Kategorier
2022 Nyhetsbrev 16/2022

Finlands Byars räddningspaket för byskolor ifrågasätter besparingar från skolnedläggningar

Publikationen Kyläkoulujen pelastuspakettiMer än hälften av Finlands grundskolor har lagts ner under de senaste trettio åren. Nedläggningarna har särskilt riktats mot landsbygdens byskolor, som har minskat med mer än 90 procent. Den drastiska centraliseringen har lett till en betydande ökning av elevernas transportbehov, en ökad daglig skolresetid och en ökad rastlöshet i skolarbetet. I arbetsgruppen som utarbetat räddningspaketet kom man fram till att barns jämlika utbildningsmässiga grundläggande rättigheter kränks i Finland.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 16/2022

Kalax är Månadens by i Österbotten

Månadens by i Österbotten november 2022 Kalax
Kalaxdagen ordnades på Oasen i juli 2022                                                                      Foto: Mikael Ingström

Har du någon gång besökt byn Kalax i Närpes? Om inte, så rekommenderas ett besök! I vår lilla by bor över 300 personer och byn ligger ett stenkast från Närpes centrum. Här finner du trevliga bybor, många natursköna platser och sevärdheter. För att nämna några, har vi Vargholmen och paviljongen Oasen. Vargholmen är ett fritidsområde med sommarstugor och där finns såväl en båthamn som en välbesökt badstrand. På vackra paviljongen Oasen ordnas sommartid många olika festligheter, bröllop och kalas. I södra Kalax finns också minnesmärket efter kyrkoherden Carl Hägg. Vidare har vi också Kalax Vindkraftpark i norra Kalax. Där är det omtyckt att gå på promenad och till exempel avnjuta en grillad korv vid jaktföreningens jaktstuga.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 16/2022

Resolution från finlandssvenska Landsbygdsriksdagen 2022

Landsbygdsriksdagen på Kimitoön hösten 2022 - bild panelister
Under Landsbygdsriksdagen hölls en paneldiskussion om unga och en hållbar framtid. Från vänster diskussionsledare Nora Backlund med ungdomspanelens deltagare Isabell Flemming, Linnea Strand, Johan Santalahti och Joel Rappe.

Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen på Kimitoön 26-27 oktober har antagit denna resolution (se även pressmeddelandet och webbplatsen landsbygdspolitik.fi):

Landsbygdsriksdagens resolution 2022

De unga efterlyser flexibla möjligheter för en hållbar livsstil på landsbygden

Europaåret uppmärksammar de ungas roll i att skapa en bättre och grönare framtid. Den centrala frågan är hur vi kan skapa nya former av delaktighet för de unga i deras strävan efter en mer hållbar livsstil.

Ungdomsbarometern 2021 i Finland fokuserar på hållbar utveckling och klimat. Ur ungdomsbarometern framgår att de unga har stark tilltro till aktuell vetenskap och forskning, samtidigt som de behöver få fler verktyg i att påverka i miljö- och klimatfrågor.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 16/2022

Svenskfinlands Byar lanserar videoserie för att främja flytt till landsbygden

Landsbygdsriksdagen på Kimitoön hösten 2022 - bild videoserien Drömmen om livet på landetMed en videoserie på tre filmer vill Svenskfinlands Byar uppmuntra till att flytta ut på landsbygden. I avsnitten får vi bekanta oss med tre olika livsöden som alla har en sak gemensamt, de valde lugnet, naturen och gemenskapen som finns på landsbygden och i skärgården. Filmerna hade premiär i samband med den Finlandssvenska landsbygdsriksdagen på Kimitoön (26-27.10.2022) och kan fritt användas. Du hittar dem enkelt genom att följa länken här nere till Svenska lantbrukssällskapens förbunds Youtube-kanal.

Videoserien “Drömmen om livet på landet” föddes när Svenskfinlands Byar fick tilläggsfinansiering för att göra en insats som främjar inflyttningen till landsbygden. I videoserien visas livet på landsbygden och i skärgården ur en sådan vinkel att det kan stämma in på vilken idyllisk plats som helst i Svenskfinland. I avsnitten träffar vi människor som valt att flytta till landet, de som vuxit upp och valt att stanna på landet och en familj som lever ett rikt liv ute i skärgården.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 16/2022

Finlands Byars framtidsutskott för ungdomar vill se mer unga i byaföreningarnas styrelser

Finlands Byar - bild av en väg och två unga personer
Bild: Anssi Ketonen

Föreningarnas höstmöten är redan runt hörnet, så Finlands Byars framtidsutskott för ungdomar utmanar byaföreningar, ungdomsföreningar och andra liknande lokala föreningar att välja en eller flera ungdomar till sin styrelse.

