Kategorier
2022 Nyhetsbrev 18/2022

Samverkan i Svenskfinland med landsbygdsperspektiv inför den nya EU-programperioden

Workshopen Samverkan i Svenskfinland ur landsbygdsperspektiv 8.12.2022Eftersom Svenskfinland och Åland är geografiskt utspridd, kräver det många gånger det lilla extra för att hitta samarbetsformer och -projekt för det svenska i Finland. Exempelvis har det många gånger saknats organisationer eller andra projektaktörer som är villiga att bära upp större projekt för det allmänt finlandssvenska. Svenska studiecentralen i dess gamla form var tidvis en sådan organisation som stod som projektägare för flera landsbygdsutvecklingsprojekt när Finland blev EU-medlem.

Sedan dess har rätt mycket hänt och nya aktörer har också kommit med i bilden.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 26/2013

4 av 10 svenska lanthandlare riskerar att försvinna inom 5 år visar HSSL-undersökning

HSSL-undersökning om lanthandlarnaRiksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) har gjort en undersökning som visar att en stor del av butikerna på landet riskerar att läggas ner inom fem år. Butikerna har ofta en betydelsefull roll i samhällsservicen på landsbygden och lanthandlarna ser nu behovet av en intresseorganisation. Här nere följer HSSL:s pressmeddelande (från 10.7) i sin helhet:

Pressmeddelande: Fyra av tio lanthandlare riskerar försvinna inom fem år

Idag offentliggörs en undersökning riktad till lanthandlare som visar att fyra av tio butiker riskerar att läggas ner inom fem år. Butikerna har ofta en betydelsefull roll i samhällsservicen på landsbygden och är en viktig möteplats på små orter. Lanthandlarna ser behov av en intresseorganisation och Hela Sverige ska leva, som gjort undersökningen, kommer nu att ta initiativ i frågan.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 24/2013

Professor Katajamäki vill grunda en grupp för ”smidig aktion” i Österbotten

Businessman Midair in a Business MeetingSmidighet och snabba åtgärder behövs i situationer som är överraskande. Traditionella administrationsstrukturer och förfaringssätt är alltför oelastiska och klumpiga, så det krävs smidighet för att hitta lösningar och åtgärder. Landskap lämpar sig bra för smidiga åtgärder, eller ”smidig aktion”, då de är brokiga samfund, ofta bestående av landsbygd och stad.

”Jag föreslår att en ny grupp för smidiga åtgärder, eller ”smidig aktion”, skall grundas i Österbotten. Det skulle vara en flexibel och snabbt reagerande grupp. Den skulle förbereda nya, oväntade och djärva åtgärder för Österbotten, så att idealen om ”smart specialisering” kunde förverkligas.”

Gruppen skulle bestå av representanter för företag, läroanstalter, expertorganisationer, medborgarorganisationer och förvaltning. Men man skulle även behöva duktiga politiker med vision och förmåga att samarbeta för det egna landskapet.