Kategorier
2022 Nyhetsbrev 07/2022

Sami Tantarimäki börjar jobba som sakkunnig inom landsbygdspolitiken

MANE - bild Sami Tantarimäki
Bildkälla: maaseutupolitiikka.fi

Till den sakkunniges arbetsuppgifter hör att utveckla och genomföra uppdrag inom den nationella landsbygdspolitiken, samt att delta i andra uppgifter för regional utveckling och samordning med landsbygdspolitiken, både på nationell nivå och på EU-nivå. Arbetet inleds 1 maj.

Mer info finns (på finska) på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi.

Kategorier
2022 Nyhetsbrev 07/2022

Senaste informationsbrevet från Nylands Byar

Nylands Byars informationsbrev 3-2022Nylands Byar har utkommit med sitt tredje informationsbrev för i år med info om bl.a. årsmötet 11.5, nättidningen Nylands Byar, hedersomnämnande till Bromarv i utnämningen av Årets by på riksplanet, anmälan till Öppna Byarnas dag 11.6 och att göra reklam till evenemanget med Canva 2.5, Hållbarhetsveckan som pågår under tiden 26.9-2.10, Nylandsveckan som ordnas 9-13.5, presentation av byn Kimoböle, samt att Mikael Gerkman  har börjat som efterträdare till Nylands Byars långvarige kontorssekreterare Jeanette Kauppala som gått i pension.

Det tvåspråkiga informationsbrevet (3/2022) finns att läsas på webbplatsen mailchi.mp.

Kategorier
2021 Nyhetsbrev 21/2021

Antonia Husberg konsultativ tjänsteman inom landsbygdspolitiken

Antonia Husberg
Bildkälla: landsbygdspolitik.fi

Tjänsten som konsultativ tjänsteman för landsbygdspolitiken hör samman med uppgiften som generalsekreterare för landsbygdspolitiska rådet. Den nya generalsekreteraren utses av landsbygdspolitiska rådet. Till uppgifterna hör att leda den operativa verksamheten inom den nationella landsbygdspolitiken.

Husberg (40) har tidigare arbetat som landsbygdsöverinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet sedan år 2016. Strategiarbete och utveckling inom den nationella landsbygdspolitiken, kommunikation, samt forsknings- och utvecklingsverksamhet har hört till arbetsuppgifterna. Sedan februari 2021 har hon därtill skött uppgifter som tf. generalsekreterare för landsbygdspolitiska rådet. Husberg fungerar även som huvudproducent för det landsomfattande evenemanget Landsbygdsparlamentet.

Kategorier
2021 Nyhetsbrev 08/2021

Nyhetsbrev från Nylands Byar

Nylands Byars nyhetsbrev 2-2021Nylands Byar har utkommit med sitt andra nyhetsbrev för i år med info om Öppna Byarnas dag 12.6, byn Antskog och Nylands Byars årsmöte, Teams-utbildning, att göra en video om ert föreningshus, att bekanta sig med byar på distans, Byarally på distans, Kaisla Dahlqvist som utsetts till representant för Nyland i Finlands Byars framtidsutskott för ungdomar, säkerheten i föreningshus, Nylandsveckan 2021, samt nyttig information.

Det tvåspråkiga nyhetsbrevet (2/2021) finns att läsas på webbplatsen mailchi.mp.

Kategorier
2018 Nyhetsbrev 15/2018

Tantarimäki och Pethman koordinatorer för Landsbygdsnätverkets nya arbetsgrupper

Från ingången av 2019 startar två nya arbetsgrupper inom Landsbygdsnätverket – Framtidens producenter och Smarta byar. Till koordinator för arbetsgruppen Framtidens producenter valdes Kaisa Pethman, medan arbetsgruppen Smarta byar leds av Sami Tantarimäki.

Uppgifterna är från webbplatsen maaseutu.fi.

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 04/2016

Newsletter – info från aktionsgruppen I samma båt

I samma båts Newsletter april 2016I samma båt – samassa veneessä rf ry, som fungerar som Leader-grupp i Åbo skärgård, har kommit ut med sitt senaste nyhetsbrev – Newsletter. Verksamhetsledaren Emil Oljemark skriver bl.a. i sin spalt om projektansökan, och rådet är att sätta mycket tid på själva projektplanen och budgeten. En bra plan och budget är den grund som behövs också för att fylla i resterande delen av ansökningen, och att allt fungerar sedan när man har en deadline som närmar sig och då man försöker få sina Hyrrä-koder att fungera. Han ger även några tips om projektplanering från en Leader-anställds synvinkel. I samma båt har ju fått två nya anställda, Hanna Hermansson och Maria Saarinen, och aktionsgruppens fiskeriverksamhet är nu fullt i gång. Som projektrådgivare fungerar Hermansson och som fiskerikoordinator Saarinen, vilka presenterar sig själv i nyhetsbrevet.

Det tvåspråkiga Newsletter (april 2016) finns att läsas på webbplatsen sameboat.fi.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 43/2015

Aktionsgruppen I samma båt utsåg nya medarbetare

I samma båt - Leader-logoStyrelsen för Leader-aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä rf ry möttes 24.11 och fattade två rekryteringsbeslut. Till fiskeriaktivator valdes FM Maria Saarinen, som inleder sitt arbete den 4 januari 2016. Till projektrådgivare utsågs FM Hanna Hermansson. Hon börjar jobba den 7 december. I samma båts byråsekreterare Anneli Hartiala går i pension den 1 februari 2016 och hennes sista arbetsdag blir den 31 december. De nya arbetstagarnas kontaktuppgifter publiceras genast på aktionsgruppens hemsida då de börjat sina jobb.

Uppgifterna är från I samma båts hemsida.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 30/2015

Nya medarbetare på Aktion Österbotten

Aktion Österbottens nyhetsbrev 2-2015Aktion Österbotten rf, som numera huserar i nya utrymmen (huvudkontoret) på Handelsesplanaden 18 A 9 A, 65100 Vasa, har fått förstärkning av Pia Smeds och Emma Wester. Smeds inträder som ny förstärkning till Kustaktionsgruppen och Leader-verksamheten. Hon har sin bakgrund i forskarvärlden inom landsbygds- och kustforskningen, med betoning på sociala samhälleliga innovationer som Green Care och Farm education, hälsa och välmående, samt landsbygdspolitik. Det övergripande temat är att verka för en hållbar framtid och regional utveckling genom samhälleligt nytänkande och aktivt samarbete.

Wester har inlett sitt nya jobb som Leader-rådgivare. Tidigare har hon arbetat med projekt i olika former, senast som projektkoordinator vid Optima. Hennes arbetsfält har varit Jakobstadsregionen. Utöver detta har Wester även varit aktiv i en del föreningar och suttit i ett antal företagsstyrelser. Hon ser fram emot att komma in i arbetet och teamet så fort som möjligt, och hoppas kunna bidra till det pussel som skapar lyckade och värdefulla Leader-projekt i Jakobstadsregionen och delar av Karleby.

Uppgifterna är från Aktion Österbottens senaste nyhetsbrev (2/2015), i vilket man även kan läsa om Leader-ansökningar hos föreningen och Hyrrä-tjänsten.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 08/2015

Efter Bond kommer Bengard – HSSL:s nya verksamhetschef

Terese Bengard
HSSL:s nya verksamhetschef Terese Bengard
Foto: Sandra Lee Pettersson

Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) verksamhetschef Staffan Bond går i pension efter ca tio år på posten. I hans ställe tillträder Terese Bengard, som lämnar ett uppdrag som kommunalråd i Ragunda kommun i östra Jämtland för att börja arbeta på HSSL. ”Vi är övertygade om att Terese kommer att vara med om att leda vår verksamhet med handlingskraft och entusiasm”, säger Staffan Nilsson, den ene av HSSL:s två ordföranden. Bengard kommer att arbeta både på kansliet i Stockholm och i hemkommunen Ragunda, där hon bott sedan 1999. ”Jag är oerhört glad att få möjlighet att jobba för HSSL och känner mig väldigt motiverad inför uppgiften att få vara med och bidra till ytterligare 25 år av framgångsrikt arbete. I den här rollen får jag bidra till landsbygdsutveckling och vara en röst för alla medlemmar runt om i Sverige”, säger Bengard.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 07/2015

Nätverksexpert Lauri Hyttinen kontaktman för de svenskspråkiga regionerna

Lauri HytttinenLauri Hyttinen är ny nätverksombudsman, nätverksexpert, på den nya enheten för landsbygdsnätverkstjänster med ansvar för de regionala nätverken, Östersjösamarbetet, Åland, tjänster på landsbygden, byaverksamhet och projektverksamhet. Till Hyttinens ansvarsområde hör även att sköta om kommunikationen och kontakterna till de svenskspråkiga regionerna. Hyttinen är en passionerad landsbygdsutvecklare, och bl.a. ordförande för byaföreningen i Jalasjärvi. Han har bott i Japan, Helsingfors och Tammerfors, men har nu flyttat tillbaka till födelseorten Jalasjärvi.

”Det tog mig ca 20 år att finna vägen hem. Det var en lång studieresa som jag är tacksam för.  Nya åsikter och nya idéer är lättare att få när man på avstånd ser på sin hembygd. Jag säger alltid till ungdomarna på landsbygden att det är helt okej att flytta bort, men försök att återvända.”

