Kategorier
2019 Nyhetsbrev 08/2019

Landsbygdsmosaik ger möjligheter

I jord- och skogsbruksministeriets strategi 2030 talar vi om landsbygder, eftersom vi har flera än bara en landsbygd. Glesbygden har annorlunda behov och trumfkort än den stadsnära landsbygden eller kärnlandsbygden, skriver Taina Vesanto, som är lantbruksråd vid enheten för utveckling av landsbygden vid jord- och skogsbruksministeriet, i ministeriets blogg. Vesanto bor i yttre skärgården, men tar sig till jobbet med buss och metro. I hur många länder ligger landsbygden eller skärgården så här nära huvudstaden, undrar hon. Att kunna ta bra beslut kräver att man identifierar mångfalden i vårt land och utvecklar kunskapsunderlaget kontinuerligt. Multilokalitet innebär att folk inte längre bor, arbetar eller tillbringar sin fritid bara på en ort. Men multilokalitet syns ännu inte i statistiken. Beskrivningen av Finlands befolkning baserar sig på läget på årets sista dag, vilket inverkar på antagandet att landsbygden krymper, trots att det finns många tidvis växande områden.

Läs hela blogginlägget på webbplatsen mmm.fi.

Kategorier
2017 Nyhetsbrev 01/2017

Lokalekonomidagar i Sigtuna om mikrofonder, mångfald och sociala ekonomins entreprenörskap

Lokalekonomidagarna - logoDen 23-24 februari hålls Lokalekonomidagarna i Sigtuna med kunniga föreläsare som ger dig kunskap om mikrofonder, mångfald och den sociala ekonomin s entreprenörskap. Lokalekonomidagarna är en arena och mötesplats för kunskap och nätverkande kring hur man kan stärka lokala ekonomier i vårt västra grannland. Med goda exempel och forskning visar Lokalekonomidagarna hur hållbar, lokal utveckling kan organiseras och finansieras. Konferenserna syftar till att lösa problem genom att tillgängliggöra information och inspirera till handling.

Mer info, program och anmälan (senast 23.1) finns på webbplatsen lokalekonomi.helasverige.se.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 18/2015

Integration i senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket

Svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 6-2015I senaste nyhetsbrevet från svenska Landsbygdsnätverket är fokus på integration. De nya svenskar som väljer att bosätta sig på landsbygden blir en aktiv del av landsbygdsutvecklingen. I nyhetsbrevet kan man bl.a. läsa om storstadskillen Christophe som vill stanna i Ellös, att vi behöver varandra (ledaren), att det är möjligt att vända en negativ flyttrend, att mångfald ger mervärde för varje individ och att förhoppningarna är stora på att nya Leader-perioden sätter ännu mer fokus på integrationen än tidigare. Man får även veta mer om det europeiska landsbygdsnätverket.

Nyhetsbrevet (nr 6/2015) finns som länk på Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 12/2015

En svart bild av Sveriges landsbygd målas upp i TV-program

Karta - Grums kommun i Värmlands län
Bildkälla: Wikipedia

Bilden av en utdöende landsbygd kontra den levande och innovativa staden späds på i presentationen av TV-programmet Uppdrag granskning. Det är en svart bild av Grums och av landsbygden, där Grums kommun i Värmlands län får representera alla landsbygder. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) jobbar med #ungapålandsbygden där de ifrågasätter den storstadsnormativa bild som alldeles för ofta bekräftas i media. I det nätverket hittar man Erivan Waysi, en aktiv ung person som både är engagerad i politiken som ledamot i kommunfullmäktige i Grums. Han älskar att leva i Grums och på landsbygden och skulle inte vilja bo i en stad. Waysi anser att propån till inslaget i Uppdrag granskning, är väldigt hårt vinklad. Det är inte hela sanningen om Grums. Det är en oerhört fin kommun med närhet till naturmiljö. Kommunen känns familjär. ”Vi hoppas att inslaget i Uppdrag granskning inte är så ensidigt som det verkar i materialet som skickats ut inför programmet – landsbygden är trots allt präglad av mångfald och vitt skilda förutsättningar”, säger HSSL:s verksamhetschef Terese Bengard.

Uppgifterna är från webbplatsen helasverige.se med länk till mer info om programmet och propån. Hela programmet (sändes 11.3) kan ses på svt.se. Se även text om att Uppdrag granskning bidrar till negativ attityd mot landsbygden, samt programmets replik.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 43/2014

Mångfald, nya människor och inflyttning för att Hela Sverige ska LEVA – uttalande från HSSL:s föreningsmöte

HSSL - logoPå Riksorganisationen Hela Sverige ska levas föreningsmöte, torsdagen den 4 december, antogs ett uttalande enhälligt. Med stöd i organisationens värdegrund och målen för verksamhetsplanen 2015 skrevs och bifölls följande text om mångfald:

”Riksorganisationen, folkrörelsen, föreningen, byalaget, den lokala utvecklingsgruppen eller nätverket som gemensamt arbetar för att hela Sverige ska leva är alla överens om att mångfald stärker arbetet, att nya människor behövs och att inflyttning är nödvändig, för att klara av det övergripande målet: Hela Sverige ska LEVA”.

Uppgifterna är från HSSL:s hemsida med länk till uttalandet och det aktuella utdraget ur verksamhetsplanen 2015.