Kategorier
2023 Nyhetsbrev 04/2023

Kom i gång med byns distansarbetshubb!

Projektet Smart lokal distansarbetshubb – Pilotprojekt BackgrändHar ni i er by önskat att det skulle finnas ett utrymme för distansarbete, men aldrig riktigt tagit tanken längre? Nu finns det en enkel guide med nyttiga tips hur man kommer i gång med en distansarbetshubb i sin hemby.

Guiden är en produkt av projektet Smart lokal distansarbetshubb – Pilotprojekt Backgränd som slutfördes år 2022. Grundtanken med guiden är att man vill hjälpa andra byar runtom i Svenskfinland att grunda sina egna distansarbetsutrymmen.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 04/2023

Distansarbetet bidrar till bättre produktivitet

Nätdemokrati - bärbara datorerForskare vid Högskolan i Gävle har gått igenom 43 studier som har analyserat sambandet mellan distansarbete och produktivitet, varav en övervikt av studierna, som gjordes mellan 2000 och 2021, visade att distansarbete bidrog till bättre produktivitet, samtidigt som kvalitet inte påverkades negativt.

I en ny studie med över 500 europeiska företagsledare säger en majoritet av dem att distansarbete är mer produktivt. En Sifo-undersökning visar även att varannan kontorsarbetare får mer gjort på distans.

Mer info finns på webbadressen forskning.se.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 04/2023

Elävä Kainuu Leader sköter temporärt byaverksamheten i Kajanaland

Kajanalands Byar - logoFinlands Byar rf har varit tvungen att byta aktör för byaverksamheten i Kajanaland. Kainuun Nuotta ry:s konkurs har lett till att styrelsen för Finlands Byar beslöt 26.1.2023 att avbryta utbetalningen av statsbidraget för Kainuun Nuottas byaverksamhet. På styrelsemötet 28.2 beslöt sedan Finlands Byar att Elävä Kainuu Leader ry administrativt tar hand om statsbidraget för Kajanalands byaverksamhet under perioden 1.4-31.12.2023. Elävä Kainuu Leader har ett nära samarbete med Oulujärvi Leader ry i stödjandet av Kajanalands byaföreningar.

Mer info (på finska) finns på webbplatsen suomenkylat.fi.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 04/2023

Webbinarieserie om att använda trender i arbetet

Webbinarieserie Megatrender april 2023Är du intresserad av att prognostisera, men du vet inte riktigt var du ska börja? Denna webbinarieserie hjälper dig att dra nytta av trenderna i ditt arbete genom att introducera dig för några enkla verktyg. Webbinarierna hålls 19.4 (trendverktyg för företag), 24.4 (trendverktyg för organisationer) och 26.4 (trendverktyg för offentliga sektorn).

Mer info om webbinarieserien och bl.a. anmälningslänkar finns (på finska) på webbplatsen sitra.fi. Anmälan görs endast till det egna verksamhetsområdet.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 04/2023

Ansökan om energibidrag för föreningshus är öppnad

Föreningshus - ansökan om bidrag 2023 bildPå uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet delar Finlands Hembyggdförbund ut prövningsbaserade bidrag till samfund som äger föreningshus på grund av ökade el- och värmekostnader. Totalt kan ca 2,3 miljoner euro användas till bidragen. Ansökningstiden för bidraget är 6.3–11.4.2023.

Mer info med länk till anmälan finns på webbplatsen kotiseutuliitto.fi.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 04/2023

Färskt nyhetsbrev från SILMU

SILMU - nyhetsbrev mars 2023Utvecklingsföreningen SILMU rf har utkommit med ett nytt nyhetsbrev som innehåller följande: info om att Leader-avtalen undertecknades, att SILMU gör en turné i sitt verksamhetsområde och informerar invånarna, aktuellt från SILMU:s ungdomssektion och info om en elektronisk ruttguide som är publicerad.

SILMU rf:s nyhetsbrev Mars 2023 finns att läsas på webbplatsen silmu.creamailer.fi.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 04/2023

Perus är Månadens by i Österbotten

Månadens by i Österbotten mars 2023 Perus
Bildkälla: Aktion Österbottens hemsida

Perus by ligger drygt 12 km öster om Kristinestads centrum, idylliskt belägen på bägge sidor om Lappfjärds å som rinner rätt genom byn. Landskapsbilden i Perus präglas av stora åkrar och fält varvat med bebyggelsen som mestadels består av äldre gårdar i traditionell bondgårds- och frontmannahus-stil, med inslag av ett antal nyare bostadshus från 70-90-talet. Här finns drygt 90 hushåll med invånare i alla åldersgrupper, en jämn fördelning mellan allt från småbarnsfamiljer till åldringar. De gamla gårdarna i byn har genom åren renoverats varsamt, vilket gör att den idylliska landskapsbilden fortlever.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 04/2023

Starkt stöd för att hålla landsbygden bebodd

Enkät - Maaseudun kehittämiselle suomalaisten vahva tukiEnligt en enkät, som gjorts av Finlands Byar rf, MTK och Maaseudu Tulevaisuus, är finländarna starkt för att beslutsfattare bör satsa i landsbygdens livskraft och se till att förutsättningarna för boendet upprätthålls även på landsbygden. Av de som svarat på enkäten, stöder 68 procent att skattemedel används för att stöda boende på landsbygden. Sexton procent är emot stöd och liknande antal är osäkra på sin ståndpunkt. Cirka tre miljoner finländare är för stöd till landsbygdsboende. Jämfört med en liknande undersökning som gjordes i början av 2019, har understödet för att ge stöd ökat med fyra procentenheter, medan de som motsätter sig har minskat med tre procentenheter.

Läs mer om undersökningen (på finska) på webbplatsen suomenkylat.fi.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 04/2023

Vad hände inom landsbygdspolitikens område 2022?

MANE - bild med personer i vatten
Bildkälla: maaseutu.fi

År 2023 är redan i full gång, men i den här sammanfattningen går vi tillbaka till 2022. Hur såg förra året ut på landsbygdspolitikens område?

Läs (på finska) om vad som gjordes under fjolåret på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2023 Nyhetsbrev 04/2023

Vårens Byadagar hålls i Alavus

Finlands Byar - logo KyläpäivätFinlands Byar ordnar årligen Byadagar på våren och hösten för sitt kärnnätverk. Dagarna är ämnade för alla byaombud (regionala, subregionala och kommunvisa), för de regionala byaföreningarnas anställda och ordföranden och för andra förtroendemän och tjänstemän.

Vårens Byadagar 2023 hålls 19-20 april i Tuuri, Alavus. Anmälan öppnar i mars.

Uppgifterna är från webbplatsen suomenkylat.fi.