Kategorier
2019 Nyhetsbrev 16/2019

Lyckat med influencers som marknadsförde byar i Österbotten

Resultatet av Aktion Österbotten rf:s projekt Byainfluencer, som satsade på att marknadsföra landsbygden på de sociala medierna, visade sig vara ett lyckat drag då många bilder på Facebook fick stor spridning. Tolv personer åstadkom bl.a. 500 inlägg på Instagram under tre månader med hela 300 följare. Från Aktions sida följde man med projektet under sommarmånaderna. Influencers postade dels på det särskilt skapade kontot @Byainfluencer på Instagram, dels på Facebook, samt att de hade de en blogg på Aktion sidor. Byaombudet på Aktion Susanne Blomqvist säger att de ville lyfta fram något annat än det vanliga pratet om att landsbygden avfolkas och att det inte finns något att göra där. De ville lyfta upp de positiva sakerna.

Uppgifterna är från en artikel, skriven av Fredrik Westblom, i Vasabladet (6.10). Se även webbplatsen aktion.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 09/2019

Aktion Österbotten söker sommarjobbare som byainfluencer

Vid Aktion Österbotten rf söker man nu 14 personer som vill jobba i juni-juli med att föra fram en positiv bild av sin by eller plats i Österbotten. Man söker främst dig som är 16-25 år, men om du känner att du vill föra fram din by och är aktiv på sociala medier, sök oberoende av ålder!

De sociala medier man tänkt sig är blogg, Facebook, Instagram och Youtube. Om du helst använder en viss social kanal kan man komma överens om att du jobbar mera med den än övriga. Möjliga teman att skriva eller skapa inlägg om, kan vara en dag i din by, olika evenemang o.s.v. Ersättning ges för ditt arbete.

Aktions önskningar är att du är en van användare av olika sociala medier, att du kan tänka dig att blogga, fota och filma för sociala medier, att du publicerar inlägg för t.ex. Instagram på egna kanaler, och att du skriver Facebook- och blogginlägg och publicerar videon på Aktions hemsida.

Uppgifterna är från webbplatsen aktion.fi med länk till ansökan (fylls i senast 17.5).

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 05/2019

Haloo maaseutu-projektet ordnar ett kommunikationsseminarium i Åbo

Nittiofem procent av Finland är landsbygd, men hur skulle det vara om 95 procent av SOME var landsbygd? Varför behöver man informera om landsbygden? Räcker det med sunt bondförnuft i landsbygdskommunikationen? Landsbygdens framtid, finns den?

Den 19 mars kl. 12-18.30 ordnas det ett kommunikationsseminarium i Statens ämbetshus i Åbo. Seminariet, som är ämnat för alla med intresse för landsbygdsutveckling, arrangeras av Haloo maaseutu-kommunikationsprojektet i samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland och lokala Leader-grupper.

För mer info, program och länk till anmälan se webbplatsen haloomaaseutu.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 04/2019

Färskt nyhetsbrev från SILMU

Utvecklingsföreningen SILMU rf har utkommit med årets andra nyhetsbrev som innehåller följande: SILMU:s mötesbeslut 6.2, föreläsning om biogas och solenergi 6.3, en framtidsdag för landsbygden 16.3, Canva-utbildning 9.4, marknadsföring av byns utrymmen i registret kylatilat.fi, samt Öppna Byarnas dag 8.6

SILMU rf:s nyhetsbrev Februari 2019 finns att läsas på webbplatsen silmu.creamailer.fi.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 16/2018

Resolution från Landsbygdsriksdagen på Åland

Ann-Sofi Backgren (andra från vänster) omges av föreläsarna Annakarin Nyberg, Clara Lidström och Jerry Engström.
Foto: Alexandra de Haas

Den femtonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen hölls i Mariehamn på Åland, 5-7.10, och samlade ett sjuttiotal deltagare. Som ett resultat av föreläsningarna skrevs även en resolution som återges i sin helhet här under:

Landsbygdsriksdagens resolution 2018

Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen som samlats på Åland 6-7.10.2018 konstaterar att digitaliseringen och i synnerhet de möjligheter till nytänkande som de sociala medierna skapar, ställer helt nya krav på landsbygdens olika aktörer.

