Kategorier
2017 Nyhetsbrev 06/2017

MANE-utlåtande om CAP-reformen

Sekretariatet för Landsbygdspolitiska rådet (Maaseutupolitiikan neuvosto MANE) har kommit med ett utlåtande och ställningstagande om EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP:s, framtid. Sekretariatet efterlyser i sitt ställningstagande en gemensam jordbrukspolitik som främjar en hållbar utveckling på landsbygden och drar nytta av de möjligheter som finns på landsbygden, vilket befrämjar välfärden och en hållbar tillväxt. MANE:s sekretariat betonar i ställningstagandet även vikten av mångsidighet och förnyande av landsbygdens näringsliv, samt behovet av att stärka Leader-verksamheten för att förbättra landsbygdsområdenas livskraft och -kvalitet.

Mer info (på finska) finns på webbplatsen maaseutupolitiikka.fi med länk till utlåtandet (på engelska).

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 12/2016

ESIN och FÖSS gav utlåtande om skärgårdstrafiken

Bilfärja mellan Pargas och Nagu
Bilfärja mellan Pargas oh Nagu
Bildkälla: Wikimedia Commons

Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS) har kommit med ett utlåtande (på finska) om skärgårdstrafiken. European Small Islands Federation (ESIN) har även, på FÖSS begäran, skrivit ett utlåtande (på engelska).  Förslaget från kommunikationsminister Anne Berner (C) går ju ut på att ta betalt för skärgårdstrafiken. En enkel resa skulle kosta minst 10 euro och varutransporter tiotals euro redan om de överstiger 25 kilo. Jordbrukare har räknat ut att normala transporter av foder och mjölk kunde medföra kostnader på tiotals tusen euro om året.

Enligt kommunikationsministeriet ska avgifterna förbättra servicen och skapa en marknad för digitala tjänster, men Stefan Wallin (Sfp) har svårt att tro att förslaget förverkligas i den form som nu är.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 12/2014

Utlåtanden ger stöd åt social- och hälsovårdsreformen

two little girl's playing doctorRiktlinjerna för social- och hälsovårdsreformen om tjänsternas tillgänglighet stöds av de som gett utlåtande. Samtidigt som det anses viktigt att tillhandahålla tjänster nära klienterna, anses det synnerligen viktigt att stöd även ges för en koncentrering av tjänsterna, särskilt i fråga om tjänster som kräver specialkompetens och dyra investeringar. Tidsfristen för utlåtanden om strukturreformen av social- och hälsovårdstjänsterna gick ut 13.3. Sammanlagt 438 kommuner, sjukvårdsdistrikt och andra aktörer tog ställning till utkastet till en lag om ordnandet av social- och hälsovården, vilken skrivits i form av en regeringsproposition. Av de utlåtanden som inkommit före utgången av tidsfristen, var 383 svar på ministeriets elektroniska enkät och 55 traditionella utlåtanden (siffrorna har ännu inte kontrollerats). Utlåtandena är offentliga och kan läsas i Hare, alltså statsrådets projektregister.

Mer info finns i social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande (från 14.3).