Kategorier
2013 Nyhetsbrev 32/2013

EU-strukturstöden koncentreras till fyra olika NTM-centraler

SpargrisMinisterarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling (HALKE) beslutade den 18 september att fyra närings-, trafik- och miljöcentraler skall specialisera sig på förvaltningen av strukturfonderna under den strukturfondsperiod som inleds vid årsskiftet. Varje storregion skall ha en egen närings-, trafik- och miljöcentral som specialiserar sig på strukturfondsförvaltning: Uleåborg, S:t Michel, Jyväskylä och Lahtis. I praktiken bereds projekten fortsättningsvis i regionerna och kunderna betjänas av sin egen närings-, trafik- och miljöcentral, men storregionens strukturfondsförvaltning skall dock alltid vara underställd en enda centraliserad ledning, d.v.s. föredragandena och beslutsfattarna för projektet skall vara anställda hos den central som har specialiserat sig på strukturfondsärenden. Kundservicen på svenska tryggas under hela strukturfondsprocessen, och för att trygga de mest tvåspråkiga regionerna inrättas under Närings-, trafik- och miljöcentralen i Jyväskylä en svenskspråkig enhet, som förläggs till Närings- trafik- och miljöcentralen i Österbotten.

Enligt näringsminister Jan Vapaavuori är förvaltningsreformen nödvändig, eftersom den finansiering som står till förfogande under den kommande strukturfondsperioden är nästan en tredjedel mindre än tidigare. Genom reformen eftersträvas effektivitet och kvalitet. Genom reformen blir användningen av finansieringen bättre och mer flexibel. Besparingar uppstår i och med effektiviseringen av verksamheten och övergången till ett elektroniskt förvaltningssystem, samt minskningen av den relativa andel av finansieringen som går åt till förvaltningen. På så sätt kan medel riktas till den egentliga projektverk-samheten och utvecklingen av regionerna, i stället för till förvaltningen. ”För närvarande finns det 43 finansierande myndigheter. Kommissionen har upprepade gånger uppmanat Finland att minska antalet finansierande myndigheter. Förvaltningskostnaderna uppskattas minska med sammanlagt minst 30 miljoner euro under programperioden”, säger näringsminister Vapaavuori. Genom effektivisering av förvaltningen eftersträvas en minskning på sammanlagt ca 86 årsverken före utgången av år 2015, i jämförelse med nivån år 2013. Minskningen berör närings-, trafik- och miljöcentralerna, landskapsförbunden, samt centralförvaltningen.

Uppgifterna är från arbets- och näringsministeriets meddelande (18.9).

Skrivningen om en svensk språkenhet i Vasa har kommit in i HALKE-beslutet på förslag av justitieminister Anna-Maja Henriksson. ”Det var den bästa lösningen vi kunde få”, säger hon. Landskapsdirektören på Österbottens förbund Olav Jern påminner om att Österbottens NTM-central redan tidigare har rationaliserat stödutbetalningarna i ett team som sköter både strukturfonderna, jämte jordbruksstödet och fiskeristödet. ”I det förslag som ligger blir vi tvungna att splittra upp ett fungerande system”, säger Jern som även är förvånad över att språkfrågan ignorerades av den arbetsgrupp som beredde reformen. En omorganisering som inbegriper svenska Österbotten borde förutsätta att hela NTM-centralen i Jyväskylä börjar fungera på två språk.

Uppgifterna är från en längre artikel, skriven av Kenneth Myntti, i Vasabladet (19.9).

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s