Kategorier
2020 Nyhetsbrev 12/2020

Österbottnisk hållbarhetsvecka i höst

déen till en österbottnisk hållbarhetsvecka kom från föreningen Omställning Österbotten och styrelsemedlemmen Ulrica Taylor. Enligt Nora Backlund, projektledare på Finlands svenska 4H och för hållbarhetsveckan, så har de hittat olika aktörer för att förverkliga hållbarhetsveckan som hålls 21-27.9. Inspiration har man fått från Västerbotten, där man firat hållbarhetsvecka sedan 2008. En framgångssaga där man gått från en mässa med 1 500 deltagare till 150-200 aktiviteter runtom i hela länet.

Under veckan i september ska hållbara evenemang äga rum i hela Österbotten med inledande seminarium på Wasa Teater, där hållbarhetskonsult Camilla Sederholm håller i micken och ger konkreta exempel på hur kommuner kan bli mera hållbara.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 12/2018

Skördefesten och Mathantverksutbildningen har stor lokal betydelse på Åland

Då landsbygdsutvecklaren på Åland, Lena Brenner lyfter fram två projekt med stor lokal betydelse, är Skördefesten på Åland det självklara förstavalet. Festen som ordnas i september varje år, är axeln som det åländska nätverket av producenter, förädlare, mathantverkare och konsumenter snurrar runt. Just nu pågår även en Mathantverksutbildning på Åland, som förstås ökar både utbud och kvalitet på Skördefesten.

”Skördefesten har på 20 år växt från 2000 till 15 000 besökare, från en liten marknad till Ålands största evenemang”, säger Lena Brenner, landsbygdsutvecklare vid Ålands Landskapsregering sedan 22 år.

En analys från år 2017 visar att de ekonomiska kringeffekterna av Skördefesthelgen är 1,2 miljoner euro. Det kan jämföras med att försäljarna under festen omsätter cirka 600 000 euro.

Uppgifterna är från Aitojamakuja.fi/Äktasmak.fi:s nyhetsbrev för juni 2018, som även innehåller info om Köp av bonden!-dagen som hålls 15.9, samt upplysning om att Finland är huvudsamarbetspart under Grüne Woche-matmässan 2019.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 07/2017

Åland Grönskar nytt vårevenemang

Den 26-28 maj anordnar Skördefestens Vänner rf ett nytt vårevenemang som heter Åland Grönskar. Här får du chansen att njuta av äppelblom, vårprimörer och klappa små djur. Precis som under Skördefesten kommer det att finnas Öppna gårdar med försäljare, Plåpp Åpp, Restauranger och Caféer. Nytt för evenemanget är att man kan välja mellan bokningsbara turer. Vissa gårdarna och platserna har inte kapacitet att öppna för stora mängder gäster. Därför har föreningen paketerat tre unika bussturer med exklusiva gårdsbesök, händelser och äventyr som bara kan upplevas på detta sätt. För att synliggöra mindre aktiviteter som endast kan ta emot ett mindre antal besökare, är även det bokningsbart via alandgronskar.ax eller visitaland.com.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 41/2015

Åter succé för Skördefesten på Åland

Skördefesten på Åland 2015
Skördefesten på Åland 2015
Foto: Therese Andersson

Fler Öppna Gårdar, Skördefestrestauranger och Plåpp Åpp-aktiviteter än någonsin tidigare deltog. Cirka 13 500 unika besökare njöt av hösten på den åländska landsbygden, vilket sammantaget innebär 108 300 besök. Nästan 50 busslaster besökte också Skördefesten, och alldeles rekorderligt nöjda har alla varit dessutom. Bakom kulisserna på Skördefesten på Åland jobbar mellan 800 och 1 000 personer för att få hjulen att rulla, och själva navet är Liz Mattsson, verksamhetsledare och landsbygdsambassadör.

Föreningen Skördefestens Vänner vill tacka alla funktionärer, samarbetspartners, arrangörer och försäljare som har gjort det möjligt att ta emot så många, samt gästerna förstås – utan dem ingen Skördefest.

Uppgifterna är bl.a. från Pressmeddelandet.