Kategorier
2023 Nyhetsbrev 03/2023

Landsbygdsveckan – en ny nationell arena i Sverige

Landsbygdsveckan 2-7.5.2023Genom att samlas till en gemensam plattform vill Landsbygdsveckan, som äger rum den 2-7 maj, öka kunskapen, stärka nätverken och öka engagemanget för landsbygdernas utveckling. Under den gemensamma invigningen får vi möta några av alla de människor och platser som deltar i programmet under Landsbygdsveckan. Vi får också ta del av aktuell forskning och konkreta exempel från företag, organisationer och initiativ runt om i Sverige.

Landsbygdsveckan anordnas under Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd, från 1 januari till 30 juni 2023. Initiativtagare till Landsbygdsveckan är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Landsbygdsnätverket och Tillväxtverket.

Mer info finns på webbplatsen landsbygdsveckan.se. Se även pressmeddelandet.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 03/2023

Leve landsbygden! – landsbygdsorganisationer bildade ett gemensamt forum

Forumet Eläköön maaseutuNio landsbygdsorganisationer har grundat ett gemensamt forum – Leve landsbygden! (Eläköön maaseutu!). Syftet med forumet är att intensifiera samarbetet mellan landsbygdens mångtaliga organisationer, att skapa en gemensam framtidsvision och att stärka landsbygdens roll som aktör snarare än som objekt för olika åtgärder.

Med i etableringsfasen är 4H, stiftelsen Keskitie, Lantbruks- och hushållskvinnor, Landsbygdens bildnings- och kulturförbund, Maaseudun uusi aika, MTK, ProAgria, SLC och Finlands Byar. Under sig har organisationerna tusentals regionala och lokala föreningar, samt hundratusentals tjänstemän och förtroendevalda, samt personliga medlemmar.

Mer info (på finska) finns på webbplatsen suomenkylat.fi.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 03/2023

Arbete för krisbeständiga byar

Finlands Byars nyhetsbrev februari 2023– När man inte ser polisen eller när man på kommunkansliet inte är intresserade, måste man förbereda sig själv i det här landet. Det var vad en gumma i byn sade till mig.

Alla har rätt att få snabb hjälp, i hela Finland. Varje skattebetalare har rätt till åtminstone någon form av tjänster i hela Finland. Vi är en byarörelse som gör talkon och utvecklar hembygder. I stället för att klaga agerar vi och påverkar. Vi stöder krisbeständiga byar och samhällenas förmåga att försörja sig själva i krissituationer. Byafolket blir gråare, men byns ungdomar har hängt med i detta tema.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 03/2023

Gränsöverskridande samarbete i Tornedalen gav mersmak

Tornedalens flagga
Tornedalens flagga                                                                                                          Bildkälla: Wikimedia Commons

Tjugo nya företag, en rad nya attraktiva produkter och tjänster och inte minst en nyfunnen tro på vad en utsuddad gräns kan innebära för samarbete och entreprenörskap, är några av vinsterna med Tornedalen 2020:s gränsöverskridande turismprojekt i Sverige och Finland. Projektet, som startades sommaren 2017, hade som syfte att öka samverkan mellan finska och svenska aktörer, få fram fler entreprenörer och skapa tillväxt i besöksnäringen.

– På den finska sidan har man länge varit kända för sin starka besöksnäring som har lockat besökare från hela världen. På den svenska sidan har vi likadana förutsättningar, potentialen finns där, men vi har inte lyckats på samma sätt. Då kändes det naturligt att titta lite närmare på vad våra grannar har gjort, säger projektledare Jessica Wennberg.

Läs mer om samarbetet på webbplatsen landsbygdsnatverket.se.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 03/2023

Med 7 miljoner euro kan Aktion Österbotten förverkliga många olika projekt

Aktion - utvecklingsstrategin Vårt Österbotten 2030Aktion Österbotten har beviljats 7 miljoner euro med vars hjälp man utvecklar sitt verksamhetsområde och landsbygden mellan Kristinestad i söder till Karleby i norr. Leader finansieringen har beviljats för åren 2023-2027.

– Vi är mycket nöjda och glada över tilldelningen, med 7 miljoner euro kan vi förverkliga många olika projekt och förbättra vårt lokalsamhälle, konstaterar verksamhetsledare Mathias Högbacka. Även denna gång lyckades Aktion Österbotten få mest i euro och cent av samtliga 52 Leader-grupper i Finland, vilket gläder Högbacka.