Utvecklingen inom de flesta områden går idag oerhört snabbt. Det finns inga schablonlösningar för landsbygdsutveckling. Varje samhälle måste få sin egen lokala lösning på problem och en platsbaserad plan för framtiden.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 10/2017

Hur når man fram med informationen? – temadag om info hålls i Lovisa

Att informera är varken svårt eller dyrt. Men hur hittar man rätt kanal? Tycker du alla pratar om sociala medier, men att ditt budskap drunknar där? Experter på information ger tips på hur du får mer nytta av olika kanaler. Vår Nylandsbygd-Meidän Uusimaaseutu, Lovisa föreningar rf och Traditionscentrum Kuggom ordnar en tvåspråkig temadag om information för projektaktörer, föreningar och små landsbygdsföretagare. Tillställningen hålls 30.9 kl. 9.30-15.30 på Traditionscentrum Kuggom i Lovisa. Program och länk till anmälan finns på webbplatsen silmu.creamailer.fi.

Uppgifterna ingår bl.a. i SILMU:s Infobrev September 2017 som har dessa rubriker: Hyrrä är igen i bruk, Hallo! Lyssnar du på mig? 30.9 i Kuggom, Nu är det dags för första gången att ansöka om SILMU FYRKKA!, samt Föreslå årets nyländska by 2018. Infobrevet kommer upp SILMU:s webbplats inom kort.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 09/2017

SYTY:s Leader-informatör har inlett arbetet

Som ny Leader-informatör på Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf har Sofia Tuisku inlett sitt arbete från början av augusti. Tuisku är 25 år och filosofie magister, utexaminerad från Åbo universitet. Tyngdpunkterna i informatörens uppgifter ligger på Leader-information och stärkandet av Leader-varumärket. Man kan ta kontakt med Leader-informatören i ärenden som berör information och idéer om Leader.

Uppgifterna är från SYTY:s nyhetsbrev (5/2017), i vilket man även bl.a. kan läsa om: Hur ska barn- och familjetjänsterna förnyas på landsbygden?, Kungsvägens föreläsningsserie och utfärder hösten 2017, estniska landsbygdens starka tro på det egna kunnandet och framtiden, samt gränslöst nätverk – utveckling av digitalt kunnande i Kajanaland och Norra Österbotten. Nyhetsbrevet kommer inom kort upp på SYTY:s hemsida.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 07/2017

Svensk Byaservice finns nu även på Facebook

Det traditionella utskicket med Nyhetsbrev, som utkommit under 12 år, upphör i och med detta utskick, I stället börjar vi förmedla informationen även på Facebook. Informationen om landsbygdsutveckling kommer sålunda att finnas på bloggen, Facebook, hemsidan och även till stora delar inom IDNET:s Facebook-grupp. KOM MED I VÅRA FACEBOOK-GRUPPER!

Svensk Byaservice
Facebook
Blogg
Hemsida

IDNET
Facebook

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 06/2017

SYTY söker en informatör

Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf anställer en informatör på deltid och i visstidsförhållande för att informera om Leader. Arbetet är på deltid (60 %), men om finansiering ordnas, så blir arbetet heltid, varav 40 % av arbetet utförs för byaverksamhetens information. Arbetsuppgifterna sker bl.a. via webbsidor, kanaler för sociala medier, presentationer, tips på artiklar och färdiga artiklar för media. Arbetsuppgifterna sköts tillsammans med samarbetsparterna, både nationellt och internationellt. Informatören är med i det nationella informationsnätverket för att förmedla information om landsbygdens möjligheter. Informatören stärker det nationella Leader-varumärket och backar upp imagen för Finlands landsbygd. En betydelsefull uppgift är att tillsammans med Leader-ombudet, SYTY:s Leader-sektion och utomstående experter förnya webbplatsen leadersuomi.fi, samt att möjligtvis delta i förnyandet av SYTY:s webbplats.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 05/2017

Medborgardiskussion kring frågor om Finlands framtid

Kom och slå dig ner vid kaffebordet i Folkhälsanhuset Wasa den 10 maj kl. 14-16.30 för att tillsammans med andra diskutera och skapa goda lösningar för ett välmående framtida Finland! År 2117 är Finland, liksom resten av världen, annorlunda och de beslut vi fattar idag har betydelse för hur framtiden blir. Under medborgardiskussionerna Finlands steg samlas en varierande grupp av människor för att samtala om frågor kring Finlands framtid som kommer att beröra kommande generationer. Som diskussionsmetod används World Café, en metod med fokus på öppen demokrati. Medborgardiskussionen börjar med en inledning som inspirerar till gemensamma samtal om och funderingar över framtiden. Medborgardiskussionen öppnas av Malax kommundirektör Mats Brandt.

