Kategorier
2022 Nyhetsbrev 15/2022

Ställ redan nu en fråga till paneldeltagarna i Landsbygdsriksdagen!

Landsbygdsriksdagen på Kimitoön hösten 2022 - bild (4) brygga och barn samt text att delta på distansDen 26-27 oktober är det dags för den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen. I programmet finns en paneldiskussion med unga på landsbygden där de diskuterar om hur en hållbar framtid ser ut för dem.

Du kan redan på förhand ställa din fråga till paneldeltagarna genom att klicka här.

Det är ännu möjligt att anmäla sig till Landsbygdsriksdagen om man vill delta på distans. Anmälan kan göras här.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 15/2022

Oktober månads Uutiskirje från Finlands Byar

Finlands Byars nyhetsbrev oktober 2022Finlands Byar rf har utkommit med oktober månads nyhetsbrev som innehåller organisationens riksdagsvalsprogram, info om höstens Byadagar i Jyväskylä 2-3.11, Öppna Julbyar och Finlands Byars julkalender, fototävlingen Finlands Sämsta Byväg, webbinarium om framtidens by 26.10, webbinarium 1.11 med rubriken Vad är en smart by?, Stolt över byn-webbinarium 8.11, webbinarium 17.11 som diskuterar landsbygdsboendet för tavastländska idylliska byar, diskussionstillfälle i Seinäjoki16.11 om landsbygdsboendets framtid, utbildning för föreningsmänniskor, Finlands Byars framtidsutskott för ungdomar som vill se mer unga i byaföreningarnas styrelser, en kommunikationspraktikants erfarenhet hos Finlands Byar, dikten Kyläs Suames, samt lite aktuellt från det finlandssvenska landsbygdsutvecklingsfältet.

Finlands Byars Uutiskirje (oktober 2022) finns att läsas på webbplatsen uutiskirje.suomenkylat.fi.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 15/2022

Finsk pessimism allmänhetens favorit i tävlingen Rural Inspiration Awards

Maaseutugaala 30.9.2022 - pessimisterna
Pessimisterna vid Landsbygdsgalan                                                                                  Bildkälla: maaseutu.fi

Puolangos pessimister fick igen internationell synlighet när projektet valdes till allmänhetens favorit i europeiska projekttävlingen Rural Inspiration Awards. Det finska melankoliska mentala landskapet och den särpräglade kommunala marknadsföringen biter internationellt: Puolangos pessimismprojekt vann allmänhetens favoritpris.

Vinnarna i tävlingen premierades den 6 oktober 2022 i Bryssel. Pessimisterna i Puolango är kända för sin obehagligt realistiska stil att berätta om sin kommun och sin verksamhet. Tommi Rajala, konstnärlig ledare för Puolangos pessimister, beskriver ofta att Puolango redan är en död kommun, och när man blir medveten om det, är det lättare att agera.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 15/2022

Miljötraditioner till heders i klimatarbetet

MiljöVad är en miljötradition, och hur förhåller den sig till hållbar utveckling? Inom Landsbygdens Bildningsförbund har man kommit underfund med, att mycket av den kunskap som hörde till vardagen i gamla tider, skulle fungera bra och miljövänligt även i dagens värld! När gamla kunskaper ersattes med nya, förstod man inte deras negativa miljöpåverkningar. Idag har många traditionella kunskaper glömts bort, eller t.o.m. blivit utrotningshotade! Den senaste tiden har dock intresset för och värdering av gamla, miljövänliga kunskaper blivit en ny och ökande trend!

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 15/2022

Höstens Byadagar hålls i Jyväskylä

Finlands Byar - logo KyläpäivätByadagarna, Kyläpäivät, hålls 2-3.11 i Jyväskylä på Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä. Dagarna är ämnade för alla byaombud (regionala, subregionala och kommunvisa), för de regionala byaföreningarnas ordföranden och andra förtroendemän och tjänstemän, samt byaprojekt och projekt för flyttning till landet och anställda i Leader-grupperna i Mellersta Finland.