”Även denna gång lyckades Aktion Österbotten få mest i euro.”

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 03/2023

Vad händer inom landsbygdspolitiken med Sverige som EU:s ordförandeland?

Verkostoaamu Nätverksmorgon - bildVårt grannland Sverige fungerar just nu som EU:s ordförandeland. Många ärenden finns på agendan, men vad händer särskilt inom landsbygdspolitiken och landsbygdsutvecklingen? Maria Ahlsved, som jobbar med genomförandet av landsbygdspolitiken på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, kommer till nätverksmorgon den 22 februari kl. 8.30-9.15 och öppnar upp vad som är aktuellt, samt vad vi möjligen kan ta del av som grannland.

Det här är första gången verkostoaamu, nätverksmorgon, arrangeras på svenska, men det finns även möjlighet att ställa frågor på finska eller engelska.

Uppgifterna är från webbplatsen maaseutu.fi. Länk till nätverksmorgon som hålls via Zoom.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 03/2023

Finlands Byar söker nya personer och idéer till flera utskott

Finlands Byar - nya medlemmar till utskott våren 2023Utskotten stöder Finlands Byar rf:s styrelse med förberedelser av linjedragningar, beslut och verksamhet. Nu erbjuds möjligheten att gå med i stadsdelsutskottet, internationella utskottet och trygghetsutskottet. I utskotten kan medlemmar påverka hur ärenden förbereds och samtidigt skapa nätverk med andra bya- och Leader-aktörer, landsbygdsutvecklare, aktiva i byaföreningar och andra intresserade av ämnet. Är du den vi söker som är intresserad av byutveckling? Ansök nu! Nya typer och nya idéer kan inkluderas! Vi hoppas på sökande från olika regioner, åldersgrupper, kön och med olika bakgrund.

Mer info (på finska) finns på webbadressen suomenkylat.fi. Ansökan ska vara inne senast 1.3 kl. 21.00.

Kategorier
Nyhetsbrev 03/2023

Internationellt webbinarium om förnybar energi och energigemenskaper

Webbinariet Network to innovate - Renewable Energy 14.2.2023Den 14 februari kl. 10.30-12 (finsk tid) hålls ett internationellt webbinarium på temat förnybar energi och energigemenskaper, Network to innovate: Renewable Energy. Det kommer att presenteras fyra exempel kopplade till förnybar energi eller energigemenskaper.

Landsbygdsnätverken i Estland, Lettland, Polen och Finland anordnar evenemanget, som är en del av Network to Innovation Webinar-serien. Under evenemanget kan du träffa andra branschaktörer, utbyta information och eventuellt även ingå nya partnerskap.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 03/2023

Senaste nyhetsbrevet från SILMU

SILMU - nyhetsbrev februari 2023Utvecklingsföreningen SILMU rf har utkommit med ett nytt nyhetsbrev som innehåller följande: info om att SILMU är godkänd som Leader-grupp för programperioden 2023-2027, info om Byacoacher, informationstillfällen för evenemangsarrangörer inför Öppna Byarnas dag och bidrag med frivilligarbete inför Jukola stafetten i Borgå.

SILMU rf:s nyhetsbrev Februari 2023 finns att läsas på webbplatsen silmu.creamailer.fi.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 03/2023

Kimo – Månadens by i Österbotten

Månadens by i Österbotten februari 2023 Kimo
Foto: Åsa Tallgren

Kimo – en by i Oravais – numera Vörå kommun.

Oravais har mycket att erbjuda den kultur- och historieintresserade. Här utkämpades slaget mellan Sverige och Ryssland i 1808-09 års krig och i den lilla byn Kimo, ca 12 km från centrum, hade man redan på 1700-talet byggt upp en av landets viktigaste industrier i form av ett järnbruk.

Den enklaste beskrivningen hur du tar dig till Kimo, är att du svänger av från riksväg 8 i Oravais och fortsätter ”över Kyrkbackan”; följ skyltarna mot Alahärmä! Efter ungefär 4 km kommer du ut på ”Kimo rääton” och ser då en KIMO-skylt på högra sidan om vägen. Väälkomin ti byin! Efter ytterligare några kilometer kommer du in till centrum av byn, där du kan välja att köra åt två olika håll: