Kategorier
2022 Nyhetsbrev 05/2022

Landsbygdspolitiska rådet uttrycker sitt stöd för Ukraina

Solrosor
Bildkälla: landsbygdspolitik.fi

Landsbygdspolitiska rådet (MANE) fördömer skarpt Rysslands krigshandlingar i Ukraina. Rysslands krigshandlingar riktas i stor utsträckning mot demokratin och det civila samhället. MANE instämmer i det ställningstagande som tidigare antagits av ELARD, PREPARE och ERCA (1.3) – landsbygdens medborgarrörelser som ligger bakom europeiska Landsbygdsriksdagen – samt Röda Korsets och Röda Halvmånens uttalande (1.3). MANE betonar betydelsen av nationell självförsörjning och försörjningsberedskap, samt betydelsen av civilsamhället och gemenskap i det förändrade säkerhetsläget.

Läs ställningstagandet från MANE på webbp0latsen landsbygdspolitik.fi.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 03/2022

Uttalande från ELARD, PREPARE och ERCA till stöd för civilbefolkningen i Ukraina

Uttalande - ELARD, PREPARE och ERCA 1.3.2022 (1)Ordförandena för de tre europeiska landsbygdsorganisationerna ELARD (European LEADER Association for Rural Development), PREPARE (Partnership for Rural Europe) och ERCA (The European Rural Community Alliance) har tillsammans gjort ett uttalande där de uppmanar inblandade parter till att följa de internationella lagarna för mänskliga rättigheter och göra sitt bästa för att nå vapenvila. ELARD, PREPARE och ERCA representerar tillsammans 40 europeiska länder.

Uppgifterna är från webbplatsen helasverige.se. Se även webbplatsen suomenkylat.fi.

Kategorier
2021 Nyhetsbrev 17/2021

Landsbygdsparlamentets resolution

Landsbygdsparlamentet 2021 - Nuorten politiikkasuosituksetI den landsbygdspolitiska resolutionen anges vad som behöver göras i framtiden från beslutsfattare och från oss själva – som aktörer på landsbygden.

Vi inbjuder dig, bästa beslutsfattare, att ta del i en konstruktiv landsbygdsdiskussion och förverkliga med oss en hållbar framtid. En sådan där man inser behoven, resurserna och möjligheterna hos olika regioner, orter och befolkningsgrupper och synliggör detta i beslutsfattandet. En framtid där övergången till ett hållbart samhälle sker rättvist genom att stärka jämlika möjligheter inom olika områden genom flexibla lösningar.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 18/2019

Europeiska Landsbygdsriksdagsdeltagare kräver att majoriteten hörs

Landsbygd i norra Spanien
Bildkälla: suomenkylat.fi

Under europeiska Landsbygdsriksdagen, som hölls i byn Candás i norra Spanien 6-9.11.2019, samlades 335 landsbygdsutvecklare och invånare från 38 europeiska länder. Finlands Byar rf var en av huvudsamarbetspartners för evenemanget som ordnades för fjärde gången. I diskussionerna betonades viljan att vända blicken mot framtiden och att ta fram lösningar för problem som förenar landsbygdsområden, vilket även framgår av evenemangets resolution. Av EU:s invånare bor 60 procent på landsbygden, i små städer eller i förorter.

Läs mer på (finska) webbplatsen suomenkylat.fi. Se även dessa inlägg från webbplatsen maaseutupolitiikka.fi – Erikoisjuuston valmistusta vuoren rinteellä, Suomalainen Leader-työ esillä Euroopan maaseutuparlamentissa och Euroopan maaseutujen asukkaiden äänet kuuluviin ja näkyviin.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 18/2019

Fjärde europeiska Landsbygdsriksdagen kör igång i spanska Asturias

European Rural Parliament (ERP) – den europeiska Landsbygdsriksdagen – arrangeras 6-9.11 i spanska Asturias i byn Candás och sammanför över 350 landsbygdsutvecklare och invånare från ca 40 länder. Gräsrotsnätverket ERP ordnar samlingen vart annat år, och detta år är Finlands Byar rf med i arrangemanget.

För de deltagande ger ERP en möjlighet till nätverksbildande och att lära sig av andra god praxis i landsbygdsutveckling, samt olika sätt att påverka. Deltagarna har över 20 olika arbetsverkstäder och sex utfärder att välja mellan. Genom utfärderna kan man bekanta sig med den lokala landsbygdens styrkor och kultur.

Kategorier
2019 Nyhetsbrev 04/2019

Uttalande från Smart Village Network-mötet i Finland

Nätverket för smarta byar, Smart Village Network, har hållit sitt första möte. Under sammankomsten i Finland (5-7.2) antogs ett uttalande (på engelska) den 7 februari som återges här under:

Smart Village Network Declaration

Adopted by the Smart Village Network Members during the 1st SVN Meeting in Finland, Ellivuori on 7 February 2019

The Smart Village Network is an open and independent network of villages, village groups and village associations, as well as trusted “enablers” of local development in rural communities, with a direct mandate to represent villages and surrounding rural areas in a bottom-up way.