Etikettarkiv: Utvecklingsprogram

Idéer men inga pengar för landsbygdsutveckling i Finland

Sverige gör en helomvändning när det gäller landsbygdsutveckling. Den svenska regeringen storsatsar genom att avisera i budgeten för 2018 en summa på 1,2 miljarder kronor (ca 130 miljoner euro) för att människor ska kunna leva och arbeta i hela Sverige. … Läs mer

Publicerat i 2017, Nyhetsbrev 12/2017 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Rådplägningsrundan för det lokala utvecklingsprogrammet i gång

Rådplägningsrundan för förverkligandet av det lokala utvecklingsprogrammet på riksnivå 2014-2020, Voimistuvat kylät – vahvistuvat lähiyhteisöt. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014-2020, har startat med tillfällen i Egentliga Finland och Satakunda, medan fyra andra tillställningar redan är överenskomna. Utvecklingschef Tuomas Perheentupa (tuomas.perheentupa@kylatoiminta.fi) … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 10/2015 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Rådplägningsrunda för det lokala utvecklingsprogrammet

Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf ordnar tillsammans med de regionala byaföreningarna och Leader-grupperna en rådplägningsrunda för förverkligandet av det lokala utvecklingsprogrammet på riksnivå 2014-2020, Voimistuvat kylät – vahvistuvat lähiyhteisöt. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014-2020. Rundan hålls … Läs mer

Publicerat i 2015, Nyhetsbrev 03/2015 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Nytt hett datum för den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen: 27-29 mars 2015!

Den nya tidpunkten infaller tre veckor före riksdagsvalet. Det ger en möjlighet att framföra landsbygdens åsikter till de kommande beslutsfattarna på nationell nivå. Framförallt gäller det att påverka regeringsprogrammet som skall förhandlas fram efter valet. I dag fattas besluten inte … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 31/2014 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Landsbygdspolitikens ”ökenvandring” fortsätter – SYTY:s generalsekreterare Risto Matti Niemi i Landsbygd Plus

I det finländska landsbygdspolitiska systemet har det väsentliga alltid varit samarbetsgruppen och dess nätverk, sekretariat och temagrupper, uppgörandet av helhetsprogrammet, samt landsbygdens utvecklingsprogram, såväl nationella som EU-finansierade. Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) har följdriktigt fört det landsbygdspolitiska systemet framåt, och därför har … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 19/2014 | Märkt , , | Lämna en kommentar

SYTY flyttar kansliet till kommunhuset i Bjärnå

På Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s styrelsemöte 28.11 beslöt man att SYTY:s kansli i Suomusjärvi flyttas till f.d. kommunhuset i Bjärnå. Både Suomusjärvi och Bjärnå finns belägna i landskapet Egentliga Finland. Bjärnå, som är en tätort … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 18/2014 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Det lokala utvecklingsprogrammet i elektronisk version

Det lokala utvecklingsprogrammet på riksnivå 2014-2020, Voimistuvat kylät – vahvistuvat lähiyhteisöt. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014-2020, täcker byaverksamheten och Leader-arbetet, samt dessutom även stadsdelsverksamheten och närdemokratin. Det här programmet, som innehåller 53 åtgärdsförslag, skall förverkligas under åren 2014-2020. Programmet granskas … Läs mer

Publicerat i 2014, Nyhetsbrev 17/2014 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Det lokala utvecklingsprogrammet på utlåtanderunda – ännu kan man påverka!

Det lokala utvecklingsprogrammet på riksnivå 2014-2020, Voimistuvat kylät – vahvistuvat lähiyhteisöt. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014-2020, är nu i hamn. Efter Byaverksamhet i Finland rf:s höstmöte (28.11) har det sänts på utlåtanderunda till landskap och medlemsorganisationer. Beredningsgruppen beredde klarläggande frågor … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 44/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Eero Uusitalo återvaldes till SYTY:s ordförande med betryggande majoritet

På Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverk-samhet i Finland rf:s höstmöte 28.11 röstade medlemsorganisationerna och styrelsen med klar majoritet för återval av ordförande Eero Uusitalo för en ny tvåårsperiod. Uusitalo är en svuren lokal utvecklare i redan flera årtionden. I … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 43/2013 | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Workshops för lokala aktörer hålls i Tammerfors och Uleåborg

Byaverksamhet i Finland rf gör upp ett lokalt utvecklingsprogram 2014-2020 tillsammans med de regionala byaföreningarna, stadsdelsföreningen Helka ry, samt andra utvecklare på lokal nivå. Programgruppen påbörjade planeringen av programmet under våren 2013. Men för ett framgångrikt programarbete behövs ett brett … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 32/2013 | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Regioner och lokala samhällen lika viktiga – professor Hannu Katajamäki

Finlands konkurrensförmåga och framgång har rest sig nerifrån, från lokala samhällen. Det här fundamentet har inte förändrats, och Finland blomstrar även i framtiden om vi kan ta hand om alla lokala samhällens och alla invånares möjligheter till framgång och lycka. … Läs mer

Publicerat i 2013, Nyhetsbrev 13/2013 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar