Kategorier
2016 Nyhetsbrev 09/2016

Tips för att arrangera småkonferenser

lathund-for-att-arrangera-smakonferenser-inom-byarorelsen-hssl-2016Ska ni arrangera en konferens eller ett öppet möte för första gången, eller har ni gjort det förut men känner att ni skulle vilja göra det på ett annorlunda sätt? I så fall kan ni ladda ner Hela Sverige ska levas (HSSL:s) färska Lathund för att arrangera småkonferenser inom byarörelsen. Här får ni tips om hur ni kan göra representationen mer jämlik, vad ni kan tänka på när ni upphandlar mat och fika, hur ni kan skaffa ekonomiskt stöd till konferensen m.m.

Uppgifterna är från Hela Sverige ska levas webbplats helasverige.se.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 05/2016

Senaste nyhetsbrevet från HSSL

HSSLs nyhetsbrev 2-2016I Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) andra nyhetsbrev för i år kan man bl.a. läsa om tätorten Vuollerim i Jokkmokks kommun där invånarna paketerar sin vardag och erbjuder den till turister. Det tänket har gett dem fina internationella utmärkelser, eller vad sägs om att följa en renskötare ut i väglöst land under en dag, eller att lära sig snökunskap och vinterekologi, eller gå på björnspaning? Allt hämtat ur Vuollerimbornas vardag, och det är det som är tanken, menar Eva-Lena Skalstad, VD i bygdebolaget Lapland Vuollerim Welcome you Ab som erbjuder turistupplevelser i området. Det erbjuds så mycket som 34 olika aktiviteter och paket. Vuollerimborna har grävt där de stått och paketerat det som är speciellt för deras hembygd. ”Folk som har rest mycket runt i världen är trötta på att se på saker, de blir blasé. De vill uppleva något på riktigt, något genuint, något äkta. Människa till människa är ett möte som i sig är en upplevelse”, säger Skalstad.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 35/2014

Lokal demokrati tema i senaste nyhetsbrevet från HSSL

HSSLs nyhetsbrev 4-2014Ett stärkt lokalt inflytande är en av de i grunden viktigaste drivkrafterna för byarörelsen – vår första samhällsnivå närmast medborgarna. De lokala utvecklingsgrupperna står för deltagande demokrati och kompletterar den representativa partipolitiken. Vi säger: Den traditionella politiken måste bättre fånga upp och samspela med direktdemokratiska former som ska existera parallellt med de folkvalda, partipolitiska ombuden. Och vi i byalagen måste samla oss för att stärka vårt inflytande över våra egna bygder. Demokrati innebär ju både ansvar och rättigheter! Det här skriver Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) ordföranden Åse Blombäck och Staffan Nilsson i slutet på sin ledare i HSSL:s senaste nyhetsbrev med temat Lokal demokrati. Vidare kan man läsa om att byarörelsen ger lokal demokrati, om kommuner som tar initiativ, om att närhet ger snabba och bra resultat, om analys av valet 2014, samt annat smått och gott.

Nyhetsbrevet (4/2014) kan läsas på HSSL:s hemsida.