Kategorier
2018 Nyhetsbrev 18/2018

Vem gör vad och när för att en ort ska bli smartare? – lyssna på podden Landet

Alla pratar smarta landsbygder och byar, men att olika bygder tar sig an problem och möjligheter är egentligen inte nytt. Emellertid finns nya verktyg och nya sätt att tänka. I #64 av Landet gav vi goda exempel, men nu tar vi ett större grepp om begreppet. I detta avsnitt ska vi ta reda på vem som gör vad och när för att en bygd ska bli smartare. Medverkande i programmet är landsbygdsutvecklaren från Vingåkers kommun Regina Westas Stedt, Jacqueline Hellsten som är verksamhetsledare för Leader Sörmlandskusten och Aline Kärrbäck från region Kronoberg.

Sextioåttonde avsnittet, Smart Villages – allt i ett när fler blir mer, finns att lyssnas på webbplatsen soundcloud.com. Se även hur Landsbygdsnätverket jobbar med Smart Villages.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 07/2017

Handbok för att stötta unga på landet

Projektet Motkraft handlade om att stötta unga i att hitta vägar för att skapa sig ett liv på landsbygden. Irland, Island, Rumänien och Sverige deltog i projektet. I handboken Opposing Force – How to Combat the On-going Drain of Young Adults from Rural Areas, som nu finns tillgänglig, beskrivs de metoder och tekniker som användes i projektet och vilka resultat de gav.

Uppgifterna är från webbplatsen helasverige.se.