Kategorier
2020 Nyhetsbrev 04/2020

Finlands Byar och MTK vädjar till regeringen att stärka den lokala utvecklingen och vårt lands livskraft

I en vädjan till Finlands riksdag och regering ber Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Finlands Byar att det anslås tillräckligt med ekonomiska resurser för att stärka den lokala utvecklingen utan regionala gränser. Här nere följer vädjan i sin helhet:

Finlands Byar och MTK vädjar till regeringen att stärka den lokala utvecklingen och vårt lands livskraft

Finlands Byar rf och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf vädjar till Finlands riksdag och regering, att de anslår tillräckligt med ekonomiska resurser för att stärka den lokala utvecklingen, utan regionala gränser. Att säkerställa resurser för invånarbaserad utveckling är viktigt för att trygga livskraften i vårt land som kämpar med ett hållbarhetsgap. Det är också viktigt att utvidga den invånarbaserade utvecklingen till städerna. För närvarande omfattar den bara landsbygdsområden.Den lokala utvecklingen stärker närdemokratin och delaktigheten, vilket har en betydande inverkan på regionens livskraft. Under pågående EU-programperiod sedan år 2014 har över 500 nya företag och ungefär tusen nya jobb skapats på landsbygden genom lokal utveckling.

  • På landsbygden har den invånar- och samhällsbaserade verksamhetsformen gett imponerande resultat. Tillsammans med MTK vill vi se till att den här fungerande modellen används i hela landet under kommande EU-programperiod. Symbiosen mellan landsbygden och städerna kommer att fördjupas under de närmaste åren, och att engagera vår stadsbefolkning, främjar även landsbygdens utveckling, säger ordföranden för Finlands Byar rf Petri Rinne.

Samhällsbaserad lokal utveckling på landsbygden har redan i över 20 års tid genomförts på ett verkningsfullt sätt. Under pågående EU-fondperiod 2014-20 har de 54 Leader-grupperna som verkar i vårt land, finansierat över 5 000 utvecklingsprojekt, vilka har skapat infrastruktur och närservice för allmänt bruk. Exempelvis har många bredbandsprojekt på landsbygden, samt kultur, natur- och idrottsanläggningar beviljats Leader-stöd.

Av de som ansöker om finansiering för lokal utveckling på landsbygden, har 76 % ansökt om finansiering för första gången, vilket innebär att finansieringen verkligen lyckats aktivera nya lokala aktörer att delta i utvecklingen av sin egen region.

  • Finland bör ta i bruk en flerfondsmodell för lokal utveckling, så att det här arbetet också skulle främjas via Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden, föreslår näringslivsdirektören på MTK Marko Mäki-Hakola.

Ungefär en fjärdedel av finansieringen för den samhällsbaserade lokala utvecklingen kommer från EU och är därför ett nationellt fördelaktigt sätt att finansiera invånarnas aktivitet. Mer än en tredjedel av finansieringen samlas in via projektaktörerna som privat självfinansiering.

För närvarande är det bara föreningar och småföretag på landsbygden som är berättigade till Leader-finansiering för sina projekt. Finlands Byar och MTK vädjar till regeringen, att säkerställa tillräckliga ekonomiska resurser för att stärka den lokala utvecklingen i de pågående EU-budgetförhandlingarna, liksom via den nationella finansieringen, utan regionala gränser: på landsbygden, i skärgården och i städerna.

Finlands Byar och MTK överlämnade sin vädjan till riksdagen och nyckelministrar på Alla hjärtans dag 14.2.2020.

Tilläggsuppgifter: ordförande Petri Rinne, Finlands Byar, tfn 040 555 3232, petri.rinne@suomenkylat.fi, samt näringslivsdirektören Marko Mäki-Hakola, MTK, tfn 040 502 6810, marko.maki-hakola@mtk.fi

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s