Kategorier
2014 Nyhetsbrev 38/2014

Landsbygdsstöd via webben

Hyrrä-logoPappersexercisen för landsbygdsutveckling underlättas när allt fler stöd kan sökas elektroniskt. Från och med nästa år kan företags- och projektstöd för landsbygden, samt de investerings- och startstöd som är avsedda för gårdsbruk, sökas via e-tjänsten Hyrrä. E-tjänsten vägleder användarna och ger råd om ifyllningen, och att lämna in ansökan går behändigt när man inte behöver bege sig till en brevlåda eller åka till NTM-centralens eller Leader-gruppens kontor. De tilläggsuppgifter som behövs, samt ansökningarna om utbetalning, kan man också lämna in snabbt via nätet. I Hyrrä ser sökanden hur långt behandlingen av den egna ansökan har hunnit. Användningen av e-tjänster blir hela tiden allmännare inom förvaltningen, och av exempelvis jordbrukarna gör mer än 60 procent sin årliga stödansökan elektroniskt. På adressen mavi.fi kan man bekanta sig med e-tjänsten för utvecklingsstöd som är avsedda för landsbygden.

Uppgifterna är från nyhetsbrevet (november 2014) för Landsbygds- och energienheten vid ELY-centralen i Österbotten.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 39/2013

Måste hela Sverige leva? – se inslag om butiksdöden och efterföljande debatt på SVT Aktuellt

TV-programmet SVT AktuelltSverige har den snabbaste urbaniseringen i EU. I TV-programmet SVT Aktuellt 4.11 diskuterades butiksnedläggningarna och annan service på den svenska landsbygden och glesbygden. Bland livsmedelsbutikerna i Sverige har mer än var fjärde butik stängt sedan år 1996, medan det bland de små butikerna på landsbygden är mer än hälften som stängt under samma period. I debatten mellan landsbygdsforskaren Ronny Svensson och professorn i kulturgeografi Einar Holm, sade Holm bl.a. att forskning visar att mindre än 1 promille av befolkningen har mer än 20 minuter till närmaste affär. Det att så många butiker stängt på landsbygden påverkar inte nämnvärt tillgängligheten, för de flesta kör förbi närmsta butik för att handla, så butiksstöden behövs inte. Holm menade även att allmänna utvecklingsstöd till landsbygden knappast ger någon bestående effekt efter att stöden är slut. Man borde kanske satsa på vård, omsorg och skola i stället. Grundläggande problemet för landsbygdsboende, under den period man arbetar, är att 2 personer i varje familj skall ha jobb, vilket är svårt att få till då det är långt till stora arbetsmarknader.