Kategorier
2020 Nyhetsbrev 04/2020

Vädjan för fortsatt Leader-verksamhet i Finland

I en vädjan till jord- och skogsbruksministeriet ber Finlands Byar rf:s Leader-utskott på uppdrag av Finlands Leader-grupper att Leader-verksamheten fortsätter i hela Finland. Läs hela texten här under:

Vädjan för fortsatt Leader-verksamhet i Finland

Det finns 54 Leader-grupper i Finland, vilka beviljar finansiering för företags- och föreningsprojekt. Leader engagerar människor i utvecklingen av deras egen ort och skapar livskraft på landsbygden.

Finland skär ner landsbygdens utvecklingsmedel med ca 15 % av det totala beloppet ur EU: s landsbygdsfond.

I jord- och skogsbruksministeriets beredning av CAP27 har det framkommit ett alternativ, där hela Finland i framtiden inte längre skulle omfattas av Leader-verksamhet och att antalet Leader-grupper skulle minskas. Det är oroväckande, ifall inte alla landsbygdsområden i Finland kan fortsätta ha Leader-verksamhet.

I utkastet till EU-kommissionens allmänna förordning (art. 24) betonas det att ”Det är nödvändigt att stärka och underlätta samhällsbaserad lokal utveckling för att bättre utnyttja de lokala resurserna”. I Finlands regeringsprogram är det inskrivet: ”Kontinuiteten i EU:s Leader-finansiering säkerställs”. Landsbygdspolitiska rådet har påpekat att Leader-verksamheten bör utvidgas, förutom till alla landsbygdsområden, även till städer för att utveckla samarbetet och växelverkan mellan landsbygden och städerna.

Det kommer förmodligen att bli en viss sammanslagning av Leader-grupper i framtiden. Det här bör dock ske ur regionernas och gruppernas egna premisser, och inte så att det uppstår tvångssammanslagningar. Det är underförstått att sammanslagningar inte kan göras i södra Finland på grund av stora populationer eller på glest befolkade områden på grund av stora avstånd. Ifall ett område inte naturligt kan ändra sitt verksamhetsområde, kan det gå så att något område lämnas helt utan Leader-finansiering.

Leader-grupperna fungerar som aktivatorer, nätverkare, finansiärer och sparringpartners för landsbygdens mikroföretag, samt byaverksamhet och annan organisationsverksamhet. Om det blir s.k. vita områden inom Leader-verksamheten, försvinner lågtröskelstjänster för lokal utveckling i dessa områden, och i praktiken även hela finansieringen. ELY-centralernas resurser är inte tillräckliga för att täcka dessa luckor. Samarbetsnätverk som har bildats i över två decennier, både lokalt, regionalt och internationellt, försvinner.

Vi vädjar, att ni för egen del är med och bidrar så att Leader-verksamheten kan fortsätta i hela Finland. Inget Leader-gruppområde bör lämnas utanför finansiering. Den bästa lösningen är att höja öronmärkningen för Leader-finansiering till 8 % från nuvarande 5 %, en höjning som Europeiska regionkommittén rekommenderar. På det här sättet kan man säkerställa att hela Finland omfattas av Leader-finansiering för den kommande programperioden.

Nationell kompensation för nedskärningar i landsbygdsfinansiering bör också gälla Leader-finansiering. Att höja öronmärkningen, skulle även möjliggöra sådana nya utvecklingshelheter som smarta byar (Smart Villages) och små/branschövergripande jordbruksstöd genom Leader-grupperna.

Finlands Byar rf:s Leader-utskott på uppdrag av Finlands Leader-grupper

Tilläggsuppgifter: Leader-ombudsman Heli Walls, tfn 045 327 1117, heli.walls@suomenkylat.fi
Informationsspridning: Riksdagens nätverk för byaverksamhet, Kommunförbundet
Delgivning: Jord- och skogsbruksministeriet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s