Kategorier
2018 Nyhetsbrev 03/2018

Skrotningspremie på hus i avfolkningskommuner?

Vad göra om man får ett jobb på annan ort, men inte får sin nuvarande bostad såld eller uthyrd? Problemet är inte helt ovanligt i avfolkningskommuner, varav en möjlig lösning kunde vara att man får en skrotningspremie, på samma sätt som det fungerar då man skrotar en uttjänt bil. Det här skriver Timo Metsola, styrelseordförande för bolaget Vuokraturva, som bl.a. hyr ut och investerar i bostäder.

Metsola skriver att stödet till avfolkningskommuner borde ses som en del av stödet för en strukturomvandling som vitaliserar samhället som helhet, vilket skulle vara till fördel för hela landet, då folk kan flytta för att hitta jobb. Han menar att om man låter det uppstå ett överutbud av bostäder i avfolkningskommuner, så är det som att ge bostadsmarknaden i dessa kommuner en dödsstöt.

Uppgifterna är från en artikel, skriven av Ari Sundberg/SPT, i Vasabladet (28.1). Se även webbplatsen svenska.yle.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 32/2013

EU-strukturstöden koncentreras till fyra olika NTM-centraler

SpargrisMinisterarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling (HALKE) beslutade den 18 september att fyra närings-, trafik- och miljöcentraler skall specialisera sig på förvaltningen av strukturfonderna under den strukturfondsperiod som inleds vid årsskiftet. Varje storregion skall ha en egen närings-, trafik- och miljöcentral som specialiserar sig på strukturfondsförvaltning: Uleåborg, S:t Michel, Jyväskylä och Lahtis. I praktiken bereds projekten fortsättningsvis i regionerna och kunderna betjänas av sin egen närings-, trafik- och miljöcentral, men storregionens strukturfondsförvaltning skall dock alltid vara underställd en enda centraliserad ledning, d.v.s. föredragandena och beslutsfattarna för projektet skall vara anställda hos den central som har specialiserat sig på strukturfondsärenden. Kundservicen på svenska tryggas under hela strukturfondsprocessen, och för att trygga de mest tvåspråkiga regionerna inrättas under Närings-, trafik- och miljöcentralen i Jyväskylä en svenskspråkig enhet, som förläggs till Närings- trafik- och miljöcentralen i Österbotten.