Med tanke på kontinuiteten i föreningens verksamhet lönar det sig att välja till styrelsen en bybo som är under 30 år. Den unge bör få ansvar i styrelsen, så att denne lär sig mötesteknik, anordnande av evenemang, protokollgranskning och -skrivande, samt lär sig byns och byaföreningens traditioner och historia. Dessutom blir byaföreningens arrangemang och talkon mer attraktiva och tillgängliga för unga bybor när en ung medlem i styrelsen delar ungdomarnas åsikt i eller perspektiv på saken.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 16/2022

Centralorganisationer vädjar om stöd för allmännyttiga samlingslokaler

Föreningshus - byagård
Bildkälla: Finlands Byar

En stor del av de sammanslutningar som upprätthåller allmännyttiga samlingslokaler har sett sina inkomster sjunka kraftigt på grund av de senaste årens mötesrestriktioner. Varje liten ekonomisk buffert har gått åt till underhållskostnader och nödvändiga renoveringar. Användningen av husen, och därigenom intäkterna, har ännu inte återgått till den tidigare nivån. De ökade el- och bränslepriserna innebär ökade underhållskostnader, något som också under normala förhållanden skulle vara svårt att klara av för husägare som är allmännyttiga sammanslutningar.

”För många av husen gäller tidsbundna elavtal som inte löper ut förrän under det kommande året, så den aktuella kartläggningen ger inte nödvändigtvis en fullständig bild av det eländiga läget.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 16/2022

Vad är en smart by? – webbinarium & seminarium

Webbinariet och seminariet Mikä on älykäs kylä 1.11.2022.11.2022Följ en paneldiskussion om landsbygden som en plats att bo på, samt byarnas roll och ställning som producent av välfärd. Webbinariet & seminariet. som hålls 1.11 kl. 17.45-19, kan även följas på plats – Tikkalan päiväkotikoulu, Saukkolahdentie 16, 41860 Tikkala.

Mer info (på finska) med Youtube-länk finns på webbplatsen keskisuomenkylat.fi.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 16/2022

En temakväll som vill inspirera till lokal utveckling och innovation

Temakväll om innovation i föreningslivet 3.11.2022Vilka nya lösningar behövs för att vi ska kunna leva ett bra liv i både staden och på landet? Hur kan föreningslivet bidra med nytänkande insatser och perspektiv på hälsa, arbete, gemenskap m.m.? Under rubriken Nytänkande vägar till en levande landsbygd presenterar Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, kunskaper och exempel om social innovation i civilsamhället. Vi får även ta del av inspirerande innovationsexempel från österbottniska föreningar – ungdomslokal.fi, en gemenskap för unga på nätet och omställning i Älvbyarna.

Temakvällen, som hålls online via Teams 3.11 kl. 18-19.30, har som mål att inspirera föreningar och andra intresserade till lokal utveckling och innovation.

Uppgifterna är från webbplatsen innovativaforeningar.fi med länk till anmälan.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 16/2022

Under sista delen av webbinarieserien Stolt över byn diskuteras landsbygdsboendets utveckling

Ylpeydellä_kylästä_webbinarie 8.11.2022Den 8 november kl. 17.30-19.30 avslutas webbinarieserien Ylpeydellä kylästä (Stolt över byn) med det fjärde webbinariet som behandlar landsbygdsboendets utveckling, Kyläasumisen kehittäminen – uudet tuulet ja toimivat esimerkit. Man får höra hur befrämjandet av flyttning till landet inte bara är försäljning av tomter och hus, utan även möjliggörandet av nya boendeformer, samt framhållandet av gemenskapsandan. Vidare får vi veta hur boendet på landsbygden ännu kunde utvecklas och hurudana fungerande exempel som finns på ett nytt slags boende i byn.

Mer info med länk till anmälan finns (på finska) på webbplatsen suomenkylat.fi.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 16/2022

En mer globaliserad eller tynande landsbygd? – seminarium om kompetensbrist

Seminariet Kansainvälistyvä vai kuihtuva maaseutu-osaajapulaseminaari 23.11.2022Finlands befolkningspyramid tippar över och kompetensbristen växer. Även landsbygdskommuner konkurrerar om unga och kvalificerad arbetskraft. Vi behöver utbildnings- och yrkesbetingad invandring och flyttning till landet, så att vi kan tillhandahålla tjänster i kommuner och byar och säkra arbetskraft till landsbygdsföretag. Hur ska nästa regering lösa utmaningen? Hur får vi internationalitet och yrkeskunnig arbetskraft till landsbygden? Seminariet, som hålls 23.11 kl. 14-16.30 i Lilla Parlamentets medborgarinfo, Arkadiagatan 3, Helsingfors, kommer även att streamas.  En länk sänds till de som anmält sig.

Mer info (på finska) med program och länk till anmälan (som görs senast 21.11) finns på webbplatsen suomenkylat.fi.