Kategorier
2022 Nyhetsbrev 18/2022

Samverkan i Svenskfinland med landsbygdsperspektiv inför den nya EU-programperioden

Workshopen Samverkan i Svenskfinland ur landsbygdsperspektiv 8.12.2022Eftersom Svenskfinland och Åland är geografiskt utspridd, kräver det många gånger det lilla extra för att hitta samarbetsformer och -projekt för det svenska i Finland. Exempelvis har det många gånger saknats organisationer eller andra projektaktörer som är villiga att bära upp större projekt för det allmänt finlandssvenska. Svenska studiecentralen i dess gamla form var tidvis en sådan organisation som stod som projektägare för flera landsbygdsutvecklingsprojekt när Finland blev EU-medlem.

Sedan dess har rätt mycket hänt och nya aktörer har också kommit med i bilden.

Kategorier
2020 Nyhetsbrev 04/2020

Gör det svenska i Finland synligt på Wikipedia – SFV ordnar kurs i Vasa

Har du eller din organisation kunskap eller information om ett ämne eller verksamhet som borde göras synligt på Wikipedia? Kom med på en kurs där du lär dig hur Wikipedia fungerar och hur du bidrar med innehåll.

Svenska folkskolans vänner (SFV) ordnar kursen tillsammans med Projekt Fredrika som jobbar för att förbättra tillgången på täckande och korrekt information om det svenska i Finland på Wikipedia. Målgrupper är föreningar, förbund och privatpersoner. Kursen, som är gratis, hålls 9.3 kl. 16-18.15 på SFV:s kansli i Vasa, Handelsesplanaden 23 B.

På webbplatsen sfv.fi finns länk till anmälan (som görs senast 8.3).