Kategorier
2013 Nyhetsbrev 37/2013

”Beslutsfattarna har storhetens bjälke i ögat” – professor Hannu Katajamäki om snedvridet framåtskridande

Businessman Midair in a Business MeetingFinlands framgångsmöjligheter gnagas bort inifrån, för förutsättningarna att njuta av kultur och att bilda sig håller på att bli smalare och allt mer beroende av var man bor och hur välmående man är. Samtidigt lever utvecklingseliten i en virtuell verklighet, där man med konsultkartor försöker inbilla sig hur våra kommuner är en del av utvecklingsbågar, utvecklings-korridorer eller en medlem av innovationskoncentrationernas strategiska allians. Med iver talar man nu om kunnandets ekosystem, medan bildning och kultur har blivit främmande och skrämmande ord. När byskolor och små bibliotek läggs ned, blir på samma gång kulturlivet fattigare. Beslutsfattarna har storhetens bjälke i ögat och fattar inte mera att även små enheter är en del av deras ekosystem. När en medborgare försöker berätta hur viktiga små skolor och bibliotek är för lokala samhällen, kan kommunens elit tycka att sådana tankar är marginella för de stör kommunens stora och riktiga visioner. Det behövs nya framsteg, och även du måste ta ansvar för framtiden och tänk storsaker.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 26/2013

4 av 10 svenska lanthandlare riskerar att försvinna inom 5 år visar HSSL-undersökning

HSSL-undersökning om lanthandlarnaRiksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) har gjort en undersökning som visar att en stor del av butikerna på landet riskerar att läggas ner inom fem år. Butikerna har ofta en betydelsefull roll i samhällsservicen på landsbygden och lanthandlarna ser nu behovet av en intresseorganisation. Här nere följer HSSL:s pressmeddelande (från 10.7) i sin helhet:

Pressmeddelande: Fyra av tio lanthandlare riskerar försvinna inom fem år

Idag offentliggörs en undersökning riktad till lanthandlare som visar att fyra av tio butiker riskerar att läggas ner inom fem år. Butikerna har ofta en betydelsefull roll i samhällsservicen på landsbygden och är en viktig möteplats på små orter. Lanthandlarna ser behov av en intresseorganisation och Hela Sverige ska leva, som gjort undersökningen, kommer nu att ta initiativ i frågan.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 24/2013

Professor Katajamäki vill grunda en grupp för ”smidig aktion” i Österbotten

Businessman Midair in a Business MeetingSmidighet och snabba åtgärder behövs i situationer som är överraskande. Traditionella administrationsstrukturer och förfaringssätt är alltför oelastiska och klumpiga, så det krävs smidighet för att hitta lösningar och åtgärder. Landskap lämpar sig bra för smidiga åtgärder, eller ”smidig aktion”, då de är brokiga samfund, ofta bestående av landsbygd och stad.

”Jag föreslår att en ny grupp för smidiga åtgärder, eller ”smidig aktion”, skall grundas i Österbotten. Det skulle vara en flexibel och snabbt reagerande grupp. Den skulle förbereda nya, oväntade och djärva åtgärder för Österbotten, så att idealen om ”smart specialisering” kunde förverkligas.”

Gruppen skulle bestå av representanter för företag, läroanstalter, expertorganisationer, medborgarorganisationer och förvaltning. Men man skulle även behöva duktiga politiker med vision och förmåga att samarbeta för det egna landskapet.