Anmälningsblankett (anmälan är bindande och ska göras senast 17.10) finns på webbplatsen forms.office.com. En kvot hotellrum är reserverade på Sokos Hotel Alexandra och fördelas till deltagarna i den ordning som man anmäler sig. Programmet (på finska) finns på suomenkylat.fi. Tilläggsuppgifter fås av Finlands Byars organisationssekreterare Marianne Liitelä, marianne.liitela@suomenkylat.fi, tel. 045 887 1511.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 15/2022

Landsbygdsboendets utveckling diskuteras under Stolt över byn-webbinarium

Ylpeydellä_kylästä_webbinarie 8.11.2022Den 8 november kl. 17.30-19.30 avslutas webbinarieserien Ylpeydellä kylästä (Stolt över byn) med det fjärde webbinariet som behandlar landsbygdsboendets utveckling, Kyläasumisen kehittäminen – uudet tuulet ja toimivat esimerkit. Man får höra hur befrämjandet av flyttning till landet inte bara är försäljning av tomter och hus, utan även möjliggörandet av nya boendeformer, samt framhållandet av gemenskapsandan. Vidare får vi veta hur boendet på landsbygden ännu kunde utvecklas och hurudana fungerande exempel som finns på ett nytt slags boende i byn.

Mer info med länk till anmälan finns (på finska) på Facebook.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 15/2022

Landsbygdsboendets framtid diskuteras i Seinäjoki

Diskussionstillfället Maaseutuasumisen tulevaisuu 16.11.2022Landemia-projektet ordnar ett diskussionstillfälle om landsbygdsboendets framtid, Maaseutuasumisen tulevaisuu, den 16 november i Seinäjoki /Frami B (Kampusranta 9). Man får bl.a. ta del av info om Landemia-projektet och dess forskningsresultat. Tillfället, som avslutas med en paneldiskussion, kommer även att streamas. Länken meddelas senare på webbplatsen landemia.fi.

Mer info med program och länk för anmälan finns (på finska) på webbplatsen landemia.fi.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 15/2022

Utbilda dig till Byacoach i Svenskfinland

Byacoach - utbildning 2022 bildKonceptet är till för de personer som är anställda i regionernas byaföreningar eller i en Leader-grupp, d.v.s. byaombud, projektrådgivare, verksamhetsledare, projektanställda o.s.v. Genom att utbilda dig till Byacoach, får du tillgång till presentationsmaterial och kommer med i ett landsomfattande nätverk som stöder dig i ditt dagliga arbete med byar och föreningar på landsbygden. I november/december ordnas utbildningen för Byacoachar på svenska. Om du vill delta i utbildningen, anmäler du dig till Li-Marie Santala på li-marie.santala@silmu.info.

Mer info finns bl.a. på webbplatsen aktion.fi.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 15/2022

Årets nyländska by sökes

Årets Nyländska By 2023 bildNylands Byar rf och SILMU-byar samarbetar för att hitta en aktiv och planmässig by i Nyland för år 2023. Med valet av Årets nyländska by vill vi lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet, öka medvetenheten om byaverksamheten och dela med oss av goda exempel på hur man själv kan utveckla och göra saker i byarna. Ansökningstiden är 29.9-13.11.2022.  Förutom ett gott rykte ger vinsten också möjlighet att delta i den nationella Årets by-tävlingen.

Läs mer i SILMU rf:s nyhetsbrev för oktober 2022 som även innehåller info om utbildning för föreningsaktiva.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 15/2022

Byaföreningar – anmäl ert evenemang till Öppna Julbyar!

Öppna Julbyar 2022 - logoOrdnar er byaförening ett julevenemang (marknad, basar, sångstund eller glöggbjudning, konsert, tomtestig etc.) mellan 1 –24 december? Anmäl er till evenemanget Öppna Julbyar. Öppna Julbyar är avsedda för evenemang som arrangeras av byaföreningar eller liknande föreningar.

Finlands Byar förverkligar konceptet Öppna Julbyar i samarbete med de regionala byaföreningarna. Målet är att erbjuda byarna möjlighet att få nationell och lokal synlighet. Byarna får tillgång till Öppna Julbyars marknadsföringsmaterial för att stöda marknadsföringen av julevenemang. Dessutom får byar som deltar i Öppna Julbyar komma med på den gemensamma evenemangskartan. Mer info, alla instruktioner och allt material finns på www.suomenkylat.fi/joulukylat/ Anmäl ditt evenemang till Öppna Julbyar senast 21.11.2022 med hjälp av blanketten https://forms.office.com/r/5MFcLidRFq.