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 17/2014

Christell Åström utnämnd till generalsekreterare för YTR

YTRs generalsekreterare 15.4.2014 Christell Åström
Christell Åström
Foto: Kirsi Tikkanen

Arbets- och näringsministeriet har utnämnt specialsakkunnig Christell Åström till Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) generalsekreterare från och med 15 april. Åström, som är specialsakkunnig på regionavdelningen/regionutveckling vid arbets- och näringsministeriet, har senast jobbat som specialsakkunnig på Kommunförbundet. Efter att den tidigare generalsekreteraren Eero Uusitalo gick i pension, har tjänsten skötts av Heikki Aurasmaa på arbets- och näringsministeriet. Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen beviljades en fortsättningsperiod (17.7.2013-31.12.2015) av statsrådet den 11 juli år 2013.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 16/2014

Laura Johansson nytt byaombud i Åboland

Laura JohanssonNya byaombudet i Åboland Laura Johansson ser fram emot att få träffa intressanta människor som entusiastiskt jobbar med att hålla vid liv och aktivera sin hembygd och sina hembyar. Hon hoppas kunna hjälpa folk i Åboland att komma igång med nya saker och jobba vidare på de saker som de redan håller på med. Johansson, som vikarierar mammalediga Pia Prost och började det nya arbetet 1.4, är själv aktiv inom byaföreningen som finns på hennes hemholme Stormälö, samt inom flera andra lokala föreningar i Pargas. Johansson älskar skärgården och har aktivt arbetat med ProMalm-processen som strävar till att utveckla Malmen, Pargas största centrum. Hon har bott en kort tid i Houtskär i sin ungdom, men rört sig väldigt mycket i Åboland. Så de frågor som hon kommer att jobba för nu, har varit viktiga för henne sedan barndomen.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 11/2014

Ann-Sofi Backgren ny ordförande för Svensk Byaservice

Ann-Sofi BackgrenUnder Svensk Byaservice möte 27.2 i Helsingfors beslöt Byaservice samarbetsgrupp att utse Ann-Sofi Backgren, vik. verksamhetsombud på Svenska studiecentralen i Österbotten/SFV Bildning, till ny ordförande efter avgående Björn Wallén. Mångårige rektorn för Svenska studiecentralen Wallén övergår nu till nya arbetsuppgifter som direktor vid Lärkkullastiftelsen i slutet av mars.

Den nya ordföranden Backgren har under lång tid engagerat sig för byaverksamhet, vilket gäller både på lokal- och regionalnivå som på nationell och internationell nivå. Men redan år 1989 reste hon runt i Österbotten och informerade folket ute i byarna om att börja tänka på framtiden, och som 22-åring var hon med och grundade Molpe byaråd och var dess första ordförande under åren 1990-2000. Backgren har även år 2013, som en av tre, blivit utsedd till Byaverksamhetens vägvisare i Finland.

Samarbetsforumet Svensk Byaservice jobbar för landsbygdsutveckling i Svenskfinland. Byaservice, som bildades år 1994, upprätthålls av Svenska studiecentralen, Sydkustens landskapsförbund, samt Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 08/2014

Camilla Wahlsten biträdande generalsekreterare för YTR

Camilla WahlstenHär nere följer Svensk Byaservice pressmeddelande (från 14.2) om att verksamhetsledaren för Finlands svenska 4H Camilla Wahlsten valts till biträdande generalsekreterare för Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR).

Camilla Wahlsten, verksamhetsledare för Finlands svenska 4H, har valts till biträdande generalsekreterare för Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR). Uppdraget sköts vid sidan av egen tjänst.

Wahlsten har en bred erfarenhet av tredje sektorn i Finland, samt konkret erfarenhet av landsbygdsliv, speciellt i glesbygden, efter tio års vistelse och jobb i de åländska skärgårdskommunerna. Wahlsten har varit medlem i Svenska temagruppen underställd YTR.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 42/2013

Hilkka Vihinen MTT:s landsbygdspolitiska professor

MTT - logoDirektionen för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT) har utnämnt politices doktorn och docenten Hilkka Vihinen till MTT:s landsbygdspolitiska professor. Vihinen har tidigare innehaft den tidsbestämda landsbygdsprofessuren och bland annat varit specialforskare vid MTT:s ekonomiska forskning. Som forskningschef leder hon MTT:s forskningsområde för Den gröna ekonomins möjligheter. Vihinen är även biträdande generalsekreterare för Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, vilken tillsatts av statsrådet.  Landsbygdspolitiska professorns forskningsområde är landsbygdspolitik, särskilt förhållandet jordbruk och landsbygd, landsbygdens företagsverksamhet, serviceutbud och boende, samt den politiska forskningen och utvecklingen som påverkar dem. Professorn leder MTT:s landsbygdsforskning och förverkligar den tillsammans med MTT:s forskningsenheter. Den landsbygdspolitiska professurens forskningsområde betraktar Vihinen som brett och intressant. Man behöver behärska alla politikområden, från näringsliv till att ordna infrastrukturen, och att hålla sig ajour med utvecklingen inom detta.

Uppgifterna är från MTT:s hemsida.