Kategorier
2015 Nyhetsbrev 28/2015

Samhällsvetenskaplig landsbygdsforskning tynar bort – professor Hannu Katajamäki

Hannu Katajamäki
Hannu Katajamäki

Inom landsbygdsforskningen finns det två inriktningar. Den ena, agrikultur-forstvetenskapliga, är gammal och orubblig, medan den andra, samhällsvetenskaplig landsbygdsforskning, har betydligt mindre resurser. Det är den här andra inriktningen som hotas att tynas bort. Läs professor Hannu Katajamäkis artikel här nere (redigerad), som även ingått i Vasabladet (18.7) och kommer att ingå i ett kommande nummer av tidningen Maaseutu Plus – Landsbygd Plus.

Landsbygdsforskningens ena tradition tynar bort

I Finland finns två riktningar inom landsbygdsforskningen.  Den första, agrikultur-forstvetenskapliga, är gammal och orubblig. Spetsen är agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Kvaliten på denna tradition är internationellt på topp. Naturresursinstitutet, som startade i början av detta år, representerar mestadels den första traditionen.

Kategorier
2015 Nyhetsbrev 20/2015

Vad för kommande regeringsprogram med sig för landsbygden och för ett regionalt jämlikt Finland?

FrågeteckenUnder den avslutade valperioden har den nationella landsbygdspolitiken vänts upp och ner, skurits ner och omarbetats. Vad månne kommande regeringsprogram ger för färdkost åt möjligheterna på landsbygden och ett regionalt jämlikt byggande av Finland? Under senaste valperiod skars det ner i den nationella landsbygdspolitiken med 75 procent. Arbetet inom den nationella landsbygdspolitiken har inte varit lätt under de senaste fyra åren. Den 17 juni 2011 kunde skribenten Laura Jänis läsa att i det färska regeringsprogrammet: ”Sektionen för landsbygdspolitik i enheten för landsbygdsutveckling vid JSM:s jordbruksavdelning flyttas till ANM:s enhet för regionutveckling.” Organisationskulturen förändrades, landsbygdspolitiska aktörer byttes och minskade. I början av år 2012 fanns ännu över 2 miljoner euro som anslag för landsbygdens utveckling, medan det i valperiodens slut bara var knappt en fjärdedel, under 500 000 euro.