Kategorier
2015 Nyhetsbrev 29/2015

Korsnäs lyckligaste kommunen i landet

Glada figurerDe lyckligaste invånarna i Finland finns i kommunen Korsnäs. Även två andra österbottniska kommuner är med i täten  enligt den undersökning som Helsingin Sanomat har gjort. Vörå placerar sig på tredje och Närpes på femte plats. Kommundirektören Christina Båssar är inte på något vis förvånad, för hon har märkt att nu när hon själv har flyttat till Korsnäs, att kommunen är mycket trivsam.

Inte heller psykiatern Antti S Mattila, som forskar i lycka, var överraskad över att Korsnäs är den lyckligaste kommunen, för de små kommunerna klarade sig bättre i jämförelsen, säger hon. Enligt Mattila finns det en faktor som är avgörande när man mäter lycka, att värna om sina relationer, och det är utmärkande för de kommuner som placerade sig högt på listan.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 13/2015

Hur kan vi förändra mänsklighet och måltid i framtiden? – stora frågor besvarades under konferensen New Nordic Lifestyle

Konferensen New Nordic Lifestyle 12.3.2015 bild 1 Claus MeyerDen 12 mars hölls konferensen New Nordic Lifestyle på Åland, där stora frågor om mänsklighet och måltid behandlades. Bland talarna fanns matvisionären Claus Meyer, måltidsforskaren Richard Tellström, vetenskapsjournalisten Marie Ryd, samt fysiologen och OS-coachen Mats Peterson. Konferensen arrangerades för att öka kännedom om den nya nordiska maten och rörlighetens betydelse för välmående och prestationsförmåga. Huvudämnena var ”Meal, Movement & Mind”. Här nere följer pressmeddelandet från konferensen:

Mat för sinnet – sinne för maten

Hur har måltiden förändrat mänskligheten? Hur har mänskligheten förändrat måltiden? Och hur kan vi förändra mänsklighet och måltid i framtiden? Stora frågor besvarades under konferensen New Nordic Lifestyle som hölls på Åland under förra veckan. Bland talarna fanns matvisionären Claus Meyer och måltidsforskaren Richard Tellström.

Konferensen New Nordic Lifestyle arrangerades för att öka kännedomen om den nya nordiska maten och rörlighetens betydelse för välmående och prestationsförmåga. De tre huvudämnena var ”Meal, Movement & Mind”.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 07/2015

New Nordic Lifestyle – konferens i Mariehamn om mat och rörelse för välmående

Konferensen Konferensen New Nordic Lifestyle 12.3.2015Den 12 mars kl. 8.30-17 arrangerar Medimar i samarbete med Ny Nordisk Mat Åland en konferens på Alandica i Mariehamn på temat New Nordic Lifestyle – välmående, mat, rörelse och sinne. Kom och ta del av toppföreläsare som Claus Meyer – grundare av restaurangen Noma samt initiativtagare till det nordiska köksmanifestet som vår egen kändiskock Michael Björklund varit med och signerat, vetenskapsjournalisten Marie Ryd som talar om vad som behövs för att hjärnan ska fungera bäst, Phd Richard Tellström känd från historieätarna som talar om Historieätande som framtidskonst, Mats Peterson som talar om Kraft och Lust – hur du blir nummer ett, Ålandsbankens Tove Erikslund som talar på temat Jag vill, Jag kan, Jag gör, och dessutom mindre workshops m.m., samt morgonkaffe, lunch och eftermiddagsfika. På kvällen välkomnas man på en festmåltid i Smakbyn hos Michael Björklund.

Mer info finns på webbplatsen drive.google.com, medan anmälan görs på lyyti.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 04/2015

Landsbygden attraherar – Landsbygd 2014-barometern

Undersökningen Landsbygd 2014-barometernLandsbygdens starka sidor handlar ofta om möjligheten att njuta av naturen, att leva på ett hållbart sätt och att ha ett vardagsliv utan stress, medan landsbygdens svaga sidor ofta har ett samband med tjänsternas dåliga tillgänglighet, infrastrukturen och de begränsade hobbymöjligheter. För att olika slags landsbygdsområden ska kunna motsvara människors önskemål bör staten och kommunerna profilera sig som möjliggörare av olika utkomst-, boende- och levnadskoncept, vilket sker exempelvis genom att verksamhetsmöjligheterna (reglering i liten skala), boende- och byggnadsmöjligheterna (möjliggörande planläggning), samt deltagande- och påverkningsmöjligheterna (fungerande närdemokrati) tryggas på landsbygden. Företagandet intar en central roll i förverkligandet av landsbygdens alternativa framtidsvisioner.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 04/2015

Konferensen New Nordic Lifestyle hålls i Mariehamn

Konferensen Konferensen New Nordic Lifestyle 12.3.2015Den 12 mars kl. 8.30-17 arrangerar Medimar i samarbete med Ny Nordisk Mat Åland en konferens på Alandica i Mariehamn på temat New Nordic Lifestyle – välmående, mat, rörelse och sinne. Kom och ta del av toppföreläsare som Claus Meyer – grundare av restaurangen Noma samt initiativtagare till det nordiska köksmanifestet som vår egen kändiskock Michael Björklund varit med och signerat, vetenskapsjournalisten Marie Ryd som talar om vad som behövs för att hjärnan ska fungera bäst, Phd Richard Tellström känd från historieätarna som talar om Historieätande som framtidskonst, Mats Peterson som talar om Kraft och Lust – hur du blir nummer ett, Ålandsbankens Tove Erikslund som talar på temat Jag vill, Jag kan, Jag gör, och dessutom mindre workshops m.m., samt morgonkaffe, lunch och eftermiddagsfika.

Mer info finns på webbplatsen drive.google.com, medan anmälan görs på lyyti.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 44/2014

Lyckligaste människorna finns på landsbygden och bästa arbetsförmågan i huvudstadsregionen visar undersökning

Office Worker with Mountain of PaperworkDet finns tydliga skillnader i hälsa och välmående mellan städer och landsbygd, visar en ny regional undersökning som gjorts av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vad beträffar arbetsförmåga, övervikt och tillräckligt kulturutbud, ser situationen sämre ut för landsbygdens del i jämförelse med städerna. Över 860 000 av finländarna i arbetsför ålder anser att deras arbetsförmåga har försämrats. Situationen är bäst i Esbo och Helsingfors, där andelen som anser att deras arbetsförmåga har försämrats är lägst – var femte esbobo och var fjärde helsingforsbo anser att deras arbetsförmåga blivit sämre. Sämst är situationen i Villmanstrand, Kouvola och Björneborg, där ca var tredje upplever att deras arbetsförmåga försämrats.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 43/2014

Mer av natur- och trädgårdsmiljöer vid behandling av stressrelaterad psykisk ohälsa – slutsats i doktorsavhandling

fall color at the gardenNatur- och trädgårdsmiljöer bör utnyttjas mer än vad som görs i dag vid behandling av människor med stressrelaterad psykisk ohälsa. Den slutsatsen drar Eva Sahlin från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i en avhandling om naturunderstödd (”grön”) rehabilitering, To stress the importance of nature – Nature-based therapy for the rehabilitation and prevention of stress-related disorders. Sedan början av 2000-talet har det blivit vanligare med naturunderstödd rehabilitering av människor med utmattningssyndrom eller stressrelaterad psykisk ohälsa, där man varvar traditionella metoder såsom sjukgymnastik, arbetsterapi och terapeutiska samtal med aktiviteter och vistelse i natur och trädgård. I Sverige har ett pionjärarbete inom ”grön rehabilitering” gjorts vid SLU:s rehabiliteringsträdgård i Alnarp. I dag finns uppföljare på flera andra orter.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 33/2014

Skogsbesök ökar det mentala välbefinnandet

Light Streaming Through the Crown of a TreeUtmattningssyndrom har blivit en vanlig form av psykisk ohälsa, vilket ofta leder till allvarliga negativa konsekvenser för individen och samhället. Tidigare studier har emellertid visat att naturmiljöer har positiva effekter på mental och kroppslig återhämtning hos stressade, men friska individer. I sitt avhandlingsarbete har Elisabet Sonntag-Öström, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, undersökt om vistelse i skogsmiljöer även kan ha positiva effekter på patienter med utmattningssyndrom. Tre av fyra studier i hennes avhandling fokuserar på effekter och upplevelser av en tre månader lång skogsrehabilitering, där hälften av patienterna med diagnostiserat utmattningssyndrom deltog i skogsrehabilitering, medan hälften ingick i en kontrollgrupp utan särskild behandling.