Kategorier
2021 Nyhetsbrev 15/2021

Anita Sievänen är rikets sextonde byfåne – hedersomnämnanden till Åström och Katajamäki

Byfåne 2021 - Anita Sievänen
Anita Sievänen                                                                                                              Bildkälla: kylahullu.net

Juryn försäkrade sig om att Anita Sievänen var mycket väl lämpad för uppgiften som rikets byfåne.  Hennes verksamheter uppfyller alla urvalskriterier och förtjänar titeln som ”Rikets Officiella Byfåne”.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 07/2019

Vem blir rikets femtonde byfåne?

Byfåne nr 11 Raimo Nummela med pokal under Landsbygdsparlamentet i Leppävirta 2017 då tio av rikets officiella byfånar var samlade.
Foto: Kenneth Sundman

Det är dags att hitta en ny byfåne i landet, vilken väljs under sommaren. Hederstiteln ”Rikets Byfåne” är en livslång utnämning. Den officiella byfånen fungerar som den finländska byaverksamhetens vägvisare, som en visionär för framtiden. Man söker en person som fördomsfritt, med stark vilja och som sätter sig själv i blöt, har fått till stånd betydande och konkreta saker. Tiden för ansökan pågår till och med 30.4. Rikets femtonde byfåne kröns 31.8 under utnämningsbegivenheter i Äänekoskis Koivistonkylä 31.8.

Mer info och ansökningsuppgifter finns (på finska) på webbplatsen kylahullu.net.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 17/2018

Idéer från byfånar och direktörer efterlyses

Raimo Nummela med pokal under Landsbygdsparlamentet i Leppävirta 2017 då tio av rikets officiella byfånar var samlade. Man hade program i samband med att den fjortonde byfånen i ordningen offentliggjordes.
Foto: Kenneth Sundman

Andan i Kristinestad är så negativ att jag nästan gråter, säger Raimo Nummela som blev rikets byfåne nr elva år 2011. För att råda mod i entreprenörerna och väcka kreativiteten, ordnas ett seminarium 2.11 i Kulturhuset Dux under namnet ”Kreativitet och byfåne – vilken härlig kombination”. Nummela bjuder in andra officiella byfånar och grannkommunernas stadsdirektörer. Nio byfånar från Finland medverkar, förutom Nummela, bl.a. även Matti Hämäläinen som kröntes ifjol och Sveriges första byfåne Bengt Gustavsson som även kröntes ifjol.

Uppgifterna är från en längre artikel, skriven av Anders Bergvik, i tidningen Syd-Österbotten (25.10).

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 30/2015

Rikets trettonde byfåne är vald

Byfåne 2015 - Arja Huovinen
Rikets byfåne Arja Huovinen
Bildkälla: Landsbygd Plus 3/2015

Byaaktivisten Arja Huovinen fick i somras titeln byfåne vid utnämningsfestligheterna som hölls i Haapajärvi i byn Kuusaa som är den tidigare byfånen Heikki Kumpulas hemsopor. Huovinen är från Soinilansalmi i Leppävirta kommun i Norra Savolax. Rikets byfåne fungerar som den finländska byaverksamhetens vägvisare och som framtidens visionär. ”Jag ansluter mig till byfånarnas sällskap som nyfiken att lära mig nya saker. Denna stunds känsla är som att stå i början på en ny väg med vid min sida byfånekolleger med stor erfarenhet. Min vision om framtiden är att vår uppgift är att göra grundarbetet för att bevara byarnas och landsbygdens livskraft och säkerställa att även kommande generationer har möjlighet att bo eller få sin utkomst från landsbygden”, sade den nyutnämnda byfånen i sitt tal vid offentliggörandet.

Arja Huovinen, som bott i Soinilansalmi i över 20 år, har varit med i många verksamheter. Redan under studietiden var hon med i olika föreningsverksamheter. Sommarstuga och till slut även fast bosättning i Soinilansalmi förde henne in i byaverksamheten. Hon minns redan från brandomen att hennes far var en aktiv organisationsaktör. Hon tror att föräldrarna ger sina barn modell för samhällelig verksamhet.

Uppgifterna är i huvudsak från en artikel, skriven av Kirsi Mäkinen, i Landsbygd Plus 3/2015. Se även webbplatsen för Soinilansalmi byaförening.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 05/2015

Vem blir rikets trettonde byfåne?

Byfåne 2015 - infobildDet är dags att hitta följande byfåne i landet. Den officiella byfånen fungerar som vägvisare för den finländska byaverksamheten, en kraftfull visionär. Man söker en person som försdomsfritt, med stark vilja och som sätter sig själv i blöt, har fått till stånd betydande och konkreta saker. Tiden för ansökan pågår 16.1-16.4. Rikets trettonde byfåne kröns 9.7 under festliga former i byn Kuusaa i staden Haapajärvi. Mer info och ansökningsuppgifter finns (på finska) på webbplatsen kylahullu.net.

Uppgifterna är från Byaverksamhet i Finland rf:s senaste nyhetsbrev (januari 2015), i vilket man även bl.a. kan läsa om rådplägningsrunda för det lokala utvecklingsprogrammet, Öppna byarnas dag 6.6, seminarium om landsbygdsföretagande, guide om god praxis, samt evenemangslista.