Kategorier
2023 Nyhetsbrev 05/2023

Konceptet Habitability togs väl emot i Bryssel

ESIN på besök i Bryssel 7-8.3.2023
Möte med CPMR:s ökommission, fr.v. Lise Thillemann Sørensen, Danmark, Ivan Matić, Kroatien, Jan Koivurinta, Finland, Kirsten Sydendal, Danmark, Claire Helly, CPMR, Pia Prost, Finland och John Walsh, Irland. Alla stående representerar den europeiska öföreningen ESIN.                                                                              Bildkälla: abo.fi

Den 7–8 mars besökte en delegation från den europeiska öföreningen ESIN, European Small Islands Federation, Bryssel för att lyfta fram ärenden som rör öar över hela Europa. Från Finland deltog Jan Koivurinta och Pia Prost, båda styrelsemedlemmar i FÖSS, föreningen för Finlands öar. Prost representerade även Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.

Delegationen hade möjlighet att träffa representanter för CPMR Islands Commission, Europeiska regionkommittén, Generaldirektoratet för energi, samt intergruppen Searica, som sammanför EU-parlamentariker som bland annat arbetar med öfrågor. På mötet deltog både Searicas ordförande Tonino Picula och vice ordförande Nils Torvalds.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 05/2023

Framtidsfrekvensen som verktyg för byautveckling

Handboken Framtidsfrekvensen – Handbok för workshopledareByaplaner är byns långsiktiga (5-10 år) visioner, som innehåller konkreta saker som byarna satsar målmedvetet på för att genomföra. Byarna Pohjois-Savo och Päijät-Häme började använda workshopmetoden Framtidsfrekvensen för att utarbeta byaplaner. Målet var att anpassa Framtidsfrekvens-metoden till en form som lämpar sig för byar och stadsdelar, samt för att utmana och uppmuntra byar och stadsdelar i framtidstänkande och i skapandet av inspirerande framtidsbilder. Målet är att delar ur byaplanerna på lång sikt blir en del i kommunala strategier.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 05/2023

Öppna Byarnas dag är Finlands största byaevenemang

Öppna byar 2023 - logoNationellt ordnas Öppna Byarnas dag den 10 juni – nu för nionde gången. Målet med dagen är att öka byaturismen och samtidigt lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet. Evenemangen presenterar byarna för turister och potentiella nya invånare. På programmet står både traditionella gårdsloppisar och talkon som lokala specialiteter, t.ex. bastu- och karaokemaraton Öppna Byarnas dag arrangeras i samarbete mellan Finlands Byar rf, de regionala byaföreningarna, Leader-grupperna, lokala föreningar och aktiva.

Uppgifterna med info- och utbildningstillfällen samt video för evenemangsarrangörer finns (på finska) på webbplatsen suomenkylat.fi.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 05/2023

Årets Unga Lokala Aktör 2023 sökes!

Årets Unga Lokala Aktör 2023 - bild (finsk text)Det är möjligt att syssla med byaverksamhet i alla åldrar, särskilt för de unga. Finlands Byar rf:s framtidsutskott för ungdomar söker aktiva ungdomar som främjar byaverksamhet inom sitt närområde eller mer vidsträckt.

Känner ni någon som har gjort en betydande och långsiktig insats för byaverksamheten? Den unga lokala aktören ska vara under 30 år. Ge kortfattade motiveringar och föreslå Årets Unga Lokala Aktör! Vi tar emot förslag ända fram till och med 9.4 2022.  Frågor riktas till Karoliina Ahtiainen, ordförande för Finlands Byar rf:s framtidsutskott för ungdomar, 0503019017, karoliina.ahtiainen@hotmail.com.

Fyll i blanketten som finns på webbplatsen forms.office.com.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 05/2023

Webbinarium om platsoberoende efter pandemin

Webbinariet Paikkariippumattomuus pandemian jälkeen 21.3.2023Coronan förändrade vår uppfattning om arbetet knutet till en plats. Hur ser situationen ut för platsoberoende arbete och de möjligheter det skapar? Webbinariet, som hålls 21.3 kl. 17-19 via Teams, upptar en paneldiskussion där man bl.a. funderar på behovet av att skapa en strategi för distansarbete i Finland. Vilka skulle vara dess fördelar och vad krävs för att skapa den? Hur gynnar platsoberoende arbete företag och är det en konkurrensfaktor? Är platsoberoendet svaret på arbetskraftsbristen?

Mer info, program och anmälningsformulär finns (på finska) på webbplatsen suomenkylat.fi.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 04/2023

Kom i gång med byns distansarbetshubb!

Projektet Smart lokal distansarbetshubb – Pilotprojekt BackgrändHar ni i er by önskat att det skulle finnas ett utrymme för distansarbete, men aldrig riktigt tagit tanken längre? Nu finns det en enkel guide med nyttiga tips hur man kommer i gång med en distansarbetshubb i sin hemby.

Guiden är en produkt av projektet Smart lokal distansarbetshubb – Pilotprojekt Backgränd som slutfördes år 2022. Grundtanken med guiden är att man vill hjälpa andra byar runtom i Svenskfinland att grunda sina egna distansarbetsutrymmen.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 04/2023

Distansarbetet bidrar till bättre produktivitet

Nätdemokrati - bärbara datorerForskare vid Högskolan i Gävle har gått igenom 43 studier som har analyserat sambandet mellan distansarbete och produktivitet, varav en övervikt av studierna, som gjordes mellan 2000 och 2021, visade att distansarbete bidrog till bättre produktivitet, samtidigt som kvalitet inte påverkades negativt.

