idéer som utvecklar samhället omkring oss?

För att öppna upp frågan presenterar Ann-Sofi Backgren exempel från pilotområdet i Finland, skärgårdsön Bergö. Vi får också ta del av erfarenheter från Västerbotten, även känt som Berättarnas län, då Anders Karlsson från Region Västerbotten beskriver hur och varför man i Västerbotten arbetat med berättandet som metod för att marknadsföra länet.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 13/2015

Minnen och historier om livet i svenskbygderna samlade i skrift

Bok - Svenskfinland berättarKukko-Kalle i Karleby, ”in trållgåbb” i Molpe och en patronessa i Dalsbruk – skriften Svenskfinland berättar bjuder på lokala historier från språkön i Uleåborg i norr, via Österbotten, till Ekenäs i söder. En del av berättelserna har sina rötter i folkdiktningen, medan andra har förts vidare på andra sätt. Syftet är att lyfta fram den muntliga berättartraditionen, och så är målgruppen bred – ”en skrift för alla”. Enligt Ann-Sofi Backgren på SFV Bildning är storytelling trendigt. Det har till och med företagen insett, för berättelser är effektiva verktyg i marknadsföringen. Skriften Svenskfinland berättar är egentligen resultatet av ett upprop som gjordes hösten 2014, och häftet omfattar ett urval av de berättelser som samlades in under nio berättarkvällar runt om i Svenskfinland.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 10/2013

Storytelling – metod för byaplaner?

Storytelling (konstruerad bild)Storytelling baserar sig alltid på en verklig upplevelse som kan modifieras. Ingångsvägarna är olika, och beroende på vad olika personer är intresserade av, så jobbar man inom olika branscher på olika sätt med storytelling. Inom företagsvärlden jobbar man med storytelling då man vill ”brända” sitt företag, och inom utbildning för t.ex. barn och unga för att förbättra deras uttrycksförmåga och lässtimulans. För människor som genomgår olika svåra livsskeden, kan också storytelling användas i läkande form, men även inom konsten kan storytelling användas som uttrycksmetod. Vad gäller byaplaner, så börjar det för många byar runt om i Finland att kanske vara dags för uppdatering.