Kategorier
2013 Nyhetsbrev 37/2013

Bästa kommunala servicen återfinns ofta i små kommuner visar undersökning

HS-undersökning av kommunal service xxEn undersökning visar svart på vitt att de välbärgade, stora kommunerna i vårt land inte producerar den bästa servicen, utan tvärtom hittas den bästa kommunala servicen ofta i de små kommunerna. De fyra kommuner som har den bästa servicen i landet är Muonio, Ruokalax, Pyhäntä och Tammela, medan Närpes, Malax, Pedersöre och Kronoby kommer på sjunde, åttonde, tolfte respektive trettonde plats. Bland de 20 kommuner som i finländska mått presterar en toppklass på den kommunala servicen finns även Korsholm och Kaskö. Gemensamt för de svaga kommunerna är en hög andel barnskyddsfall, samt att förhållandevis en stor andel av kommuninvånarna är beroende av utkomstskydd.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 35/2013

Kristider eller tid för nya möjligheter? – forskarseminarium i Helsingfors om anpassning till kristendenser

Soc&kom - logo 70 årForsknings- och samarbetscentret FO-RUM vid Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) inbjuder till ett forskningssemi-narium 8.11 på Soc&kom i Helsingfors om problem för anpassning till kristendenser, Time of Crisis or Time of New Possibilities? Empowering Local Communities in the Shadow of the Project Society. Alla europeiska samhällen ställs inför problem med att anpassa sig till kristendenser, orsakade inte bara av finanskriser inom den globala ekonomin, utan även av migration, urbanisering, klimatförändring och miljöpåverkan. Problemen uppstår i en komplicerad samverkan mellan global, nationell och lokal dynamik. En viktig sak är lokalsamhällets framtida roll och hur lokala resurser kan mobiliseras för att möta utmaningarna. De här frågorna diskuteras under seminariet, baserat på de senaste erfarenheterna från Grekland, Italien, Sverige och Finland.

Program och anmälan (senast 1.11) finns som länkar på webbplatsen sockom.helsinki.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 34/2013

Online-matförsäljning även i skärgården

????????????????????????????????????Många företag har det kärvt i dag, men en sektor som expanderar är online-försäljning, och det går att beställa hem det mesta genom att beställa och betala över nätet. Då urbaniseringen gör att allt fler bor i tätorter, lönar det sig sedan för företagen att bara satsa på de områdena. Men det går även att få till och med färsk mat levererad hem till skärgården, bara viljan finns. Företaget Mat Till Fyra, som levererar matkassar och recept färdigt hem till kunden, har också kunder i skärgården. Matkassen kan då åka med någon som jobbar i staden, eller så möts man halvvägs, eller på en fartygsbrygga. Matkasseföretaget hoppas kunna expandera då man börjar samarbeta med Kotikokki, Finlands största receptsajt på nätet. Hur det här lyckas, får man se så småningom.

Uppgifterna är från (1.10) webbplatsen svenska.yle.fi.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 22/2013

Förtätning och förglesning urbaniseringens pris

Skjul”Jag skäms och kommer ihåg alla som sagt till mig: Du med din kapacitet borde göra något annat, inte stanna här. Pinsamt nog sitter jag nu här och tänker samma sak om henne. Att det inte är fint nog att engagera människor i ett slumområde. Att livet borde levas någon annanstans. Glesbygd och slum blir med ens så nära. Två sidor av samma mynt. Urbaniseringens pris är förtätning och förglesning. Jag och mina kumpaner i byn har också samlats och tänkt ut strategier för att bli sedda i medierna och hörda av beslutsfattare och makthavare. Vi har mobiliserat och gjort motstånd. Jag har hotats, ifrågasatts och förlöjligats offentligt, men skillnaden är att engagemanget aldrig utgjort något hot för mitt liv. Likheten är att lokal utveckling handlar om att gräva där man står och om demokrati. Om att bli sedd, bekräftad och respekterad – att vara delaktig. Det är det som är fundamentet för våra liv och värv.”

Uppgifterna är från en längre artikel om lokal utveckling, skriven av ordföranden för Hela norden ska leva Inez Abrahamzon, i den digitala skriften Reflektion & Dialog (Maj 2013). Bland annat berättar Abrahamzon om ett minnesvärt möte med slumledaren i en favela i Brasilien som på samma sätt som landsbygdsbor och glesbygdsbor i Sverige, strider för bättre livsvillkor. Se Riksorganisationen Hela Sverige ska levas hemsida med länk till skriften.

Kategorier
2013 Nyhetsbrev 15/2013

Stadsparker bidrar till välbefinnande

Boy Swinging from TreeI en ny forskningsrapport, Benefits of Urban Parks – A systematic review, dokumenteras för första gången på ett systematiskt vis de många bevisen för de många fördelarna med parker i städer. Rapporten, vilken skrivits av fyra forskare från Sverige, Danmark och Malaysia, visar att det finns starka vetenskapliga bevis för stadsparkers positiva påverkan på t.ex. biologisk mångfald (artrikedom), fastighetspriser, fysiska aktiviteter som minskar riskerna för fetma, och lokal nedkylning. För andra förtjänster, som stressminskning och ökad mental hälsa, är bevisbasen måttligare. Som ett sätt att öka den allmänna hälsan, är stadsparker en högst aktuell fråga i tider av global urbanisering. Rapporten sammanfattar forskningsrön utifrån en systematisk genomgång av aktuella expertgranskade forskningstidskrifter. Den kan användas till stöd för beslutsfattare, men även till att uppmuntra forskare att söka ytterligare bevis.

Uppgifterna är från webbplatsen slu.se med länk till rapporten.