Etikettarkiv: Regionalt

Lokala och regionala prioriteringar av stor betydelse för landsbygdsutveckling i Finland

I landsbygdsutvecklingen deltar en bred uppsättning aktörer på såväl lokal, regional som landsomfattande nivå. Jord- och skogsbruksministeriet har låtit göra en studie, Mahdollistavaa maaseudun kehittämistä (Möjliggörande utveckling av landsbygden), om effekterna av utvecklingsplanerna för de aktörer som var delaktiga i … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 39/2015 | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Kolla demografin i Norden på NordMap!

Nordregio (Nordic Centre for Spatial Development) har publicerat ett interaktivt NordMap-kartverktyg, där man kan studera demografin, arbetsmarknaden, nåbarhet (till urbana områden) och välfärd i Norden. Med arbetsverktyget kan man analysera lokala och regionala data, samt skapa egen karta, dela den … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 32/2015 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Goda svenska exempel på lokala servicelösningar

Sedan år 2010 har Tillväxtverket i Sverige genomfört ett program, vars syfte har varit att stimulera lokalt anpassade servicelösningar som tar hänsyn till varierande förutsättningar och behov. För att utveckla dessa servicelösningar har man under perioden 2010-2013 beviljat medel till … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 26/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Myndigheten Tillväxtanalys söker exempel på framgångsrika attraktivitetssatsningar i Norden

Den svenska myndigheten Tillväxtanalys söker goda exempel i de nordiska länderna på kommuner som framgångsrikt arbetat med ”attraktivitet”, d.v.s. att vara attraktiv för inflyttare, företag eller besökare, t.ex. en kommun som genom tydligt arbete lyckas attrahera inflyttare och öka sin … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 16/2014 | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Pilotprojekt spar hundratusentals euro åt kommuner i norr – ett av årets bästa projekt inom EU

För sex år sedan gav inrikesministeriet kommunerna i uppdrag att utarbeta ett säkerhetsprogram, vilket uppdaterats senare. När programmet gjordes upp, tog man i räddningsområdet i norra Finland med även andra aktörer än myndigheter. ”Vi konstaterade att trygghet och välfärd egentligen … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 43/2013 | Märkt , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

ERA och ERCA slogs ihop

Den 12 november, dagen innan den europeiska landsbygdsriks-dagen i Bryssel, upplöstes formellt European Rural Alliance (ERA) på sitt årsmöte och gick upp i European Rural Community Alliance (ERCA). Till ordförande för den nya sammanslutningen av europeiska landsbygdsorganisationer valdes Staffan Nilsson, … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 42/2013 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar