Kategorier
2017 Nyhetsbrev 07/2017

Svensk Byaservice finns nu även på Facebook

Det traditionella utskicket med Nyhetsbrev, som utkommit under 12 år, upphör i och med detta utskick, I stället börjar vi förmedla informationen även på Facebook. Informationen om landsbygdsutveckling kommer sålunda att finnas på bloggen, Facebook, hemsidan och även till stora delar inom IDNET:s Facebook-grupp. KOM MED I VÅRA FACEBOOK-GRUPPER!

Svensk Byaservice
Facebook
Blogg
Hemsida

IDNET
Facebook

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 07/2017

Handbok för att stötta unga på landet

Projektet Motkraft handlade om att stötta unga i att hitta vägar för att skapa sig ett liv på landsbygden. Irland, Island, Rumänien och Sverige deltog i projektet. I handboken Opposing Force – How to Combat the On-going Drain of Young Adults from Rural Areas, som nu finns tillgänglig, beskrivs de metoder och tekniker som användes i projektet och vilka resultat de gav.

Uppgifterna är från webbplatsen helasverige.se.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 07/2017

”Peak Urban är här” – HSSL:s verksamhetschef Terese Bengard

Terese Bengard
Foto: (c) Snezana Vucetic Bohm

”Oavsett är det verkligen dags att skaka av den gamla bilden av en landsbygd som lite bakom (både flötet och tiden) och ge plats för den verkliga bilden av landsbygden som innehåller både och, och lite till, precis som städerna. Barn spelar Pokemon Go eller har fidget spinners både på Södermalm och i Sollefteå. Det föds barn både på Södermalm och i Sollefteå (så båda borde ha tillgång till ett BB) och det skapas nya företagsidéer både på Södermalm och i Sollefteå och det värde som genereras på Södermalm och i Sollefteå borde i större utsträckning landa lokalt.” Bland annat det här skriver Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) verksamhetschef Terese Bengard i sitt blogginlägg åt konferensen 250 möjligheter som hålls i Jönköping 12-13.9.

Läs hela inlägget på webbplatsen 250mojligheter.se.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 07/2017

Konceptet REKO på ”Ted talks”

REKO-broschyr

Den 1 juni släpptes Ted-anförandet där Thomas Snellman berättar om REKO. Anförandet spelades in i slutet av maj, men innan det kunde släppas på Internet måste det gås igenom och godkännas av huvudkontoret i USA. Det här tillfället hade femton talare och evenemanget var utsålt med omkring 400 personer i publiken. Snellman har även nyligen fått mejl från Island om att de startat upp en ring där med över 1000 medlemmar. Själv har han inte så stora förväntningar på att anförandet ska ha några effekter, men hoppas ändå att det ska kunna inspirera folk att starta REKO-ringar på annat håll.

Ted är en organisation som ägnar sig åt att sprida idéer genom korta, starka tal på max 18 minuter där anförandet kan handla om nästan vad som helst. Ted fick sin början år 1984 då Richard Saul Wurman startade konferenskonceptet. De sex första anförandena publicerades på Internet år 2006. Kända Ted-talare är t.ex. professor Hans Rosling, författaren Chimamanda Ngozi Adichie, påven och entreprenören Richard Branson.

Uppgifterna är från en artikel, skriven av Catrin Sandvik, i Vasabladet (3.6).

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 07/2017

Byar slopas i österbottniska landskapsplanen

Landskapsstyrelsen för Österbottens förbund har enhälligt beslutat (29.5) att byar inte nämns i landskapsplanen 2040, utan man tar fasta på centrum, närservicecentrum och tätorter i stället. Sålunda har en långkörare äntligen fått sitt slut. Landskapsstyrelsens ordförande Joakim Strand säger om beslutet att det nu är upp till kommunerna själva, att bestämma vilka byar de främst vill utveckla. Det är inte landskapsstyrelsens uppgift att döma ut byar till vinnare och förlorare, utan man vill skapa förutsättningar för alla byar. Den något luddiga definitionen av en by är orsaken till beslutet. På frågan om hur arbetet med att utveckla servicen i byarna kan förbättras, menar Strand att allt beror på hur många arbetstillfällen man lyckas skapa i regionen. Man efterlyser och stöder även initiativ från byarna.

