Kategorier
2018 Nyhetsbrev 17/2018

Ödemarksbruket bör tas in i de nationella programmen – parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden

Parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden föreslår att det eftersatta underhållet av den byggda infrastrukturen i nationalparker, strövområden och mångbruksskogar ska omfattas av de kommande regeringarnas budgetar, oberoende av regeringsbasen. Vid fördelningen av stöden ska behoven i glesbygden beaktas.

Arbetsgruppen vill lyfta vildmarksturismen till internationell nivå som en del av Visit Finlands verksamhet, och föreslår att det utarbetas ett temaprogram för vildmarksturism, införs en modell för tillståndskvoter på Forststyrelsens marker, samt genomförs en utredning om möjligheten att inrätta vildmarkshotell i ödemarksområden och i nationalparker eller i närheten av sådana. Arbetsgruppen anser också att det behövs ett långsiktigt nationellt program för att främja livsmedelsexporten. Ur glesbygdsperspektiv är det särskilt viktigt att utveckla exporten av vilt och vild mat från naturen.

Läs mer i pressmeddelandet på webbplatsen mmm.fi.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 17/2018

Vad betyder Internet of Things? – begreppet behandlas i lunchwebbinariet Landet lär

Digitalisering och Internet of Things (IoT) kommer att förändra landsbygden, lantbruket och samhället i sina grundvalar, menar Ove Konradsson, SmartAgri. I sin föreläsning kommer Konradsson att prata om hur digitalisering och IoT kommer att revolutionera såväl lantbruket som odling och djurhållning. Det kommer också att innebära nya sätt att göra affärer och sköta logistik, men samtidigt kan IoT utgöra ett hot mot mänskligheten.

Uppgifterna är från webbplatsen landsbygdsnatverket.se med länk för anmälan till webbinariet som hålls 30.10 kl. 12-12.45.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 17/2018

Europas regionutvecklare samlades i Bryssel

En gång i året samlas europeiska regionutvecklare i Bryssel för evenemanget European Week of Regions and Cities. I år ordnades begivenheten den 8 till 11 oktober 2018. Det är fråga om världens största händelse för regionutvecklingen: 6 000 deltagare, 600 talare och 200 seminarier. Det bjöds på ett överdådigt utbud av erfarenheter och resultat inom regionutvecklingen.

Läs mer (på finska) på webbplatsen maaseutu.fi.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 17/2018

Kompetent arbetskraft en bristvara på landsbygdsområden – läs MANE:s ställningstagande

Landsbygdspolitiska rådet (Maaseutupolitiikan neuvosto MANE) tar ställning i frågan om bristen på kompetent arbetskraft i landsbygdsområden. Rådet förutsätter omfattande åtgärder på alla politiska plan och efterlyser förändringar i handlingssätt både inom förvaltningen och i det sektoröverskridande samarbetet.

”Landsbygdens roll i det finländska samhällets övergång till bio- och cirkulär ekonomi samt i implementering av klimatpolitiken är obestridlig, men bristerna i tillgången på kompetent arbetskraft hotar att bli ett hinder för en smidig övergång”, konstaterar rådets ordförande, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, som är nöjd med att rådet tar enhälligt ställning i frågan och framför konkreta målsättningar och åtgärder, med vilka man kan verka för att lösa den akuta situationen.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 17/2018

Töjby – september Månadens by i Österbotten

Bildkälla: Aktion Österbottens hemsida

Kustbyn Töjby i Närpes kommun ligger ca 25 km från Närpes centrum. I byn, som har ca 350 invånare, finns bl.a. bank, bybutik, bykyrka, dagis, ungdomslokal och paviljong. Töjby ungdomsförening håller verksamhet i ungdomslokalen, samt i paviljongen. I lokalen ordnas främst vår- och höstloppis varje år. Sommartid håller förening till vid sin paviljong och ordnar bl.a. bilträff, dans, allsång.

En byskola finns också i byn, men den stängde våren 2007, så skolan används nu istället för olika tillställningar, möten, kurser, etc. Det finns även flertalet företag i byn, som växthusföretagare, verkstad för småmaskiner, företag för jordbyggnadstjänster, pälsfarmer, frisörer, byggare o.s.v.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 17/2018

Vilken färg ska cirkeln i Suomen Kylät-logon ha?

