Kategorier
2022 Nyhetsbrev 18/2022

Besvara enkät om handlingsplan för Finlands landsbygdsnätverk 2023-2027

Landsbygdsnätverket - logo (3)Förslag om handlingsplan för Finlands landsbygdsnätverk 2023-2027 har publicerats. Jord- och skogsbruksministeriet utarbetar handlingsplanen för landsbygdsnätverket. Den slutliga handlingsplanen godkänns av landsbygdsnätverkets styrgrupp. Svara på enkäten och påverka handlingsplanen! Enkäten kan besvaras fram till den 21 december.

Uppgifterna (på finska) är från webbplatsen maaseutu.fi.

Kategorier
2021 Nyhetsbrev 18/2021

Var med och utforma verksamhetsplanen för landsbygdsnätverket!

landsbygd.fi - logo (4)Nu är dags att planera vilken typ av verksamhet som periodens sista verksamhetsår ska innehålla. Landsbygdsnätverkets år 2022 inkluderar i allmänhet omfattandet av det nya och sammanställningen av det som varit, det vet vi. Det viktiga är att säkerställa en smidig övergång till den nya finansieringsperioden. Men hur görs detta och vad bör man tänka på? Arbetsgruppernas sista verksamhetsår kommer också att inledas, så vilka utmaningar eller möjligheter kan man ännu ta sig an? Dela dina tankar och idéer på Viima, senast 8.11.

Uppgifterna (på finska) är från webbplatsen maaseutu.fi.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 17/2019

Kom med och planera landsbygdsnätverkets verksamhet!

©maaseutuverkosto

Planeringen av landsbygdsnätverkets kommande verksamhet är i gång. Kom med i diskussionen och berätta dina egna (även vilda) visioner senast den 17 november på Viima-innovationsverktyget om vad allt nätverksverksamheten kunde innehålla! Som grund för diskussionen behandlas verksamhetsplanen för år 2017 och 2018.

Mer info med länkar finns (på finska) på webbplatsen maaseutu.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 02/2016

Årets första nyhetsbrev från HSSL

HSSLs nyhetsbrev 1-2016I Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) första nyhetsbrev för i år berättar verksamhetschef Terese Bengard under rubriken Mer snack – och mer verkstad om vad HSSL vill åstadkomma under 2016 – organisationens verksamhetsplan helt enkelt. Vidare får man veta mer om möjligheterna till kreditsäkerhet som Mikrofonderna kan erbjuda, man berättar om Landsbygdsriksdagen på Gotland som hålls i maj och så får man möta Årets lokala utvecklingsgrupp 2015, samt annat smått och gott.

Nyhetsbrevet (1/2016) finns att läsas på Riksorganisationen Hela Sverige ska levas webbplats helasverige.se.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 43/2014

Mångfald, nya människor och inflyttning för att Hela Sverige ska LEVA – uttalande från HSSL:s föreningsmöte

HSSL - logoPå Riksorganisationen Hela Sverige ska levas föreningsmöte, torsdagen den 4 december, antogs ett uttalande enhälligt. Med stöd i organisationens värdegrund och målen för verksamhetsplanen 2015 skrevs och bifölls följande text om mångfald:

”Riksorganisationen, folkrörelsen, föreningen, byalaget, den lokala utvecklingsgruppen eller nätverket som gemensamt arbetar för att hela Sverige ska leva är alla överens om att mångfald stärker arbetet, att nya människor behövs och att inflyttning är nödvändig, för att klara av det övergripande målet: Hela Sverige ska LEVA”.

Uppgifterna är från HSSL:s hemsida med länk till uttalandet och det aktuella utdraget ur verksamhetsplanen 2015.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 43/2014

Ge förslag till landsbygdsnätverkets verksamhet 2015-2016

landsbygd.fi - logo (2)I och med år 2015 tar landsbygdsnätverket ytterligare ett steg mot den nya programperioden 2014-2020. Enheten för landsbygdsnätverkstjänster som samordnar landsbygdsnätverket och möjliggör nätverkande, inleder verksamheten i början av 2015. Utkastet till landsbygdsnätverkets verksamhetsplan för programperioden 2014-2020 finns på sajten landsbygd.fi. Man vill gärna ta del av dina förslag till landsbygdsnätverkets verksamhet 2015-2016, utifrån landsbygdsnätverkets verksamhetsplan för programperioden 2014-2020. Nu har du som medlem av landsbygdsnätverket en bra chans att påverka genom att fylla i enkäten.