Kategorier
2019 Nyhetsbrev 02/2019

Landsbygds- och stadsutvecklarna ryms inom samma organisation

Suomen Kylät ry (SYTY) – Finlands Byar rf stärker sitt kunnande inom städernas invånarverksamhet, i och med att SYTY:s stadsdelsutskott inledde sin verksamhet senaste vecka. Det nya utskottet förenar städernas aktiva, forskarna och det från landsbygden bekanta Leader-kunnandet. Målet är att stärka en gemenskapsbaserad utveckling i städerna.

Inom landsbygdens Leader-verksamhet kommer utvecklingsidéerna från områdets invånare, och samma verksamhetssätt önskas även för städerna. Ett av målen för stadsdelsutskottet är att sprida EU:s gemenskapsbaserade lokala utvecklingsmodell från landsbygden till städerna, i samarbete med myndigheterna.

Mer info (på finska) finns på webbplatsen suomenkylat.fi.