Suomen Kylät ry (SYTY) – Finlands Byar rf är byarnas, stadsdelarnas och Leader-gruppernas intressebevakare – men hur ska den nya logon se ut? Den nya logotypen har valts ut som en kombination av ursprunget, utvecklingen och byahuset.

”Byahusets rötter är fast förankrat i samhällets historia. Ränderna formar utvecklingen som en uppåtriktad pil. Det är byborna som gör byahusets till vad det är. Den stora helheten har sitt ursprung i de små delarna.”

Viken färg ska cirkeln fyllas med? Svara och kommentera ditt favoritalternativ. Om du vill, kan du även motivera. Omröstningen pågår till 24.10.

Uppgifterna är från SYTY:s nyhetsbrev (9/2018), i vilket man även bl.a. kan läsa om SYTY-ordförande Petri Rinnes text som tar upp det lokala, ett byainformationskoncept, ett SmartPost experiment, byn Eskolas servicemodell, en enfilig byaväg som charmar i Sattula, samt aktuellt från det finlandssvenska landsbygdsutvecklingsfältet. SYTY:s hemsida finns på webbplatsen kylatoiminta.fi.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 17/2018

Snart dags att söka anslag för landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt

Projektansökningar för landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt 2019 kan göras från 24.10. Ansökningsrundans tema är ”sociala innovationer i utvecklingen av landsbygdens livskraft”, samt ett fritt ”jokertema”. Sammanlagt finns 510 000 euro till förfogande från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) för riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som berör landsbygden, under förutsättning att finansieringen tas med i Makeras dispositionsplan för år 2019 och om denna godkänns i början av 2019.

Mer info (på finska) finns på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 17/2018

Infokvällar i Östnyland om finansiering för föreningar, kulturmänniskor och anställda inom utbildning

I november tar Svenska kulturfonden emot ansökningar från privatpersoner, arbetsgrupper och samfund. Men innan du ansöker kan du träffa SILMU och dess samarbetspartners. I Östnyland ordnas tre infokvällar (Borgå 30.10, Lovisa 31.10 och Sibbo 1.11) där du får inspiration och information om finansiering för föreningar, kultur- och konstutövare, samt anställda inom utbildning och vid bibliotek. Infokvällarna ordnas som samarbete mellan Aktiastiftelsen i Sibbo, Centret för konstfrämjande (Taike), SILMU och Svenska folkskolans vänner. Du behöver inte anmäla dig till träffarna.

Uppgifterna är från webbplatsen silmu.creamailer.fi. Läs mer om Svenska kulturfondens stipendier och bidrag.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 17/2018

Idéer från byfånar och direktörer efterlyses

Raimo Nummela med pokal under Landsbygdsparlamentet i Leppävirta 2017 då tio av rikets officiella byfånar var samlade. Man hade program i samband med att den fjortonde byfånen i ordningen offentliggjordes.
Foto: Kenneth Sundman

Andan i Kristinestad är så negativ att jag nästan gråter, säger Raimo Nummela som blev rikets byfåne nr elva år 2011. För att råda mod i entreprenörerna och väcka kreativiteten, ordnas ett seminarium 2.11 i Kulturhuset Dux under namnet ”Kreativitet och byfåne – vilken härlig kombination”. Nummela bjuder in andra officiella byfånar och grannkommunernas stadsdirektörer. Nio byfånar från Finland medverkar, förutom Nummela, bl.a. även Matti Hämäläinen som kröntes ifjol och Sveriges första byfåne Bengt Gustavsson som även kröntes ifjol.

Uppgifterna är från en längre artikel, skriven av Anders Bergvik, i tidningen Syd-Österbotten (25.10).

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 17/2018

Utbildningar inom SILMU:s projekt Yhdessä osaamme

Utvecklingsföreningen SILMU rf genomför som bäst ett Leader-finansierat utvecklingsprojekt Yhdessä osaamme som ska öka kunnandet hos föreningsaktörerna inom SILMU:s område. November månads utbildningar är ämnade för lokala föreningsaktiva och för de som sköter föreningens ledningsuppgifter. Utbildningarna passar lika bra för så väl nya aktörer som för mer erfarna.

Mer info om utbildningarna finns på webbplatsen silmu.creamailer.fi.