Kategorier
2022 Nyhetsbrev 16/2022

Resolution från finlandssvenska Landsbygdsriksdagen 2022

Landsbygdsriksdagen på Kimitoön hösten 2022 - bild panelister
Under Landsbygdsriksdagen hölls en paneldiskussion om unga och en hållbar framtid. Från vänster diskussionsledare Nora Backlund med ungdomspanelens deltagare Isabell Flemming, Linnea Strand, Johan Santalahti och Joel Rappe.

Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen på Kimitoön 26-27 oktober har antagit denna resolution (se även pressmeddelandet och webbplatsen landsbygdspolitik.fi):

Landsbygdsriksdagens resolution 2022

De unga efterlyser flexibla möjligheter för en hållbar livsstil på landsbygden

Europaåret uppmärksammar de ungas roll i att skapa en bättre och grönare framtid. Den centrala frågan är hur vi kan skapa nya former av delaktighet för de unga i deras strävan efter en mer hållbar livsstil.

Ungdomsbarometern 2021 i Finland fokuserar på hållbar utveckling och klimat. Ur ungdomsbarometern framgår att de unga har stark tilltro till aktuell vetenskap och forskning, samtidigt som de behöver få fler verktyg i att påverka i miljö- och klimatfrågor.