Kategorier
2015 Nyhetsbrev 03/2015

Förnybar energi lönsam om 5-10 år

SolpanelerTeknologiska forskningscentralen VTT, Villmanstrands tekniska universitet och Åbo universitets center för framtidsforskning har ett pågående projekt om förnybar energi, där man har byggt ett förnybart energisystem för Kina, Sydkorea och Japan, och i vilket energin är billig, utsläppsfri och oberoende. Motsvarande simulationer i förnybar energi har aldrig gjorts tidigare enligt solekonomiprofessor Christian Breyer vid Villmanstrands tekniska universitet. Han menar att ett system som bygger helt på förnybar energi, är möjlig t.ex. i nordöstra Asien, där förnybar energi även är den billigaste energiformen. Allt annat är dyrare, vilket är en ny insikt. Vid universitetet har man nu räknat ut hur Kina kunde övergå till förnybar energi.