Kategorier
2013 Nyhetsbrev 24/2013

Professor Katajamäki vill grunda en grupp för ”smidig aktion” i Österbotten

Businessman Midair in a Business MeetingSmidighet och snabba åtgärder behövs i situationer som är överraskande. Traditionella administrationsstrukturer och förfaringssätt är alltför oelastiska och klumpiga, så det krävs smidighet för att hitta lösningar och åtgärder. Landskap lämpar sig bra för smidiga åtgärder, eller ”smidig aktion”, då de är brokiga samfund, ofta bestående av landsbygd och stad.

”Jag föreslår att en ny grupp för smidiga åtgärder, eller ”smidig aktion”, skall grundas i Österbotten. Det skulle vara en flexibel och snabbt reagerande grupp. Den skulle förbereda nya, oväntade och djärva åtgärder för Österbotten, så att idealen om ”smart specialisering” kunde förverkligas.”

Gruppen skulle bestå av representanter för företag, läroanstalter, expertorganisationer, medborgarorganisationer och förvaltning. Men man skulle även behöva duktiga politiker med vision och förmåga att samarbeta för det egna landskapet. Gruppen skulle behöva spelare med olika roller. Man skulle samlas var tredje månad för att analysera och tolka samhällets utvecklingstrender ur Österbottens synvinkel. Man skulle behöva frivilliga personer från företag, förvaltning och expertorganisationer för bakgrundsundersökningar och förberedelser. I början skulle det även utvecklas ett förfaringssätt för situationer som kräver snabba åtgärder. En av gruppens uppgifter skulle vara att initiera en diskussion om Österbottens framtid, där man helt enkelt skulle resonera kring frågeställningar som är väsentliga för Österbottens framtid på lång sikt.

Gruppen skulle arrangera seminarier, diskussioner och forum för medborgare, samt dra i gång utvecklingsprojekt med hjälp av nationell finansiering och finansiering från EU. Man skulle ha en interaktiv webbsida med öppet material som är relevant för analysering av Österbottens framtidstrender. Ett uppföljningssystem för förändringsprocesserna skulle ge en gedigen grund för framtidsresonemang, ett arbete som skulle befrämja utvecklingen av det smarta Österbotten. Man måste förstärka Österbottens intressebevakning, för den är i dag i allt för stor utsträckning baserad på spridda individprestationer. Från nuvarande oenhetlighet måste man övergå till enhetlig intressebevakning, där syftet skulle vara att på förhand påverka beslutsfattandet som berör Österbotten. En fiffig uppgift skulle vara att organisera Österbottens nya intressebevakning.

”Inom den närmaste framtiden skall jag ta initiativ till ett möte där det skall diskuteras möjligheten att grunda en grupp för ”smidig aktion”. Så håll ett öga på e-posten.”

Uppgifterna är från en artikel i Vasabladet (10.6). Skribenten Hannu Katajamäki är professor i regionalvetenskap vid Vasa universitet och tillika landsbygdsprofessor.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s