Kategorier
2022 Nyhetsbrev 19/2022

God Jul från Svenskfinlands Byar

God Jul från Svenskfinlands Byar (2)

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 19/2022

Finlands Byars 25-års jubileumsskrift finns att läsas på nätet

Finlands Byar - jubileumsskriften Publikationen Kyläfoorumista paikalliskehittmisen keskusjärjestöksiI år fyllde Finlands Byar rf 25 år. Jubileumsåret till ära ger man nu ut en jubileumsskrift. Publikationen Kyläfoorumista paikalliskehittmisen keskusjärjestöksi – Suomen Kylät ry:n vaiheita vuosina 1997-2022 (från byaforum till centralorganisation för lokal utveckling – Finlands Byar rf:s utveckling under åren 1997-2022). Sista kapitlet (Kapitel 8. Utvecklingen av den finlandssvenska byarörelsen) är skrivet av Peter Backa och Ann-Sofi Backgren. De har arbetat som landsbygdsutvecklare i Svenskfinlands Byar (tidigare Svensk Byaservice) sedan 1989, Backa till 2015 och Ann-Sofi under olika långa perioder till 2021.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 19/2022

Ett gott år för byaverksamheten!

Finlands Byars nyhetsbrev december 2022Vi byaaktörer har mången orsak för firande. I år har vi fått en rekordstor synlighet för byaverksamheten i media och sociala medier. Ordföranden för Rauttio byaförening i Årets by Rautio fick en inbjudan till självständighetsmottagningen i år. Det här är ett tecken på att republiken president har noterat bya- och frivilligverksamheten. Dessutom fick kampanjen Finlands sämsta byväg en aldrig tidigare skådad synlighet i media. Med Vägföreningen i Finland lyfte vi upp frågan för diskussion om underhållet för landsbygdsvägnätet. Räddningspaketet för byskolor blev ett stort nyhetsämne TV och nu hålls skoldiskussioner på många orter. Vi måste försvara de finländska barnens jämlika kulturella grundläggande rättigheter.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 19/2022

HSSL blickar tillbaka i årets sista nyhetsbrev

HSSLs nyhetsbrev 8-2022I Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) åttonde och sista nyhetsbrev för i år gör man tolv tillbakablickar på landsbygdsåret som gått. Läs om skiftbytet i tomteverkstan och stjärnor som lyser upp, om spad och sill och det som glimmar i granen, eller varför inte öppna HSSL:s julkalender? Man ersätter rödbetssallad med Ris á la Malta och ledsagas av tre vise män (varav en kvinna).

God jul och god ny läsning!

Hela Sveriges nyhetsbrev (8/2022) finns på webbplatsen ui.ungpd.com.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 19/2022

Urban express med Per Schlingmann i podden Hela Sverige pratar

HSSL - podden Hela Sverige pratar #17. Urban express med Per Schlingmann
Bildkälla: Hela Sverige ska leva

Ex-politikern, författaren (bl.a. boken Urban express) m.m. Per Schlingmann pratar med Hela Sverige ska levas verksamhetschef Terese Bengard om den urbana expressens inbromsning – om dagens samhälles förändrade förutsättningar på grund av klimat, krig och pandemi, om olikheter mellan stad och land, polarisering och lite om valet 2022. Ett personligt samtal om hur det personliga blivit det som efterfrågas i dagens samhälle.

Sjuttonde avsnittet, Urban express med Per Schlingmann finns att lyssnas på webbplatsen helasverige.se.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 19/2022

Webbinarium om multilokalitetens framtid

Webbinariet Maaseudun energiayhteisöt ja -ratkaisut 28.11.2022Den tvååriga perioden för landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för multilokalitet och dess möjligheter avslutas i slutet av år 2022. Men ännu ordnas ett webbinarium 26.1.2023 kl. 14-16 där man riktar blicken framåt. Man kommer att diskutera multilokalitetens framtid: var uppkomsten av multilokaliteten ett övergående fenomen, hur ser framtiden ut för multilokaliteten och vad borde göras och vad borde ske?

Mer info med länk till anmälan (som görs senast 23.1.2023) och program (klicka på texten under Liitetiedostot längst till höger) finns (på finska) på webbplatsen maaseutuverkosto.fi.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 19/2022

Webbbinarium om vad som sker internationellt inom landsbygdspolitik och landsbygdsutveckling

Webbinariet Maaseutupolitiikan ja maaseudun kehittämisen kv-ajankohtaiswebinaari 25.1.2023Vad är aktuellt på de internationella arenorna inom landsbygdspolitiken och landsbygdsutvecklingen? Lyssna och ta del i diskussionen i det aktuella webbinariet om landsbygdspolitik och landsbygdsutveckling som hålls 25.1.2023 kl. 13-16.

Under webbinariet går vi igenom resultaten av landsbygdsfondens internationella projekt och vilka utmaningar projekten har under den nya finansieringsperioden. När det gäller landsbygdspolitik, får vi höra aktuellt om den europeiska Landsbygdsriksdagen, EU:s landsbygdspakt och OECD:s verksamhets. Vi går också igenom möjligheterna för samarbete inom Norden och utanför EU.