Kategorier
2017 Nyhetsbrev 04/2017

SOTE- och landskapsreformens konsekvenser för offentliga måltidstjänster och regionala ekonomin

Landsbygdspolitiska rådets sekretariat, landsbygdspolitikens nätverk för näringar och kompetens på landsbygden och glesbygdsnätverket yttrar tillsammans med regeringens Närmatsprogram en oro för hur de offentliga måltidstjänsterna tillhandahålls i framtiden och vilka konsekvenser reformen har för närproduktionen, företagsverksamheten och livskraften i regionerna och framför därmed följande ställningstagande:

Kategorier
2016 Nyhetsbrev 12/2016

Idéer till landsbygdsprojekt efterlyses

GlödlampaHar du en idé om hur landsbygden borde utvecklas? Kan idén leda till ett projekt och resultat som kan användas i hela landet? Om din idé rör digitalisering, upphandlingslagens möjligheter eller landsbygdsutveckling kan du eventuellt ha nytta av projektstöd som ingår i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland efterlyser idéer som gäller landsbygdsutveckling och som lämpar sig för landsomfattande projektfinansiering. I denna ansökningsomgång efterlyser man projekt för att finansieras under år 2017. Ansökan pågår fram till den 5 januari 2017 och gäller följande tre temaområden: nya upphandlingslagens möjligheter, nya möjligheter genom digitaliserade tjänster och utveckling av jordbruksproduktionen.

Läs mer på webbplatsen maaseutu.fi.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 40/2014

Regionala ekonomin, miljön och kunden vinnare vid kommunal upphandling av närmat – resolution från SLC:s Kvinnodagar

Woman with Basket of FoodSvenska lantbruksproducenternas centralförbunds (SLC:s) Kvinnodagar ordnades på Åland 12-14 november kring temat matinspiration. I samband med det här gavs en resolution ut. Här nere följer resolutionen (från 16.11) i sin helhet:

Resolution från SLC:s Kvinnodagar 2014

Offentlig upphandling av närmat är smart!

Den regionala ekonomin, miljön och kunden är vinnare då kommunen upphandlar närmat.

Upphandlingslagen ger kommunen rätt att beakta kriterier för korta leveranskedjor då exempelvis matens kvalité och miljön påverkas. Det är inte bara motiverat utan även förnuftigt att köpa maten på nära håll eftersom dagliga leveranser garanterar färskhet när det gäller exempelvis fisk, bröd samt säsongens bär, frukter, grönsaker och rotfrukter.

Kategorier
2014 Nyhetsbrev 11/2014

”Innovationsupphandling kan rädda Sveriges landsbygd”

Ordet innovationsupphandlingDen offentliga sektorn upphandlar årligen varor och tjänster motsvarande drygt 15 procent av Sveriges BNP eller för ca 600 miljarder kronor per år. Lagen om offentlig upphandling (LOU) är en mycket viktig reglering hur inköp från det offentliga ska gå till, bl.a. ska lagen förhindra inköp där inte alla kan vara med och lägga ett anbud. Inte allt för sällan ställer dock lagstiftningen till det för mindre och avlägset belägna orter. Nu pågår i Gävleborgs län med Inköp Gävleborg som huvudman ett spännande projekt, Innovationsupphandling ”X”, med syftet att skapa en plattform där innovativa upphandlingsmodeller kan utvecklas och testas såväl praktiskt som teoretiskt, innan de genomförs i ordinarie linjedrift. Ett annat mål är att skapa en arena för möten mellan olika professioner/aktörer som inte alltid träffas naturligt utanför sina yrken och branscher. För de som vill ha utveckling och möjliggöra förändring är det ett mycket spännande projekt, och för de som bor på landsbygd eller i glesbygd kan det rent av vara en överlevnadsfråga, att framöver tillåta upphandling på nya sätt.