Länk till anmälan (som görs senast 7.5) finns på webbplatsen sfv.fi. Se även övriga evenemang som: Kurs i datasäkerhet, Tid för engagemang?, Barnkultursamling, Föreningar och sociala medier, Word och Excel fortsättningskurs, samt Att använda pekplattan.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 01/2017

SOME-dag för fria bildningen ordnas i Korsholm

sociala-medier-1Hur jobbar vi strategiskt och strukturerat med sociala medier? Johanna Hurmerinta, expert på social business och sociala medier, drar kursen SOME-dag för fria bildningen vid Korsholms vuxeninstitut den 20 januari kl. 9-13. Målgruppen är personal vid regionens medborgarinstitut.

Strategi för sociala medier

  • Varför lönar det sig att göra en SOME-strategi?
  • Hur gör man en SOME-strategi – vad innehåller strategin?
  • Exempel på en SOME-strategi.
  • Diskussion och tips.
  • Deltagarna bearbetar på sin SOME-strategi för året 2017.

Årsklocka/årsplanering för sociala medier

  • Varför lönar det sig att göra en SOME-årsplanering?
  • Exempel på en SOME-årsplanering.
  • Diskussion och tips.

Anmälan (Non-stop) görs via länk på webbplatsen vuxeninstitut.korsholm.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 39/2014

Bybutiksägare i Äkäslompolo fick pris för sin närvaro på sociala medier

Email abstractGemenskapen som uppstått på de sociala medierna kring bybutiken Jounin kauppa i Äkäslompolo, uppmärksammades 11.11 på Some Awards i Helsingfors. Över 100 000 personer har gillat Sampo Kaulanens butik på Facebook. I den lilla byn Äkäslompolo bor bara 500 personer, men byn ligger precis invid Ylläs skidcentrum. Bybutiken fick även pris i kategorin årets överraskning på sociala medier. Kaulanen säger till FNB att han delat med sig av det egna privatlivet i reklamen för butiken på de sociala medierna, bl.a. om sina försök att gå ned i vikt. Ser man ur företagarens synvinkel, så fungerar den typ av kommunikation på sociala medier som det är lätt att identifiera sig med och som inte väcker några väldigt negativa tankar.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 37/2013

Demokratiutmärkelser för tydlig och begriplig kommunikation

Demokratidagen 17.10.2013Nylands räddningsöverinspektör Matti Virpiaro och Helsingfors biträdande stadsdirektör Pekka Sauri beviljades den 17 oktober 2013 de första demokrati-utmärkelserna. Erkännandena, som utdelades i samband med demokratidagen vid Kommunhuset i Helsingfors, gavs för tydlig och begriplig kommuni-kation, samt arbete för främjandet av öppen förvalt-ning och medborgarnas påverkningsmöjligheter. Båda mottagarna är goda exempel för samtliga anställda inom den offentliga förvaltningen. Juryns motivering är:

”Räddningsöverinspektör Virpiaro kommunicerar tydligt, sakligt och begripligt. Hans information präglas av lätthet och lättläslighet. Tydlig kommunikation gentemot såväl medborgare som beslutsfattare är synnerligen viktig inom hans bransch och kräver både förmåga att fokusera på det väsentliga och att forma innehållet i och formen av meddelandena, så att de anpassas till målgruppen. Han har deltagit i skrivandet av guider för tryggt boende och befolkningsskydd, och han spelade en central roll vid bl.a. räddningsarbetet i samband med tsunamikata-strofen i december 2004.”

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 10/2013

Ny ”look” på SYTY:s hemsidor

SYTY - hemsidaSuomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf har nytt utseende på sina hemsidor. Adressen är densamma, eller www.kylatoiminta.fi. Man tar gärna emot respons via hemsidan eller mailadressen pipsa.salolammi@kylatoiminta.fi. Sidorna utvecklas fortsättningsvis, så responsen är viktig. Nytt för nätsidorna är att nyheterna kan förmedlas i sociala medier. SYTY finns nu även på Facebook – hittas på namnet Suomen Kylätoiminta ry. Man aktiverar sig de närmaste veckorna på Facebook.

Uppgifterna är från SYTY:s senaste nyhetsbrev (mars 2013), i vilket man även bl.a. kan läsa olika evenemang: byaverksamhetens konferensdagar som hålls som båtseminarium 15-16.5 mellan Åbo och Stockholm, landsbygdens projekt- och nätverksseminarium 18-19.4 och ett seminarium om landsbygdsboende 8.4.