Uppgifterna är från en artikel, skriven av Fredrik Westblom, i Vasabladet (30.5). Se även en tidigare text på denna blogg, Svensk Byaservice Nyhetsblogg.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 07/2017

Disputation om världsarvsförvaltning och turismutveckling inom världsarvet Kvarkens skärgård

PL Kristina Svels disputerar vid Åbo Akademis fakultet för pedagogik och välfärdsstudier fredagen den 2 juni 2017 kl. 12 i Akademisalen, Academill, Strandgatan 2, Vasa. Avhandlingen i socialpolitik har titeln World heritage governance and tourist development: A study of public participation and contested ambitions in the World Heritage Kvarken Archipelago. Opponent är professor Karoline Daugstad från Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet och kustos professor emeritus Kjell Andersson.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 07/2017

Kristinestad tog över ordförandeklubban för Nordiska Cittaslownätverket

Bildkälla: Kristinestads hemsida

Det Nordiska Cittaslownätverket har varit på besök i Kristinestad och gett över ordförandeklubban åt staden. Inom de nordiska länderna har man ett informellt nätverk. Angelique Irjala vid Kristinestads Näringslivsbyrå och sekreterare för Kristinestads Cittaslowråd säger att ett nordiskt samarbete och utbyte av erfarenheter av att vara med i Cittaslownätverket ger ett mervärde för dem. I konferensen i Kristinestad deltog representanter från Levanger Ulvik och Sokndal i Norge, från Svendborg i Danmark och från Djupavogur på Island.

I Levanger har de inrättat ett pris som delas ut en gång om året till en Levangerbo som utmärkt sig på något speciellt sätt under året, och som då blir automatiskt ambassadör för Cittaslowrörelsen.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 07/2017

Landsbygdsparlamentet – tre dagar fulla av möjligheter

Tusen deltagare från olika delar av landet väntas delta i Landsbygdsparlamentet i Leppävirta i Norra Savolax den 1-3 september. Det är för första gången som Landsbygdsparlamentet ordnas i en så här stor omfattning i Finland. Evenemanget sammanför landsbygdsutvecklare från olika delar av landet – från landsbygdsinvånare till beslutsfattare, från föreningar till företag, från forskare till utvecklare och finansiärer och från byar till städer. Landsbygdsparlamentet ingår i programmet för Finlands 100-årsjubileum. Kom med och skapa historia och en gemensam målbild för landsbygdsutvecklingen! Under temat Omöjligheter blir möjligheter träffas deltagarna för att

  • slå fast en vision för landsbygdsutvecklingen,
  • identifiera tillväxtriktningar,
  • främja uppkomst av företags- och projektinnovationer samt sociala innovationer på landsbygden,
  • skapa nätverk, bli inspirerade och diskutera i ledig atmosfär,
  • fira det 100-åriga Finlands landsbygd
  • lyfta fram de viktigaste frågorna och landsbygdens möjligheter på den politiska agendan

I programmet ingår 19 temautflykter, 40 workshoppar, fyra huvuddebatter, kvällsprogram (inkl. Galamiddag), Partnerskapstorg och Skördetorg. På Landsbygdsparlamentet förverkligas även ett s.k. finlandssvenskt rum, med svenskspråkigt program.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 07/2017

Nyfiken på Norden och samhälleligt företagande? – besök ”Kaffe Snack” på Landsbygdsparlamentet

”Kaffe Snack” med Annika Nordenstam och Ann-Sofi Backgren

Är du intresserad av Norden och att bygga kontakter till Norden? Annika Nordenstam från Nordiskt informationskontor i Umeå och med stort intresse av landsbygdsutveckling och landsbygdsutvecklingsprojekt finns på plats i Leppävirta. Kom och drick en kopp kaffe och fundera på nordisk samverkan och utbyte på Landsbygdsparlamentets ”Kaffe Snack” den 2 september.

Det unika i samhälleligt företagande (gemenskapsföretagande i Sverige) är att man, utöver de affärsmässiga målen, även har sociala och samhälleliga mål. De allokerar resurser genom att kombinera affärsverksamhet med offentlig finansiering och ideella insatser, en affärsmodell som ofta har en nära relation till den offentliga sektorn, men existensen är framför allt beroende av lokalt engagemang och ansvarstagande.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 07/2017

Västernorrland värd för svenska Landsbygdsriksdagen 2018

Nu har planeringen för svenska Landsbygdsriksdagen 2018 dragit igång! Den kommer att hållas 18-20 maj i Västernorrland, där inspirationsresor, debatter, seminarier och mingel kommer att finnas i mängder. Låter det inte spännande?

Uppgifterna är från Riksorganisationen Hela Sverige ska levas webbplats helasverige.se med länk till trailern om Landsbygdsriksdagen 2018.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 07/2017

Åland Grönskar nytt vårevenemang

Den 26-28 maj anordnar Skördefestens Vänner rf ett nytt vårevenemang som heter Åland Grönskar. Här får du chansen att njuta av äppelblom, vårprimörer och klappa små djur. Precis som under Skördefesten kommer det att finnas Öppna gårdar med försäljare, Plåpp Åpp, Restauranger och Caféer. Nytt för evenemanget är att man kan välja mellan bokningsbara turer. Vissa gårdarna och platserna har inte kapacitet att öppna för stora mängder gäster. Därför har föreningen paketerat tre unika bussturer med exklusiva gårdsbesök, händelser och äventyr som bara kan upplevas på detta sätt. För att synliggöra mindre aktiviteter som endast kan ta emot ett mindre antal besökare, är även det bokningsbart via alandgronskar.ax eller visitaland.com.