Kategorier
2014 Nyhetsbrev 26/2014

Goda svenska exempel på lokala servicelösningar

Rapporterna Engagemang och vilja och Lokala servicelösningarSedan år 2010 har Tillväxtverket i Sverige genomfört ett program, vars syfte har varit att stimulera lokalt anpassade servicelösningar som tar hänsyn till varierande förutsättningar och behov. För att utveckla dessa servicelösningar har man under perioden 2010-2013 beviljat medel till 45 projekt, vars resultat nu har sammanställts i två olika publikationer.

I skriften Engagemang och vilja – ökad attraktionskraft i serviceglesa områden, som även sammanfattar den lärandekonferens som genomfördes 1.4, lyfter Tillväxtverket fram fyra olika projekt från Boden i norr till Kalmar i söder. Företrädare för projekten beskriver hur de gått tillväga i arbetet med att stimulera lokala servicelösningar, varav två projekt har kommunen som initiativtagare och två har genomförts av den regionala nivån. En tydlig medverkan av kommuner är gemensamt för alla fyra.

Rapporten Lokala servicelösningar – Uppföljning av uppdrag att stimulera framtagande av lokala servicelösningar och initiativ på serviceområdet utgör slutrapporten av regeringsuppdraget. Tillväxtverket konstaterar bl.a. vikten av att servicefrågorna lyfts upp på agendan som en betydande faktor för tillväxt och utveckling, och betydelsen av detta blir än viktigare då resurserna och förutsättningarna för en väl fungerande service ser mycket olika ut i olika delar av landet. Man vill även betona kommunernas centrala betydelse för servicefrågorna och vikten av ett aktivt deltagande från deras sida. Många kommuner står nämligen inför stora utmaningar och därmed ökar också behovet av nya, innovativa och flexibla lösningar inom serviceområdet.

Uppgifterna med länkar till bl.a. publikationerna (som måste beställas) är från webbplatsen landsbygdsnatverket.se.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s