I en ny studie med över 500 europeiska företagsledare säger en majoritet av dem att distansarbete är mer produktivt. En Sifo-undersökning visar även att varannan kontorsarbetare får mer gjort på distans.

Mer info finns på webbadressen forskning.se.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 04/2023

Elävä Kainuu Leader sköter temporärt byaverksamheten i Kajanaland

Kajanalands Byar - logoFinlands Byar rf har varit tvungen att byta aktör för byaverksamheten i Kajanaland. Kainuun Nuotta ry:s konkurs har lett till att styrelsen för Finlands Byar beslöt 26.1.2023 att avbryta utbetalningen av statsbidraget för Kainuun Nuottas byaverksamhet. På styrelsemötet 28.2 beslöt sedan Finlands Byar att Elävä Kainuu Leader ry administrativt tar hand om statsbidraget för Kajanalands byaverksamhet under perioden 1.4-31.12.2023. Elävä Kainuu Leader har ett nära samarbete med Oulujärvi Leader ry i stödjandet av Kajanalands byaföreningar.

Mer info (på finska) finns på webbplatsen suomenkylat.fi.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 04/2023

Webbinarieserie om att använda trender i arbetet

Webbinarieserie Megatrender april 2023Är du intresserad av att prognostisera, men du vet inte riktigt var du ska börja? Denna webbinarieserie hjälper dig att dra nytta av trenderna i ditt arbete genom att introducera dig för några enkla verktyg. Webbinarierna hålls 19.4 (trendverktyg för företag), 24.4 (trendverktyg för organisationer) och 26.4 (trendverktyg för offentliga sektorn).

Mer info om webbinarieserien och bl.a. anmälningslänkar finns (på finska) på webbplatsen sitra.fi. Anmälan görs endast till det egna verksamhetsområdet.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 04/2023

Ansökan om energibidrag för föreningshus är öppnad

Föreningshus - ansökan om bidrag 2023 bildPå uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet delar Finlands Hembyggdförbund ut prövningsbaserade bidrag till samfund som äger föreningshus på grund av ökade el- och värmekostnader. Totalt kan ca 2,3 miljoner euro användas till bidragen. Ansökningstiden för bidraget är 6.3–11.4.2023.

Mer info med länk till anmälan finns på webbplatsen kotiseutuliitto.fi.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 04/2023

Färskt nyhetsbrev från SILMU

SILMU - nyhetsbrev mars 2023Utvecklingsföreningen SILMU rf har utkommit med ett nytt nyhetsbrev som innehåller följande: info om att Leader-avtalen undertecknades, att SILMU gör en turné i sitt verksamhetsområde och informerar invånarna, aktuellt från SILMU:s ungdomssektion och info om en elektronisk ruttguide som är publicerad.

SILMU rf:s nyhetsbrev Mars 2023 finns att läsas på webbplatsen silmu.creamailer.fi.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 04/2023

Perus är Månadens by i Österbotten

Månadens by i Österbotten mars 2023 Perus
Bildkälla: Aktion Österbottens hemsida

Perus by ligger drygt 12 km öster om Kristinestads centrum, idylliskt belägen på bägge sidor om Lappfjärds å som rinner rätt genom byn. Landskapsbilden i Perus präglas av stora åkrar och fält varvat med bebyggelsen som mestadels består av äldre gårdar i traditionell bondgårds- och frontmannahus-stil, med inslag av ett antal nyare bostadshus från 70-90-talet. Här finns drygt 90 hushåll med invånare i alla åldersgrupper, en jämn fördelning mellan allt från småbarnsfamiljer till åldringar. De gamla gårdarna i byn har genom åren renoverats varsamt, vilket gör att den idylliska landskapsbilden fortlever.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 04/2023

Starkt stöd för att hålla landsbygden bebodd

Enkät - Maaseudun kehittämiselle suomalaisten vahva tukiEnligt en enkät, som gjorts av Finlands Byar rf, MTK och Maaseudu Tulevaisuus, är finländarna starkt för att beslutsfattare bör satsa i landsbygdens livskraft och se till att förutsättningarna för boendet upprätthålls även på landsbygden. Av de som svarat på enkäten, stöder 68 procent att skattemedel används för att stöda boende på landsbygden. Sexton procent är emot stöd och liknande antal är osäkra på sin ståndpunkt. Cirka tre miljoner finländare är för stöd till landsbygdsboende. Jämfört med en liknande undersökning som gjordes i början av 2019, har understödet för att ge stöd ökat med fyra procentenheter, medan de som motsätter sig har minskat med tre procentenheter.

Läs mer om undersökningen (på finska) på webbplatsen suomenkylat.fi.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 04/2023

Vad hände inom landsbygdspolitikens område 2022?

MANE - bild med personer i vatten
Bildkälla: maaseutu.fi

År 2023 är redan i full gång, men i den här sammanfattningen går vi tillbaka till 2022. Hur såg förra året ut på landsbygdspolitikens område?

Läs (på finska) om vad som gjordes under fjolåret på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 04/2023

Vårens Byadagar hålls i Alavus

Finlands Byar - logo KyläpäivätFinlands Byar ordnar årligen Byadagar på våren och hösten för sitt kärnnätverk. Dagarna är ämnade för alla byaombud (regionala, subregionala och kommunvisa), för de regionala byaföreningarnas anställda och ordföranden och för andra förtroendemän och tjänstemän.

Vårens Byadagar 2023 hålls 19-20 april i Tuuri, Alavus. Anmälan öppnar i mars.

Uppgifterna är från webbplatsen suomenkylat.fi.